Hlavná stránka Myšlienky Myšlienky Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária

Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária

E-mail Tlačiť PDF
(10 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

Terezia_3"Keď dôverujeme Bohu, plníme si svoje malé povinnosti a všetko očakávame od jeho milosrdenstva, dostaneme presne toľko, koľko dostali veľkí svätí."

Sv. Terezka z Lisieux

Túžba po svätosti

Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok.

Túžim stať sa svätou.

Viem, ó, môj Bože, že čím viac chceš dať, tým väčšiu túžbu vzbudzuješ v človeku.

Mám len jediné želanie: stať sa veľkou svätou, lebo len toto má na zemi cenu. Som pevne rozhodnutá odvážne sa pustiť do práce. Nechcem Ježišovi odoprieť ani jednu z početných obetí, ktoré odo mňa požaduje, chcem mu oddať svoju dušu, aby ju úplne vlastnil a urobil s ňou, čo chce. Nepôjde to bez utrpenia. Viem to veľmi dobre. Ale aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme.

Vždy som túžila byť svätou, ale bohužiaľ, keď som sa porovnávala so svätými, vždy som zistila, že medzi nimi a mnou jestvuje taký rozdiel ako medzi vrchom, ktorý sa stráca v oblakoch, a medzi neznámym zrnkom piesku, po ktorom šliapu nohy chodcov. No nestratila som odvahu, povedala som si: Pán Boh nemôže vnukať neuskutočniteľné túžby, môžem sa teda usilovať o svätosť, hoci som taká nepatrná. Vyrásť nemôžem, musím sa teda prijať taká, aká som, so všetkými svojimi nedokonalosťami.

Pochopila som, že ak sa chcem stať svätou, musím mnoho trpieť, stále sa usilovať o to, čo je dokonalejšie, a zabúdať na seba samu; pochopila som, že je mnoho stupňov dokonalosti a že každá duša môže slobodne odpovedať na výzvy Pána Ježiša, urobiť pre neho málo alebo mnoho, môže si vybrať medzi obetami, ktoré On žiada. Nato som zvolala ako kedysi v detstve: Môj Bože, ja si vyberiem všetko, nechcem byť polovičatou svätou, nebojím sa trpieť pre teba, bojím sa iba jedného, že si ponechám svoju vôľu. Vezmi si ju teda, lebo ja si vyberiem všetko, čo ty chceš!

Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a až opovážlivo dôverujeme v Otcovu dobrotu.

Môj Bože, túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, ktorý si mi pripravil vo svojom kráľovstve... Túžim stať sa svätou. Cítim však svoju nemohúcnosť, a preto ťa prosím, môj Bože, aby si ty sám bol mojou Svätosťou.

Svätí

Rada čítam životopisy svätých. Rozprávanie o ich hrdinských skutkoch rozohňuje moju odvahu a pobáda ma nasledovať ich.

Ako dieťa som snívala, že bojujem na bojiskách... Keď som sa začala oboznamovať s históriou Francúzska, nadchli ma hrdinské činy Jany z Arku. Pocítila som túžbu a odvahu byť ako ona. Zdalo sa mi, že aj mňa Pán určil na veľké veci. Nemýlila som sa.

Obdivujem pokoru sv. Františka z Assisi a závidím mu ju; cítim sa povolaná nasledovať ho.

Od detstva som zvlášť uctievala sv. Jozefa a táto úcta splývala s mojou láskou k Panne Márii. Každý deň som sa modlila modlitbu Svätý Jozef, otec a ochranca panien, a preto som sa nebála...

Keď som sa dozvedela, že sv. Cecília bola ustanovená za kráľovnú tónov nie pre krásny hlas alebo hudobné nadanie, ale na pamiatku panenského chválospevu, ktorý zanôtila svojmu nebeskému Snúbencovi, skrytému na dne jej srdca, pocítila som k nej čosi viac ako obdiv, naozaj priateľskú lásku... Stala sa mojou obľúbenou svätou, mojou osobnou dôverníčkou... Všetko ma na nej fascinovalo, najmä jej oddanosť a bezhraničná dôvera, ktoré ju urobili schopnou vnuknúť ducha panenskej čistoty dokonca aj takým ľuďom, ktorí túžili výlučne po radostiach tohoto života.

Boh mi dal otca a matku, ktorí boli väčšmi hodní neba ako zeme.

Stačilo, aby som sa pozrela na otca a vedela som, ako sa modlia svätí.

Verím, že svätí majú veľký súcit s našimi biedami. Pripomínajú nám, že oni boli takisto krehkí a smrteľní ako my. Dopúšťali sa tých istých chýb, prestáli tie isté boje. Ich bratská láska bude ešte väčšia, ako bola na zemi. Preto nás neprestanú ochraňovať a prosiť za nás.

Svätí dodávajú odvahu aj mne v mojom väzení. Hovoria mi: Kým ležíš v okovách, nemôžeš splniť svoje poslanie. Ale neskôr, po smrti, nastane čas tvojho pôsobenia a tvojich víťazstiev.

S pannami budeme panny, s cirkevnými učiteľmi cirkevní učitelia, s mučeníkmi mučeníci, lebo všetci svätí sú naši príbuzní.

V nebi by som chcela poznať životné príbehy všetkých svätých. Ale nebude treba, aby mi ich rozprávali. To by dlho trvalo. Už oslovením nejakého svätého sa v jedinom okamihu dozviem jeho meno a celý jeho život.

Verím, že svätí majú veľký súcit s našimi biedami. Pripomínajú nám, že oni boli takisto krehkí a smrteľní ako my. Dopúšťali sa tých istých chýb, prestáli tie isté boje. Ich bratská láska bude ešte väčšia ako bola na zemi. Preto nás neprestanú ochraňovať a prosiť za nás.

Najsvätejšia Trojica, obetujem ti všetky zásluhy svätých, ktorí sú v nebi aj na zemi, ich úkony lásky a úkony lásky svätých anjelov. Napokon ti obetujem lásku a zásluhy Panny Márie, mojej milovanej Matky.

Keď dôverujeme Bohu, plníme si svoje malé povinnosti a všetko očakávame od jeho milosrdenstva, dostaneme presne toľko, koľko dostali veľkí svätí.

Bezpečne som si musela odniesť nejakú pamiatku z katakomb. Keď sa procesia trochu vzdialila, Celina a Terézia sa prikradli do starej hrobky sv. Cecílie a vzali si trošku zeme, posvätenej jej prítomnosťou. Pred cestou do Ríma som nepociťovala k tejto svätej nijaký mimoriadny obdiv. Ale keď som videla jej dom, zmenený v kostol, miesto jej mučeníctva, a keď som sa dozvedela, že bola ustanovená za kráľovnú tónov, nie pre krásny hlas alebo hudobné nadanie, ale na pamiatku panenského chválospevu, ktorý zanôtila svojmu nebeskému Snúbencovi, skrytému na dne jej srdca, pocítila som k nej čosi viac ako obdiv, naozaj priateľskú lásku... Stala sa mojou obľúbenou svätou, mojou osobnou dôverníčkou... Všetko ma na nej fascinovalo, najmä jej oddanosť a bezhraničná dôvera, ktoré ju uschopnili vnuknúť ducha panenskej čistoty dokonca aj takým ľuďom, ktorí túžili výlučne po radostiach tohoto života.

Panna Mária

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je Kráľovná neba i zeme. Ale ona je skôr matkou ako kráľovnou.

Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo ju začnem vzývať. Keď sa ma zmocní nepokoj, bezradnosť, chytro sa obrátim k nej a ona ako najnežnejšia matka sa o mňa postará.

To, čo hovoria o tebe slová Evanjelia, nás posmeľuje priblížiť sa k tebe. Program tvojho života je taký jednoduchý. Matka Vykupiteľa, žila si a trpela ako ja.
Pretože nenašla pomoc na zemi, obrátila sa úbohá malá Terézia na svoju nebeskú Matku. Prosila ju z celého srdca, aby sa konečne nad ňou zľutovala... Zrazu sa mi zjavila svätá Panna, krásna, taká krásna, že som ešte nikdy nevidela niečo krajšie. Jej tvár vyžarovala nevýslovnú dobrotu a nežnosť. Čo mi ale preniklo až na dno srdca, bol očarujúci úsmev svätej Panny. Potom všetko moje utrpenie zmizlo.

Presvätá Panna mi dala spoznať, že to naozaj ona sa na mňa kedysi usmiala a uzdravila ma. Pochopila som, že bdie nado mnou, že som jej dieťa. Preto som ju nemohla osloviť inak ako mamička, lebo sa mi to zdalo nežnejšie ako matka... Ako horlivo som ju prosila, aby ma vždy ochraňovala... Pochopila som, že v Karmeli môžem naozaj nájsť plášť Panny Márie.

Prišla si, aby si sa na mňa v ráno môjho života usmiala. Neprestaň sa na mňa usmievať... Matka... je tu večer!

Aby dieťa mohlo milovať svoju matku, matka s ním musí plakať a deliť sa o bolesti.

Naozaj, srdce matky je oveľa učenejšie ako srdce lekára. Dokáže uhádnuť, čo treba robiť, keď je dieťa choré.

Tvoj materinský pohľad zaháňa všetky moje strachy. Učí ma plakať, učí ma tešiť sa.

Ako rada by som sa bola stala kňazom, aby som mohla kázať o Panne Márii... Najskôr by som ukázala, ako málo známy je život svätej Panny. Nemali by sa o nej hovoriť nijaké nepravdepodobné veci, ktoré presne nepoznáme... Aby kázeň o svätej Panne priniesla plody, musí predstavovať jej skutočný život, ako sa javí v evanjeliu, a nie ako si ho niekto vymyslí. Je ľahké uhádnuť, že jej skutočný život v Nazarete a neskôr mohol byť len veľmi jednoduchý... Svätá Panna sa predstavuje ako neprístupná. Bolo by však treba ukázať, že ju možno napodobňovať a že sa cvičila v skrytých čnostiach. Malo by sa povedať, že žila z viery ako my...

Predstavujem si svoju dušu ako voľné priestranstvo a prosím Pannu Máriu, aby z neho odstránila haraburdy, ktoré by tam zavadzali, aby bolo dosť voľné. Potom ju vrúcne prosím, aby sama postavila rozsiahly stan, dôstojný pre nebo, aby ho ozdobila svojimi vlastnými šperkami, a potom pozvem všetkých svätých a anjelov, aby usporiadali veľkolepý koncert. Zdá sa mi, že keď Ježiš zostúpi do môjho srdca, je spokojný, že sme ho tak pekne prijali, a ja som tiež spokojná...

Ako rada jej hovorím: Úzku cestu do neba si urobila viditeľnou tým, že si ustavične pestovala tie najjednoduchšie čnosti!

Ach, úbohé ženy, ako sa nimi pohŕda! A predsa omnoho viac žien miluje Pána Boha než mužov a pri umučení Pána Ježiša boli ženy odvážnejšie ako muži. Veď čelili urážkam vojakov, odhodlali sa mu utrieť tvár... Pán dovoľuje, aby bolo na zemi ich údelom pohŕdanie určite preto, že On si toto pohŕdanie vybral sám pre seba... V nebi jasne ukáže, že jeho myšlienky nie sú myšlienky ľudské, a potom poslední budú prvými...

Zdroj: www.ocds.sk

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Myšlienky

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie