Cirkev a ja

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

cirkevaja

V posledné dni nás médiá bombardujú o škandáloch, ktoré kazia obraz Cirkvi ako inštitúcie brániacej morálku spoločnosti. Ide o škandály spred 30-tich, až 50-tich rokov, pred ktorými síce netreba zatvárať oči, no ktoré niekto vedome v súčastnosti zneužíva, aby vetril rany obetí, Cirkvi a pobudzoval proti nej spoločnosť, čo sa prejavuje zväčšenými odchodmi z Cirkvi v krajinách západnej Európy. Ale prečo k tomu dochádza? Prečo ľudia odchádzajú z Cirkvi: Vedia vôbec, čo je Cirkev, a aké miesto v nej majú oni sami.


Ako kňazovi sa mi pri rozličných životných príležitostiach veriacich ako pohreby, svadby, birmovka pošťastí stretnúť s ľuďmi, ktorí v sebe nie sú vysporiadaní so svojím náboženstvom, resp. svojou náboženskou príslušnosťou.
Moderná spoločnosť ponúka podobné stretnutia hociktorému aktívnejšiemu veriacemu, ktorý tak nastavuje zrkadlo pasívnej strane kresťanstva. Klasický argument je, že k viere nepotrebujú Cirkev, ani kostol. A hneď za tým sa sypú ďalšie dôvody, predovšetkým chyby Cirkvi: križiacke výpravy, nemanželské deti a nemravný život kňazov (spomínané aféry s pedofíliou), negatívne zážitky a pod. Základom celkového negatívneho postoja však nie sú chyby, ale práve nevedomosť o tom, čo a kto Cirkev skutočne je.
Mnohí majú pred očami obraz Cirkvi zosobnený v osobách kňazov, biskupov, kardinálov a pápežov, o ktorých hovoria rôzne romány a filmy, pričom málokedy vystupujú v pozitívnych rolách, a ak, tak jedine ako tí, čo pre „dobro“ ľudí opustili svoje kňazstvo, čo zas nie je vzorom pre veriacich a zasvätených.
Keďže často sme práve my, kňazi, tŕňom v oku, hoci vôbec nie sme základom, skôr tým posledným prvkom, začneme od seba. Príčiny k tomuto nesprávnemu postoju voči Cirkvi dávame sami, keď nežijeme naplno hlásané ideály, keď sa málo modlíme a podliehame svojim slabostiam a keď nepasieme ovce, ale seba. Toto by mohli byť dôvody na negatívny postoj, ale nemôžeme ich prijať. V prvom rade preto, že ide o ojedinelé prípady, ktoré zneužívajú svoje kňazstvo. Existuje veľa kňazov, ktorí sa úprimne snažia slúžiť zverenému ľudu, aj keď možno občas podľahnú niečomu, niekomu, lebo ešte nie sú dokonalí. No sú aj jasné vzory, ktorých život kopíruje Ježišovu službu obety. Kto chce poznať Cirkev, spozná aj ich príklady a nechá sa nimi povzbudiť. Ak toho nie je schopný, jeho záujem poznať iba škandály jasne dosvedčí neobjektivitu a jednostrannosť, ktorá je schopná aj v samom Kristovi a Bohu nájsť pochybenia.
Ďalším dôvodom, prečo kvôli kňazom neodmietať Cirkev je, že oni sú iba jej služobníkmi a nie Cirkev sama. Z histórie poznáme kresťanské spoločenstvá (napr. v Kórei), ktoré aj 200 rokov prežili bez kňazov a udržali si vieru; oni sami tvorili Cirkev. Totiž základom spoločenstva veriacich je sám Kristus. On si zhromažďuje veriacich, v Duchu Svätom ich vedie a opatruje. To neznamená, že Cirkev môže pokojne existovať bez kňazov. –Plnohodnotne nemôže, lebo by je chýbala obeta, sprítomňovanie živého Krista, ktoré z jeho poverenia, s jeho mocou a Duchom môže sláviť jedine biskup a kňaz. Okrem toho oni plnia úlohu Kristových rúk. Tak, ako Kristus slúžil ľuďom za svojho života, ako im poslúžil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, tak sa majú aj kňazi starať o Boží ľud, aby mu nikdy nechýbala Božia láska, dary a povzbudivé slovo. Sú služobníkmi, lekármi, záhradníkmi, ktorí sa starajú o Kristovu nevestu.
Tu sa nám ukazuje, čím je Cirkev v skutočnosti. Jej vonkajšia štruktúra totiž mnohým vadí a pripomína jednu z bežných ľudských organizácií, ktorej riadenie je občas pristaré, inokedy skorumpované, a preto ju treba zreorganizovať, či zrušiť, keď nepasuje do tohto sveta.
Ako keby ju vymysleli ľudia. No jej iniciátorom bol sám Boh, v ktorého vôli sa zrodila, Kristus, z ktorého prebodnutého boku vyšla a Duch Svätý, ktorý si ju zhromažďuje. Aj keď to vyzerá príliš nábožne, o pravej Cirkvi nemôžeme ináč hovoriť, lebo je od Boha, on ju chcel. Inou rečou by sme hovorili o druhej organizácii.
Treba si rovnako uvedomiť, že Cirkev je Božsko-ľudská. Božský prvok – neviditeľná Hlava – Kristus zabezpečuje jej stálosť, vernosť a svätosť, lebo on je s Otcom a Duchom Svätým prameňom svätosti a sviatostí. Ľudský prvok je poznačený hriechom a slabosťou, preto neraz robí chyby, nie je vždy vernou nevestou, služobníkom. No ako manželská láska pomáha rásť manželom, tak aj Božia, Kristova láska, ktorá je omnoho väčšia, pomáha rásť členom milovanej nevesty.
Kým teda niekto začne kritizovať Cirkev, mal by si najskôr uvedomiť, kto ju tvorí a kto ju zraňuje. V prvom rade patria do Cirkvi všetci pokrstení a posilnení ďalšími sviatosťami, veriaci zjednotení pod hlavou Petrovho nástupcu. Mnoho kritikov pochádza práve z tohto najbližšieho vzťahu. Neuvedomujú si, čo dostali a čo spôsobujú. Že okrem chýb druhých, ktoré im prekážajú, sami zraňujú Kristovo mystické telo ako otvorené rany. Keby si uvedomili, že Cirkev nie je iba spoločenstvo svätých, ale predovšetkým hriešnikov vyvolených premeniť a posvätiť sa, možno by sa ich postoj zmenil. No k Cirkvi sa nedá pristupovať sociologicky, či logicky, ale vo viere. Bez nej ju nemožno pochopiť. Pritom, Cirkev nie je pre nikoho uzavretá. Založil ju Trojjediný Boh a sám pozýva ľudí, aby si uvedomili, aký podiel v Cirkvi už dávno majú: pravoslávny na základe všetkých sviatostí; iní kresťania na základe krstu a viery v Krista; Židia, ako pôvodne vyvolený národ očakávajúci Božie prisľúbenia; iné náboženstvá na základe právd ukrytých v ich náuke a vôbec každý človek, hoc aj nevedome neveriaci, ktorý žije dobre, teda podľa Božej vôle.
Obhajovať Cirkev je neraz ťažšie, ako ukázať životom, čo znamená toto spoločenstvo. Preto sme povolaní svoju vieru prežívať ako svedectvo.

Share/Save/Bookmark


Tags: škandál  kňazi  ideál  vzor  božská  
feed2 Komentáre
Peter
15. June 2010
178.40.238.247
Hodnotenie: +0

Prečo cirkev ubližuje a nepomáha homosexuálom?

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, nie nenávisť voči homosexuálom.

Stvoril Boh homosexuála na to, aby cirkev šírila voči nemu odpor? Kedy cirkev už konečne pochopí, že orientácia je nemenná a celoživotná ? Prečo cirkvi tak záleží na tom, aby homosexuáli boli utláčaní a trpeli? Opisuje Boh v novom zákone, aby cirkev búrila ľudí proti homosexuálom, ktorých to pohoršuje? Prečo cirkev podporuje násilie a neznašanlivosť voči homosexuálom?

Som veriaci a milujem Boha, no cirkev ma neustále pohoršuje a zraňuje. Beda tomu od koho pohoršenie pochádza. Som homosexuál a nedokážem si pomôcť, nedokážem sa preorientovať aj keď som o to prosil aj boha. Je to môj kríž. Nenesú homosexuáli už aj tak dosť ťažký kríž, bez toho aby im cirkev miesto pomoci hádzala brvno pod nohy, odsúdila ich, zavrhla, odsunula ich na okraj spoločnosti a pobúrila ľudí voči nim? Nie je toto hriech??? Chcel by toto boh aby sa takto ubližovalo svojmu blížnemu? Prečo cirkev nemá v sebe ani kúsok súcitu, kúsok pochopenia a milosrdnosti tak ako by to mal boh voči takýmto ľuďom. Miesto toho, aby cirkev kázala pomáhať takýmto ľuďom, neodsudzovať ich, neubližovať im, káže presný opak? Je toto vôbec možné? Chcel by toto boh? Nie sú aj homosexuáli božie deti? Chcel by boh aby cirkev rozdeľovala ľudí na dobrých a zlých? Chcel by boh aby títo ľudia tak trpeli, aby im cirkev sťažovala utrpenie poburovaním ľudí voči nim a vyčlenila ich na okraj spoločnosti? Je toto správne, nepomáhať blížnemu, ale tvrdo odsudzovať a búriť ľudí voči homosexuálom? Prečo v cirkvi niet súcit??? Je to správne???? Boh je láska zatiaľ čo cirkev je skôr súd...

Prečo sa cirkev stále riadi starým zákonom v ktorom trestali smrťou a ukameňovaním cudzoložstvo, prostitúciu a homosexualitu? Neriadili sa takýmito zákonmi aj starí židia, ktorí odsúdili nevinného? Je to humánne sa správne šíriť nenávisť so starým farizejským odvovodnením, že ide o nehanebnosť? Lebo presne to tvrdili židia, keď dali ukrižovať nevinného lebo si mysleli, že ide o nehanebnosť, že sa rúha. Myslí niekedy cirkev na to ako sa taký homosexuál, ktorý úprimne verí v Boha cíti, keď ho neustále cirkev odsudzuje, pohoršuje a utláča? Ako sa má taký homosexuál cítiť, keď nemá žiadnu nádej začleniť sa do života a normálne žiť? Uvedomuje si cirkev, že tým podporuje samovraždy homosexuálov, lebo im nedá žiadnu nádej, keď ich svet a cirkev nenávidí? Prečo pohoršuje ľudí, aby páchali hriech nenávisti šírením bezmilosrdného odporu bez kúsku súcitu a pochopenia voči homosexuálom. Cirkev šikanuje homosexuálov. Prečo sa cirkev stavia do role tyrana ? Prečo cirkev homosexuálov nechápe a nepovažuje ich za božie deti, lebo voči nim šíri odpor. Prečo im naopak nepomáha už aj tak dosť veľkej nenávisti a nepochopenia voči nim?

Praví kňazi, sú väčšinou chudí a veľmi milí. Tvrdia, že boh miluje všetkých ľudí rovnako a všetkých chce do nebezkého kráľovstva... Smutné je aj fakt, že v cirkvi je drvivá väčšina kňazov a biskupov, ktorí priam ODSUDZUJÚ HOMOSEXUÁLOV a obviňujú ich, že sú posadnutí diablom.. Nie sú to skôr namyslení fanatici? Mňa jeden biskup pri spovedi priam skoro vyhodil, so spovedeľnice, keď som mu povedal, že som gay.. PÝTAM SA JE TO MOŽNÉ... ? Prečo je v nich toľko nenávisti, veď sám pán boh hovoril, modli sa a miluj svojich nepriateľov... Kto im dal právo súdiť...?? Kto im dal právo poburovať ľudí proti homosexuálom a vytváranie nenávisti voči tým ľuďom? Nekoná cirkev proti božím plánom? Miesto toho aby navádzala ľudí, ku pomoci týmto ľuďom, ku tomu aby ich ľudia neodsudzovali a nesťažovali im aj tak obrovský ťažký kríž, ktorý musia niesť, priam podporuje nenávisť ľudí voči týmto ľuďom a tým šíri pohoršenie. Nemajú títo ľudia už dosť trápenia, diskriminácie, odporu od ľudí a cirkvi, ktorá ich priam poburuje proti nim? Pýtam sa prečo cirkev miesto pomocnej ruky dvíha meč a sťažuje im ich utrpenie??? Chcel by toto boh? Chcel by aby cirkev šírila nenávisť proti homosexuálom? Chcel by aby sa títo homosexuáli odsúdení cirkvou a spoločnosťou páchali samovraždy? Je toto milovanie svojho blížneho, keď poburujem ľudí proti nemu??? Nie je toto hriech? Dokedy toto ešte budeme trpieť?

Cirkev priamo podporuje diskrimináciu a utláčanie ľudských práv a slobôd homosexuálov!

,,Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou mierou sa nameria aj vám.

Prosím o pomoc, pomôžte všetci, ktorým cirkev ubližuje ROZMNOŽTE tento list, kde sa len dá...

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie
xxxxxxx
24. August 2010
213.151.218.131
Hodnotenie: +1

Boh stvoril muža a ženu aby žili spolu a nie chlapa s chlapom

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Michal Marhefka je s nami už odo dňa: Streda, 17 December 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Komentáre

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie