Hlavná stránka
Obľúbené citáty z kníh a filmov

V tejto sekcii nájdete najobľúbenejšie citáty z kníh a filmov našich užívateľov. Ak by ste chceli pridať svoj obľúbený citát, nech sa páči do tejto kategórie...Nielen sa menovať ale aj byť kresťanom (sv. Ignác Antiochijský)

E-mail Tlačiť PDF

Ignac_AntiochijskyNikdy ste nikoho neočarili; iných ste učili. A chcem, aby bolo pevné, čo učíte a prikazujete. Len mi vyprosujte vnútornú i vonkajšiu silu, aby som nielen hovoril, ale aj chcel; aby som sa nielen menoval kresťanom, ale aj bol. Veď ak ním budem, budem sa môcť aj volať kresťanom a naozaj ním môžem byť vtedy, keď už budem pre svet neviditeľný. Nič viditeľné nie je dobré. Najlepšie to dokazuje sám náš Boh, Ježiš Kristus, ktorý je opäť u Otca. Kresťanstvo nie je dielom presviedčania, ale sily, keď ho svet nenávidí.

 

Pán posudzuje úmysly srdca (Balduin Canterburský)

E-mail Tlačiť PDF

Srdce_sviecePre seba bezpochyby všetky, pre nás pozná iba tie, o ktorých nám skrze milosť rozsudzovania dáva schopnosť rozsudzovať, aké sú. Lebo duch, ktorý je v človeku, nepozná všetko, čo je v človeku; ani svoje myšlienky, s ktorými súhlasí alebo nesúhlasí, nevníma vždy tak, aké v skutočnosti sú. Ani tie, ktoré pozoruje pred očami mysle, nerozlišuje do podrobností, lebo má zahalený zrak.

 

Aká vzácna a obdivuhodná hostina! (sv. Tomáš Akvinský)

E-mail Tlačiť PDF

HostinaKeď nás chcel jednorodený Boží Syn urobiť účastnými na svojej božskej prirodzenosti, prijal našu prirodzenosť a stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.
A okrem toho všetko, čo si vzal z nášho použil pre našu spásu. Lebo svoje telo priniesol na oltári kríža Bohu Otcovi na obetu za naše zmierenie a svoju krv vylial na výkupnú cenu a zároveň očistný kúpeľ, aby sme boli vykúpení z biedneho otroctva a očistili sa od všetkých hriechov.

 

Utrpenie pre Krista predchuť budúcej útechy (Origenes)

E-mail Tlačiť PDF

OrigenesAk „sme prešli zo smrti do života“, pretože sme prešli od nevery k viere, nedivme sa, že nás svet nenávidí. Veď nik, kto neprešiel zo smrti do života, ale ostal v smrti, nemôže milovať tých, čo prešli, aby som tak povedal, z temného domu smrti do budovy svetla a života, zhotovenej zo živých kameňov. Ježiš „položil za nás svoj život“. Aj my ho teda položme, nehovorím, že za neho, ale za nás, totiž za tých, čo sa majú budovať naším svedectvom.

 

Nechcem sa páčiť ľuďom, ale Bohu (sv. Ignác Antiochijský)

E-mail Tlačiť PDF

Ignac_AntiochijskyIgnác, nazývaný aj Teoforus, Cirkvi, ktorá dosiahla milosrdenstva vo veľkodušnosti najvyššieho Otca a jeho jediného Syna Ježiša Krista. Cirkvi, milovanej a osvietenej vôľou toho, ktorý chce, aby bolo všetko, čo je, podľa lásky Ježiša Krista, nášho Boha. Cirkvi, ktorá predsedá na území Rimanov, hodna Boha, hodna cti, hodna, aby ju nazývali blahoslavenou, hodna chvály, hodna toho, aby sa splnilo jej prianie. Cirkvi, ktorá je dôstojne čistá, predsedá celému spoločenstvu lásky, má Kristov zákon a vyznačuje sa Otcovým menom, ktorú aj pozdravujem v mene Otcovho Syna Ježiša Krista.

 


Stránka 17 z 39
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie