Hlavná stránka Úvahy O internete Internet a misie? - 13 - Nevýhody - Násilie, pornografia a iné

Internet a misie? - 13 - Nevýhody - Násilie, pornografia a iné

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Internet NásilieVýhody sa občas obracajú proti človeku. Jednou z nich je aj nemožnosť efektívnej cenzúry škodlivých vplyvov. Preto neustále vyvstáva pálčivá otázka zodpovednosti v tomto novom, zinformatizovanom svete. Každý totiž zodpovedá sám za seba. Na internete dnes totiž nájdete naozaj všetko: návody na zostrojenie bomby, rasistické štvanie, nacistickú propagandu, pornografiu, prípadne vám ponúknu na predaj nebezpečné lieky.

Na jednej strane je takto zabezpečená demokratickosť internetu, no na strane druhej vďaka tomu vznikajú nemalé škody v dušiach predovšetkým detí a mladých ľudí, ktorí sa ešte nedokážu dostatočne brániť proti úmyselnému a násilnému prezentovaniu pornografie, pedofílie a iných zvráteností, keďže filtrovanie informácií je na internete založené na osobnej zodpovednosti každého používateľa.

Dnes síce internet podlieha kontrole Nezávislej televíznej komisii a ministerstvá vnútra rozličných krajín robia kontrolu internetu a hoci môžu určiť, kto je autorom konkrétnej webovej stránky, sankcionovanie daného autora je už komplikovanou záležitosťou, lebo najčastejšie pochádza z inej krajiny. A vieme, že aj jedna internetová stránka má veľký vplyv. Človek sa dnes musí jednoducho stávať stále zodpovednejším za to, či to, čo umiestni na internet, bude plodiť dobro alebo či to bude ubližovať. Isté je, že čistota a neškodnosť informácií na internete sa nedajú kontrolovať. Z toho dôvodu sa často deti prechádzajúce internetom, dostávajú do pascí ľudí, ktorí od nich vymámia samozrejme pre „dobré ciele“ adresy, čísla bankových kariet a kont či fotografie s cieľom zneužiť to na rôzne úchylky. Takto bola prelomená posledná bariéra chrániaca intímnosť domáceho ohniska – nielen že sa dovnútra rodiny dostali oceány hlasov a obrazov a prišli nové autority, ale aj tajomstvá domu vyšli navonok a dostali sa do nepovolaných rúk.

Časť problémov by sa dala vyriešiť mediálnou výchovou detí a mladých, na ktorej by sa mali podieľať aj samotní veriaci Cirkvi. Mediálna výchova totiž pomáha žiakom nadobudnúť mediálnu gramotnosť, prehlbuje kritické chápanie toho, ako médiá fungujú, ako sa v nich konštruuje realita, aké postupy využívajú a aké sú ich následky v realite. Vzhľadom na miesto médií v živote jednotlivca i spoločnosti by mala byť mediálna výchova súčasťou všeobecného vzdelania.

Ako bude cirkev usmerňovať mladých veriacich v používaní internetu, uvidíme časom. Netreba však príliš otáľať, pretože túto štafetu môže prevziať niekto iný z radov neveriacich a hoci by ju robil naozaj vynikajúco, môže mladých ľudí usmerniť nesprávnym smerom.

Násilie, cyberstalking, pornografia a pedofília na internete

Internet ponúka dostatočne bohatú zmes mediálnych obsahov, ktoré nie sú vždy nevinné a spoločensky prípustné. Mnohé obsahy môžu dokonca ohroziť psychický a morálny vývin detí a mladistvých, predovšetkým obsahy zamerané proti ľudskosti, morálke i viere: obsahy s násilným nábojom, obsahy podporujúce nenávisť, intoleranciu, rasizmus, konzumizmus, materializmus, sebectvo, sexuálnu neviazanosť, a pod. Na zločiny páchané na internete už začali reagovať v mnohých krajinách dobrovoľníci ochotníckej formácie pod názvom „Kybernetickí anjeli“ s heslom: „Urobme internet bezpečnejším a lepším miestom práce a zábavy.“ Sami sa starajú o poriadok informujúc zodpovedné orgány o rôznych zločinoch a priestupkoch na internete, propagujúc dobré zvyky a pravidlá práce s internetom, ale aj slúžiac núdznym svojou radou a pomocou. Možno by sa mohlo niečo podobné začať organizovať aj u nás na Slovensku a to z radov našich veriacich.

Násilie

Je zaujímavé, koľko detí a mladých ľudí hrá cez internet doslova vyvražďovacie hry, ktorých cieľom je zabíjať všetko okolo. Obete sú počas zomierania vykreslené tak realisticky, že je len veľmi ťažké zaujať voči nim dostatočný emocionálny odstup. Mozog a emócie dieťaťa a mladého človeka sú neustálym hraním takejto hry vymývané natoľko, že už nedokážu oddeliť realitu od fikcie na monitore. Navyknutí vyriešiť všetky problémy smrťou dotyčného, si môžu takéto spôsoby preniesť aj do reality, čo sa čoraz častejšie stáva napríklad na amerických školách. Agresívnejšie a násilnejšie deti majú tendenciu k agresivite a násilnosti aj v dospelom veku – nezávisle od toho, čo túto agresivitu odštartuje. To, čo u detí vyzerá ako hrubosť, v priebehu rokov môže prerásť do vážneho protispoločenského konania. Stále však ostáva pravdou, že tento problém násilia sa nedá riešiť v médiách, pokiaľ je reálny život plný klamstiev, chamtivosti, pretvárky, agresivity a násilia. Médiá sú totiž len odrazom spoločenskej reality. Prostredníctvom médií sa prenáša spoločenská realita do domácností a z nich potom späť do verejného života.

Cyberstalking

Termín „stalking“ odvodený od „stalk“, čo znamená stopovať, označuje prenasledovanie, niekedy až obsesívne obťažovanie druhej osoby rôznymi spôsobmi natoľko, že vytvára u obeti intenzívny strach a stres. O elektronickom stalkingu alebo cyberstalkingu hovoríme, keď sa to deje prostredníctvom internetu formou nevyžiadaných mailov, vírusov, získavania súkromných informácií, formou odkazov pri chatovaní, ktorými šíri cyberstalker zlomyseľné klamstvá, alebo sa dokonca on-line vydáva za obeť a akoby jej ústami hovorí to, čo by sama nikdy nepovedala. Sú to väčšinou bývalí partneri, ktorí svoje partnerky chcú naďalej kontrolovať. Obete takýchto šialencov by mali mať možnosť sa s tým niekomu zdôveriť. Tu je dôležité, aby pastoračne pôsobili na internete veriaci ľudia na akejsi virtuálnej linke záchrany, na ktorú by sa mohli obete kedykoľvek obrátiť o pomoc.

Pornografia a pedofília

Odhliadnuc od nových hrozieb internetu, akou je napríklad cyberstalking, musíme si uvedomiť, že už v začiatkoch fungovania internetu sa internet zneužíval práve na šírenie pornografie. Neskôr sa veľmi rýchlo rozmnožili ďalšie zneužitia internetu aj v iných sexuálnych úchylkách. Najviac sa z nich rozšírila práve pedofília, keďže na internet majú kedykoľvek prístup deti zo škôl alebo z rôznych „internet café“. Všetko môže začínať nevinne na nejakom detskom chate alebo diskusnom fóre, na ktorom pedofil dlhé mesiace môže sledovať jednotlivé deti a postupne ako „starší kamarát“ nadviazať on-line vzťah, ktorý sa bude snažiť telefonátmi, listami, fotografiami a darčekmi postupne premeniť na osobné stretávanie sa s dieťaťom. Ak deti nemajú pri sebe niekoho dôveryhodného, komu by sa zverili so svojimi novými objavmi na internete, môže sa stať, že v niektorých prípadoch už bude neskoro. Preto je zo strany Cirkvi veľmi potrebné vyučiť niekoľkých pastoračných pracovníkov, ktorí by sa špeciálne venovali na internete iba pastorácii detí. Mnohým šokom a nepríjemným zážitkom sa takto predíde a deti môžu byť veľmi dobre chránené. Záleží od nás, akú kvalitnú alternatívu im na internete ponúkneme.

Isté kroky na ochranu detí musia podniknúť aj rodičia. Napríklad by mali zaistiť pre počítač, ku ktorému majú prístup ich deti, filter filtrujúci nakoľko je to možné pornografiu, sexuálnych maniakov a iné nebezpečenstvá z internetu. Nekontrolované používanie internetu by deťom nemali dovoliť. Okrem toho by mali rodičia a deti spolu diskutovať o tom, čo videli na internete. Bolo by vhodné z času na čas si vymieňať názory s inými rodinami, ktoré majú rovnaké hodnoty a záujmy. Základná povinnosť rodičov teda spočíva v tom, aby deťom pomohli stať sa zodpovednými používateľmi internetu, schopnými rozlišovať.

 

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie