Hlavná stránka Úvahy O internete Internet a misie? - 24 - Info-diskusný portál pre farnosť

Internet a misie? - 24 - Info-diskusný portál pre farnosť

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Internet-vybornaV pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy masmédií, či už ide o internet, televíziu, rádio alebo tlač.“ O farnosti hovorí ten istý dokument: „Ak má farnosť existovať ako živý a rastúci organizmus musia sa všetci jej členovia učiť podeliť sa o svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“

Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II. "Rýchly rozvoj" iba potvrdzuje túto pravdu slovami: „Z priateľských vzťahov medzi laikmi a duchovnými pastiermi sa dajú očakávať veľmi mnohé dobrodenia pre Cirkev: tak sa totiž prehlbuje u laikov pocit ich vlastnej zodpovednosti, napomáha sa ochota a uľahčuje sa spolupráca laikov s duchovnými pastiermi. Oni zas, podporovaní skúsenosťami laikov, budú si môcť utvoriť jasnejší a lepší úsudok tak v duchovných, ako aj v časných záležitostiach, aby celá Cirkev, za pomoci všetkých svojich členov, účinnejšie plnila svoje poslanie za život sveta.“

V súčasnosti existuje na internete webhostingový projekt „Fara.sk“, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke farnosti vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné internetové prezentácie. Zatiaľ je v stave jednej webstránky, ktorá vo forme zoznamu liniek farností odkazuje na ich internetové prezentácie umiestnené na jednom serveri rôzniace sa obsahom, štruktúrou a prehľadnosťou, pretože sú pravdepodobne vytvárané svojpomocne amatérmi či profesionálmi na rôznej úrovni. Mnohým chýbajú potrebné a dôležité prvky farskej prezentácie na internete, mnohé svojou grafickou úpravou skôr odpudzujú ako priťahujú, mnohé sú už dlho neaktualizované, drvivá väčšina stránok je statických poskytujúcich iba základné informácie bez žiadnej interaktivity s veriacimi farnosti. Iba niekoľko z nich je štruktúrovaných do podoby akéhosi jednoduchého portálu.

Preto by som chcel navrhnúť všeobecný komplexný informačno-diskusný portál pre farnosti so všetkými potrebnými službami, ktoré zabezpečia veriacim nielen dostatok informácií, ale aj kňazom umožnia uskutočňovať plnohodnotný duchovný servis zverených veriacich a vďaka komunikačným nástrojom internetu vytvorí akýsi mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti, ktorý umožní častejšiu, jednoduchšiu a na čase nezávislejšiu komunikáciu medzi kňazmi vo farnosti, jednotlivými pastoračnými pracovníkmi a im zverenými veriacimi, i medzi veriacimi navzájom. Prečo práve portál? Pretože portál je v súčasnosti tým nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné vytvárať a formovať virtuálne komunity, respektíve hľadať a realizovať prvé kroky v ústrety informačnej spoločnosti.

Prototyp vyššie spomenutého portálu by mal byť vytvorený profesionálmi pod dohľadom kresťanských odborníkov a pastorálnych teológov, aby obsahoval skutočne všetko potrebné pre farnosti. Mal by byť ponúknutý jednotlivým farnostiam a ak oň nejaká farnosť prejaví záujem, graficky a obsahovo sa prispôsobí požiadavkám danej farnosti.

Šéfredaktorom portálu by mal byť určite správca farnosti. Ten by si mal okolo seba zhromaždiť ochotných veriacich z farnosti do pastoračného internetového tímu, ktorí musia na začiatku prejsť všetkými kurzami potrebnými pre prácu na takomto portáli. Tento internetový tím by sa staral o celý portál. Určite by mali doň patriť zástupcovia jednotlivých oblastí farskej pastorácie, ktorí by sa ako redaktori portálu starali o svoje rubriky, cez ktoré by informovali o činnosti v danej oblasti pastorácie ostatných veriacich, prípadne vytvárali nové komunity v rámci svojej pastorácie, ktoré by mohli ale nemuseli mať spoločné stretnutia aj v skutočnosti. Redaktormi by mohli byť nielen mladí, ale aj starší manželia, ktorým deti už odrástli a majú dostatok času venovať sa rôznym veriacim farnosti a odovzdávať im svoje životné skúsenosti. Medzi redaktormi by mali byť určite aj odborníci v daných oblastiach, alebo aspoň ľudia, ktorí by mali stály kontakt na odborníkov a robili akúsi spojku medzi nimi a veriacimi.

Okrem týchto pastoračných povinností musia redaktori spĺňať aj funkciu moderátorov jednotlivých diskusií, čo vyžaduje schopnosť viesť skutočný hodnotný dialóg, prípadne filtrovať morálne nebezpečné príspevky alebo sankcionovať ich autorov podľa presne vymedzených pravidiel. Okrem toho je dôležité neustále modifikovať a pridávať nové informácie teda aktualizovať stránku, pretože práve to vytvára puto medzi tvorcami portálu a veriacimi, ktorí sú každý deň zvedaví a prichádzajú na našu stránku, aby objavili niečo nové. Dôležité je teda pracovať na portáli takým spôsobom, aby sa naň veriaci radi vracali. Tieto a mnohé ďalšie schopnosti by redaktori postupne získavali na kurzoch, ktoré by mal organizovať centrálny pastoračný internetový tím Slovenska. Na tento tím by sa priebežne obracali so svojimi otázkami a požiadavkami nielen pastorační pracovníci portálu ale aj samotní veriaci všetkých farností Slovenska. Oprávnenosť vzniku takého celonárodného tímu je požiadavka II. vatikánskeho koncilu, aby sa všade zriadili a všemožne napomáhali celonárodné kancelárie pre tlač, film, rozhlas a televíziu a my môžeme pridať aj pre internet. Hlavným poslaním týchto kancelárií je starať sa o správnu výchovu svedomia veriacich, čo sa týka používania týchto prostriedkov, ako aj napomáhať a koordinovať všetko, čo podnikajú katolíci v tejto oblasti. Vedenie týchto kancelárií nech sa v každom národe zverí osobitnej biskupskej komisii alebo na to určenému biskupovi. Nech majú v týchto kanceláriách svoje miesto aj laici zbehlí v katolíckom učení a v spomenutých odboroch.

Samozrejmosťou portálu je zamestnaný správca, ktorý by sa staral po prípadnom kurze a zaučení do systému hlavne o chod portálu, jeho aktualizáciu a samozrejme, ktorý by všetko kontroloval po technickej stránke. Musel by byť veriacim k dispozícii, odpovedať na otázky zo strany používateľov portálu predovšetkým systémového charakteru.

Bude treba ešte domyslieť financovanie týchto ľudí vo farnosti, aby sa tejto práci mohli venovať naplno, nie popri inom na čas náročnom zamestnaní. Mohol by sa vypracovať spoločný projekt pre všetky farnosti na Slovensku na získanie finančnej podpory z fondov EÚ, to je už však na centrálnom pastoračnom internetovom tíme a konkrétnych správcoch farností. Zároveň je veľmi dôležité zaistiť takýmto pastoračným pracovníkom potrebnú formáciu a pastoračnú starostlivosť. Často sú totiž títo muži a ženy vystavení osobitným tlakom a etickým dilemám vychádzajúcim z ich každodennej práce; mnohí z nich „úprimne chcú vedieť a robiť, čo je eticky a morálne správne“, a očakávajú od Cirkvi orientáciu a podporu.

Všetky takto vytvorené portály jednotlivých farností by sa združovali pod jedným centrálnym portálom, na ktorom by sa nachádzali okrem zoznamu všetkých do tohto portálu zapojených farností, aj ďalšie univerzálnejšie možnosti predovšetkým možnosť vyhľadávania rôznych informácií o rôznych farnostiach, ale aj rôznych materiálov (kázní, adorácií, prednášok a pod.), diskusií, video, audio a fotogalérií zo všetkých podportálov farností. Na úrovni tohto hlavného portálu by mohli jednotlivé farnosti medzi sebou komunikovať, vymieňať si materiály, dohadovať a organizovať rôzne akcie ako napr. výmenné výlety a exkurzie jednotlivých spoločenstiev veriacich, spoločné jednodňové či víkendové stretnutia detí, mladých, rodín, kresťanských podnikateľov, vedcov, učiteľov, pastoračných pracovníkov a pod. Takýmto spôsobom by sa oživil nielen život daných farností ale aj život medzi farnosťami, vznikali a utužovali by sa touto formou „medzifarnostné“ vzťahy a vzájomná hlavne duchovná komunikácia ich členov, čo by mohlo neskôr spôsobiť, že sa veriaci budú postupne k sebe približovať a vytvoria akúsi spoločnú virtuálnu farnosť celého Slovenska.

(Konkrétna forma portálu bude neskoršie navrhnutá v ďalších častiach nášho seriálu o Internete a misiách)

Share/Save/Bookmark


Tags: portál  Slovensko  farnosť  misie  internet  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie