Hlavná stránka Úvahy O internete Internet a misie? - 23 - Ako využiť internet vo farnosti?

Internet a misie? - 23 - Ako využiť internet vo farnosti?

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.71 )

Internet_babkyNa poli evanjelizácie má každý kresťan povinnosť nachádzať všetky možné cesty, ktorými by dosiahol cieľ: ohlasovanie Slova. V tomto zmysle chcem pre naše farnsoti navrhnúť konkrétne možnosti a rôzne formy využitia internetu v pastorácii vo farnosti a neskôr sa sústrediť na jednu z nich – portál farnosti.

Internetová kaviareň

Veľkou pomocou pri pastorácii vo farnosti je zriadenie vlastnej internetovej kaviarne. Tam, kde je ekonomicky slabšie obyvateľstvo, býva dosť mladých, ktorí dôležitosť nových technológií poznajú, ale prístup k nim nemajú práve pre finančné obmedzenie. Preto chodia na rôzne miesta, do rôznych spoločností, do rôznych „internet café“, kde sa aj učia, no nie vždy tomu najlepšiemu a morálne správnemu využívaniu internetu. Na farských úradoch by sa situácia mohla zmeniť, aby svojim veriacim ukázali, že táto masová komunikácia má aj svoje svetlé stránky.

Aj keď takéto kaviarne vznikajú v súčasnosti ako huby po daždi, pre pastoráciu je to veľmi dôležité z viacerých dôvodov. Najlepším riešením sa ukazuje zriadiť takúto kaviareň vo vlastných priestoroch so zamestnancami, ktorí sú osvedčení veriaci, najlepšie vyštudovaní katechéti. Takíto ľudia budú vedieť svoju prácu brať nielen ako zamestnanie ale aj ako pastoračnú a evanjelizačnú činnosť. Zamestnanci by mali okrem kaviarne totiž na starosti aj farskú knižnicu v tých istých priestoroch spojenú s náboženskou predajňou a čitárňou pre tých, ktorí si chcú nielen zasurfovať na internete, ale aj prečítať prípadne kúpiť dobrú knihu, či už kresťanskú alebo svetskú, alebo si vypočuť či kúpiť dobrú hudbu či film. Takéto spojenie kaviarne, knižnice, predajne a internetu, prípadne aj väčších priestorov spojených s kaviarňou pre možnosť občasného zorganizovania koncertu, prednášok a diskusií s rôznymi odborníkmi, kina alebo zábavy, je ideálna možnosť pre mladých vo farnosti stráviť svoj voľný čas s priateľmi slušným a užitočným spôsobom. Samozrejme, ak by takáto kaviareň bola zriadená v budove farského pastoračného centra, kde by mali možnosť rozvíjať svoje dary aj v iných oblastiach, bolo by to iba veľkou výhodou.

Internet vo vyučovaní náboženstva na školách

Internet je nielen zdrojom informácií zo všetkých oblastí ale aj výborným vychovávateľom ku vlastnej zodpovednosti a prostriedkom komunikácie žiakov s učiteľom ale aj medzi sebou navzájom. Je dôležité rozpracovať možnosti využitia internetu pri vyučovaní náboženstva, pretože už dnes internet zaplavuje žiakov množstvom informácií relativizujúcich kresťanské hodnoty, v ktorých sa môže utopiť ich viera. Rozhodne musí byť súčasťou náboženstva mediálna výchova, ktorej hlavnou úlohou je mediálna gramotnosť žiakov a rovnako aj vlastná zodpovednosť žiakov za výber informácií z médií. Dôležitou časťou tejto výchovy je aj mediálna tvorba. Žiaci by mali byť rozhodne zapojení do tvorby mnohých materiálov pre katechizáciu, diskusií na rôzne témy, prípadne písania vlastných internetových denníkov a to práve na portáli farnosti. Takto si môže katechéta postupne vychovávať potenciálnych budúcich redaktorov portálu.

Onedlho bude možnosť vzdelávať sa vo virtuálnych triedach žiakov, ktorí budú fyzicky od seba vzdialení, mysľami však spojení virtuálnou realitou na internete špeciálne vytvorenou pre vzdelávanie napríklad náboženstva. Žiaci budú mať možnosť virtuálne navštíviť Rím v čase prvých kresťanov, alebo Jeruzalem v čase krížovej cesty, alebo vtedy, keď Ježiš urobil v Káne Galilejskej prvý zázrak. Takisto budú môcť testovať svoje vedomosti prechádzaním určitého územia s mapou v ruke s tým, že po ceste k cieľu by mali vyriešiť viacero hádaniek, za ktoré dostanú body vo forme vecí, ktoré budú o chvíľu niekde inde potrebovať. Takouto interaktívnou hravou formou môže učiteľ náboženstva preveriť vedomosti žiakov, poprípade zakódovať do putovania krajinou aj novú látku, o ktorej sa môžu počas cesty dozvedieť od zaujímavých ľudí, ktorých stretnú, ktorí im to aj názorne ukážu a predvedú. Podľa mojej mienky bude takáto forma vyučovania tvoriť v budúcnosti základ vzdelávania. Zapojenie väčšiny zmyslov zaručuje aj obšírnejšie a trvalejšie pamätanie si takto prebratého učiva.

Internet v pastoračnom centre, farská televízia či rádio

Internet má zatiaľ len veľmi málo domácností, väčšina ľudí v strednom veku a starších si ho buď nemôže dovoliť, alebo sa bojí – ba priamo obáva – nových elektronických médií a práce s nimi. Dosť veľa z nich sa vyjadruje, že by sa už nenaučili s počítačom a internetom pracovať. Preto by bolo vhodné aj na úrovni kresťanských spoločenstiev zvyšovať počítačovú a internetovú gramotnosť. Kňazi, diakoni a laickí pracovníci sa musia vzdelávať v oblasti spoločenskej komunikácie, aby lepšie pochopili jej význam pre jednotlivcov i spoločnosť. Zároveň im to umožní spoznať také metódy komunikácie, ktoré zodpovedajú citlivosti a záujmom ľudí. To v súčasnosti zahŕňa aj oboznámenie sa s internetom kvôli možnosti jeho využitia pri ich práci. V každej väčšej farnosti by mali v priebehu niekoľkých rokov vyrásť pastoračné centrá. V nich by mala do budúcnosti určite existovať aj počítačová miestnosť, kde by malo byť samozrejmosťou pripojenie na internet. Táto miestnosť by mala slúžiť nielen na zábavu a získavanie informácií z internetu, ale aj ako výborné miesto, kde by sa dalo prichádzajúcim mladým ľuďom, deťom či dospelým ponúknuť cez prepracovanú mediálnu výchovu správne formy práce a zábavy na internete, prípadne si vďaka odborníkom z nich vychovávať profesionálov v oblasti informačných technológií v budúcnosti činných v internetovej pastorácii vo farnosti. Postupne sa črtá aj možnosť vytvoriť farské on-line rádio, či televíziu. Možností, ako využiť túto miestnosť je veľa, závisí od kreativity príslušných pastoračných pracovníkov. Ak by taká miestnosť neexistovala, v priestoroch miestnej školy sa dajú organizovať akési internetové a počítačové krúžky, kde by sa hocikto z farnosti priučil práci na počítači či na internete.

Kurzy a akcie organizované pre veriacich a kňazov vo farnosti

Univerzity, kolégiá, školy a výchovné katolícke programy na všetkých úrovniach musia ponúkať kurzy pre rozličné skupiny „seminaristov, kňazov, rehoľníkov alebo laikov, učiteľov, rodičov i žiakov, poskytujúce vzdelanie týkajúce sa vyspelej techniky, riadenia, etiky a politiky spoločenskej komunikácie pre tých, ktorí sa pripravujú pracovať pre Cirkev v oblasti spoločenskej komunikácie. Okrem takýchto počítačových a internetových kurzov by sa mohli vo farnosti organizovať v priestoroch pastoračného centra s počítačovou miestnosťou rôzne niekoľkodňové kurzy z rôznych oblastí farskej pastorácie – biblický, animátorský, miništrantský, lektorský, organový kurz, prípadne aj rôzne evanjelizačné, reevanjelizačné a charitatívne akcie pre neveriacich i veriacich. Počas nich by sa veľmi intenzívne využíval internet predovšetkým ako komunikačné médium účastníkov týchto kurzov a akcií, ako zbierka materiálov z daných oblastí ale aj ako možnosť otestovať vedomosti a zručnosti účastníkov formou rôznych testov a súťaží, alebo ako priestor pre výsledky kurzov a akcií vo forme hodnotení, komentárov, prednášok, výziev, audio a videonahrávok a fotografií.

 

 

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie