Hlavná stránka Modlitby Pre každý deň Denná modlitba za ochranu

Denná modlitba za ochranu

E-mail Tlačiť PDF
(38 hlasovaní, Priemerná známka: 4.18 )

MichaelZaujímavá a určite prospešná každodenná modlitba za Božiu ochranu a zrieknutie sa zlého... Nech sa páči :o)

Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezábel, Dalily, Kráľovnej Nebies a Apolliona) a duchov antikrista.

Viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy učinené proti mne a súdy, ktoré som učinil voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby inšpirované nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili proti mne.

Som Božie dieťa. Odporujem diablovi. Žiadna zbraň, učinená proti mne, neobstojí. Obliekam si celú zbroj Božiu. Beriem autoritu nad týmto dňom v Ježišovom mene. Nech je pre mňa úspešný, nech chodím v Ježišovej láske.

Svätý Duch ma dnes vedie a riadi. Rozlišujem medzi dobrým a zlým. Beriem autoritu nad Satanom a jeho démonmi a tými ľuďmi, ktorí sú ním ovplyvnení. Vyhlasujem, že Satan je pod mojimi nohami a zostane tam celý deň.

Som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Som Božie vlastníctvo. Satan, si zviazaný od mojej rodiny, mojej mysle, môjho tela, mojej domácnosti a mojich financií. Vyznávam, že som uzdravený a celý. Prosperujem, som dlho žijúci, stály, trvalý, nepodplatiteľný, plodný, bezúhonný, plný pokoja, trpezlivosti a lásky. Na čokoľvek siahnú moje ruky, bude prosperovať, lebo Boh napĺňa všetky moje potreby. Mám všetku autoritu nad Satanom, všetkými démonmi a nad duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Bože, modlím sa za službu, ktorú máš pre mňa. Pomaž ma, Bože, pre všetko, do čoho si ma povolal, aby som spravil pre Teba. Volám do existencie božie schôdzky, otvorené dvere pre možnosti, Bohom naplánované stretnutia a pozície v službe.

Uplatňujem si nárok na ochranný múr okolo mňa, mojej manželky ............. a detí ............................... počas celého dňa a noci.
Prosím Ťa, Bože, v mene Ježiša, aby si vyslal dnes anjelov, aby ma obkľúčili, aj moju ženu ............... a deti .............................. a daj ich po celom mojom dome a okolo nášho auta, duší aj tiel.
Modlím sa v mene Ježiša, aby si poslal anjelov chrániť môj domov pred každým nežiadúcim vniknutím a aby si chránil mňa aj moju rodinu od každého zraňujúceho démonického alebo iného fyzického alebo mentálneho útoku. Modlím sa túto modlitbu v mene Ježiša Krista. Amen.

Neznámy autor

Share/Save/Bookmark


feed2 Komentáre
Gabriela
04. November 2010
213.142.106.18
Hodnotenie: +1

(vrátane Jezábel, Dalily, Kráľovnej Nebies a Apolliona) a duchov antikrista.

Chcela by som sa opytat preco sa mame zriekat KraLovnej nebies????
Mozte mi na to odpovedat -lebo Kralovna nebies je len jedna PANNA MARIA.
Dakujem .Gabika

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie
P. Robert Balek SVD
08. November 2010
194.186.220.178
Hodnotenie: +7

Tu som našiel na internete tú istú otázku a dobrú odpoveď na ňu. Nech sa páči:

Otázka:

Pozdravujem vás, mám otázku. Chcela by som bližšie vedieť, kto je v dennej modlitbe za ochranu, ktorú sa rada modlím, považovaný za "kráľovnú nebies"? Uvedomila som si, že to môže byť názvová analógia s pannou Máriou, ktorá je nazývaná aj Kráľovná nebies. Alebo je to označenie pre pohanské (Ištar a pod.), starozákonné a podobné bohyne? Prosím uveďte to na správnu mieru... Ďakujem vám.

Odpoveď:

Peťa,

tak sa dostávam aj k odpovedi na tvoju otázku. Sorry, že tak pozde ;O)

V rokoch 1990 až 2000 sa celosvetové modlitebné hnutie - nazvané aj "Ad 2000" - zameriavalo na oblasť okna ohraničeného rovnobežkami 10 a 40. Odhaduje sa, že do tohoto modlitebného zápasu, ale aj praktickej misie sa zapojilo až 35 miliónov kresťanov. Mnohé národy v tomto okne boli v priebehu týchto rokov tak radikálne premenené, že možno hovoriť aj o prebudení. Od roku 2000 vodcovia tohoto modlitebného hnutia (ale aj mnohí iní nezávisle na nich) prijali od Boha vedenie, že sa v ďalších rokoch majú zamerať na okno tvorené rovnobežkami 40 a 70. Tento zápas momentálne prebieha. Pracovne je označovaný rôzne: "Cieľ Európa" alebo "Cieľ hodvábna cesta".

Samozrejme popri modlitebnom zápase vždy prebieha aj duchovné mapovanie a skúmanie - rozlišovanie toho o aký boj ide, aké mocnosti - duchovné bytosti stoja za rezistenciu ľudí voči evanjeliu Ježiša Krista. Naozaj mnoho kresťanských vedúcich a modlitebných bojovníkov skúmali v Písme, v hostórii, ale aj v konkrétnej praxi reálenho duchovného boja a misie priamo v teréne - že proti komu je tento boj.

Duchovný svet je hierarchický. Niektorých ľudí Boh povoláva k boju na vyšších úrovniach. Teda nie len na osobnej rovine v službe oslobodenia jednotlivcom, ale aj na vyššej rovine v boji o región, oblasť, mesto, národ, či etnikum... Tieto vyššie úrovne už nie sú bojom proti jednotlivým démonom, ale proti mocnostiam, panstvám, autoritám - a to sú konkrétne duchovné bytosti: Efezským 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.

Jednou z nich - identifikovanou vodcami tohoto modlitebného hnutia je aj "Kráľovná nebies". Ide o duchovnú bytosť, ktorá ne seba berie prevažne ženskú podobu a mená, a predstavuje mesiac, či slnko. Je uctievaná ako bohyňa plodnosti, vojny a kontrolovala hospodársky systém... V rôznych kultúrach a hostorických dobách mala a dodnes má mnoho rôznych mien.

V Písme vidíme, že Abraháma Boh povolal práve z uctievania tejto bohyne (v chaldejskom Úre bola uctievaná bohyňa Nanny a Ningal). Tiež prorok Jeremiáš jasne konfrontoval modloslužbu Izraelcov a kult tejto mocnosti v Božom ľude (Jer 7,18; 44,17-25). Aj apoštol Pavel zviedol konfrontáciu a boj práve z touto mocnosťou v Efeze - tu niesla meno "Diana Efezská" (Sk 19).

Dnes ju naozaj mnohí identifikujú ako mocnosť, ktorá stojí aj za uctievaním Márie - prevažne v Rímsko katolíckej cirkvi.

Samozrejme mnohí s touto identifikáciou a samotným duchovným bojom tohoto modlitebného hnutia nesúhlasia a nevedia sa s tým ztotožniť. A aj ja nechcem nikoho presviedčať o správnosti tejto identifikácie. Myslím, že každý jeden kresťan ak bojuje a zápasí v modlitbách o prebudenie a záchranu stratených, tak sám zakúsi ako ho bude Duch Svätý viesť a ako ho vyučí tomuto boju.

Výsledky však hovoria o mnohom: zmenené národy a prebudenia v okne 10/40 pod vplyvom takto cieleného, strategického duchovného boja! Veď latinská Amerika pred pár rokmi vyzerala presne ako dnes vyzerá vlažná Európa. A dnes je tam duchovné prebudenie a enormný rast cirkvi.

Preto aj ty sama rozsudzuj hlavne to, čo tebe osobne Boh dáva na srdce a k čomu ťa vedie. Duchovný boj na vyšších úrovniach nie je pre každého - Boh si k tomu povoláva, trénuje a špeciálne pripravuje ľudí. Nebojuj, pokiaľ k tomu nemáš jasné Božie povolanie, vedenie a oporu v spoločenstve kresťanov! Je ľahké a žiaľ často aj klamlivé prijať cudzie skúsenosti a jednať podľa nich; prečítať si niečo - nadchnúť sa tým a snažiť sa to "odkukať" a realizovať. Myslím si však, že strategické (aj pre teba) je zviesť zápas o vlastnú skúsenosť s Božím vedením; sedieť pri jeho nohách osobne; nechať sa Ním osobne viesť a vyučiť. A On ťa vyučí aj modlitebnému zápasu a duchovnému boju, pokiaľ sa Mu dáš k dispozícii. Len začni tam kde si - na tej úrovni. Nepreskakuj triedy v Božej škole.

Viac o tomto duchovnom boji a modlitebnom hnutí sa dozvieš napr. v knihách C.Petra Wagnera: "Panství Královny nebes" a "Teritotiální duchové".

Nech ťa Pán ďalej vedie a žehná!

Michal

Zdroj: http://www.horiaciker.sk/e-poradna.php?q=106

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 
Autor tohto článku: Neznámy autor už nemá viac článkov okrem tohoto jediného.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.

10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie

Prodej aut na 420auto.cz