Hlavná stránka Úvahy O internete Internet a misie? - 25 - Možnosti portálu - Liturgia

Internet a misie? - 25 - Možnosti portálu - Liturgia

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Internet-liturgiaCirkevní predstavitelia sú povinní využívať možnosti počítačov a internetu v rôznych oblastiach svojho poslania. Preto sa v tejto časti nášho seriálu pokúsim načrtnúť moju predstavu portálu, ktorý by mal vo svojej starostlivosti pokryť väčšinu potrieb všetkých stavov ľudí vo farnosti vo všetkých vekových skupinách – deti, mladých, dospelých, rodičov, mužov, ženy, starých ľudí, sociálne slabých a chudobných ľudí, chorých a bezvládnych, ale aj neveriacich. Určite v tejto práci neobsiahnem všetky služby, ktorými by mohol portál slúžiť veriacim. Načrtnem aspoň niektoré. Mnohé služby možno dnes ešte nie sú veľmi potrebné, do budúcnosti však podľa mňa treba s nimi počítať.

Potreby čias sa budú postupne meniť, takže aj portál farnosti bude musieť postupne svoje služby dopĺňať o nové a skvalitňovať a rozširovať staré. Niektoré z načrtnutých služieb obsahuje už teraz kresťanský portál www.christ-net.sk. Ten však nie je sústredený špeciálne na potreby farnosti a on-line komunita okolo neho má iné vlastnosti ako farské spoločenstvo. Preto je podľa mňa dôležité, aby popri celoslovenských portáloch existovali aj osobitné portály pre jednotlivé farnosti. Viacjazyčné verzie portálov farností v turistických oblastiach sú nevyhnutnosťou. Jednotlivé navrhnuté služby portálu som rozdelil podľa oblastí pastorácie vo farnosti, o ktorých sme už rozprávali v predošlých častiach. Tentoraz začneme s liturgiou...

Liturgia

Servis okolo sv. omší a spovedania vo farnosti, kontakty na kňazov a kalendár akcií

Portál farnosti sa nezaobíde bez poriadku sv. omší a spovedania vo farskom i filiálnych kostoloch. Sú to prvé informácie, ktoré veriaci z farnosti alebo prípadní turisti náhodou sa vo farnosti nachádzajúci na portáli farnosti budú určite hľadať. Do budúcnosti by možno bolo potrebné premyslieť aj vhodný spôsob nahlasovania úmyslov sv. omší slúžených vo farnosti. Okrem toho je na portáli veľmi dôležitý aj zoznam kontaktov na kňazov a pastoračných pracovníkov jednotlivých oblastí pastorácie vo farnosti a ak existujú, tak aj úradné hodiny farskej kancelárie. Nemali by tu chýbať ani fyzické adresy farského úradu, dôležitých náboženských inštitúcií a hnutí, reholí, misijných a charitatívnych inštitúcií, pútnických miest a stredísk, kresťanských médií – rozhlasových staníc, TV staníc, časopisov a novín v danej farnosti, na Slovensku, vo Vatikáne i inde vo svete. K tomuto všetkému by mohol byť podľa možností pripojený aj kalendár akcií, kde by mohli kňazi, pastorační pracovníci i veriaci pridávať informácie o jednotlivých akciách farnosti, športových podujatiach pre mládež, karnevaloch pre deti, letných táboroch vo farnosti.

Nástenka oznamov

Portál, v rámci jeho hlavnej stránky, by mal obsahovať akúsi virtuálnu nástenku, na ktorú by mohol v rôznych sekciách pridávať svoje oznamy predovšetkým správca farnosti ale aj jednotliví redaktori rubrík portálu, pastorační pracovníci vo farnosti, ale aj rôzne iné organizácie, hnutia a rehole prípadne ostatní veriaci z farnosti. Ide napríklad o pastoračnú sekciu, ktorá by obsahovala závery z farskej a pastoračnej rady, avízo na pripravované akcie vo farnosti, diskusie a prednášky rôznych osobností alebo špeciálne sv. omše organizované mimo poriadku sv. omší vo farnosti, prípadne termíny skúšok spevokolov a ich vystúpení, kontakty na ľudí, čo ich vedú a organizujú mládežnícke sv. omše. Sekcia spoločenstiev by mohla informovať o možnosti začleniť sa do rôznych spoločenstiev fungujúcich vo farnosti a ich akciách. Kultúrna sekcia by upozorňovala na kvalitné programy v televízii a rádiách, filmy v kinách a na DVD nosičoch, hudobné skupiny na kresťanskej hudobnej scéne a ich koncerty, rôzne festivaly, divadelné hry v divadlách, výstavy v galériách a pod. Sekcia rôznych výročí by mohla obsahovať výročia manželov, upozornenia na dni narodenín a menín niekoho známeho z farnosti, farára, kaplána a pod. Sekcia „Predám, kúpim“ by obsahovala rôzne inzeráty, odkazová sekcia jednoduché odkazy pre rôznych ľudí. Sekcia bezpečnosti by upozorňovala na podvody a nebezpečných ľudí potulujúcich sa vo farnosti.

Infoservis

Internet môže vynikajúco slúžiť na informáciu a rozširovanie správ týkajúcich sa Cirkvi, jej prítomnosti, rôznych aktivít, uverejňovanie on-line novín, časopisov a buletinov. Na portáli teda budú veriaci určite hľadať každý deň aktuálne správy zo života Cirkvi na celom svete, ale aj zo života miestnej cirkvi – farnosti, prípadne farností v spoločnom dekanáte či diecéze. Na toto je však potrebný vyhradený samostatný človek, ktorý by tieto informácie získaval a neustále aktualizoval, inak táto sekcia stratí zmysel.

Kronika farnosti a história a súčasnosť farnosti, kostola a farských budov

Portál farnosti by mal rozhodne obsahovať chronologický prehľad všetkého, čo sa udialo vo farnosti spolu s fotkami z akcií. Malo by to byť samozrejme prepojené s infoservisom portálu, ktorý aktuálne informácie o farnosti po ukončení ich aktuálnosti presunie do akejsi virtuálnej farskej kroniky. Portál farnosti by mal určite obsahovať jej históriu, históriu kostola a prislúchajúcich farských budov, prípadne iných historických pamiatok vo farnosti alebo pastoračného centra. Ku textu by mohli byť pridané okrem geografických, demografických, sociálnych a ekonomických informácií o farnosti aj fotografie daných priestorov alebo videá virtuálnych obrazových prehliadok spomínaných sakrálnych a pastoračných priestorov vo farnosti.

Prenos sv. omší, duchovných obnov a prednášok cez internet

Pre tých, ktorí sú chorí a nevládni alebo veľmi zamestnaní a nemôžu sa zúčastniť aktivít farnosti osobne ako napr. matky pri malých deťoch, by mala byť v rámci portálu možnosť zúčastniť sa živého audio alebo videozáznamu sv. omší, duchovných obnov, prednášok a iných zaujímavých aktivít farnosti samozrejme s možnosťou nahliadnuť aj do archívu záznamov predošlých akcií.

Sviatostný servis

Portál by mal obsahovať možnosť zapísať sa na prípravu k rôznym sviatostiam vyplnením a odoslaním formulára s potrebnými informáciami. Takisto by mal obsahovať podmienky účasti na sviatostiach, program prípravy na sviatosti, všetky materiály k náukám pred danou sviatosťou, a informácie o termínoch spoločných osobných stretnutí, či už ide o krst, prvé sv. prijímanie, birmovanie či sviatosť manželstva. Treba premyslieť aj zahlasovanie chorých vo farnosti na pomazanie chorých, sviatosť zmierenia alebo iba prinesenie sv. prijímania. Rovnako dôležitá je aj možnosť vyžiadať si určitým formulárom výpis z matriky o krste, sv. prijímaní, birmovaní či sviatosti manželstva. Táto sekcia by mohla obsahovať aj informácie o tom, koľko bolo vo farnosti v danom roku sobášov, krstov, detí na sv. prijímaní, birmovancov či pohrebov.

Miništrantská univerzita

Táto sekcia portálu by sa venovala starostlivosti o miništrantov. Nachádzali by sa tu mená jednotlivých miništrantov, ich zaradenie do skupín, rozpísané služby týchto skupín, bodovania, súťaže, kvízy z miništrantskej univerzity, termíny stretnutí, prípadne výletov a pod.

Lektori a rozdávatelia sv. prijímania

Špeciálne by mala byť na portáli vyhradená sekcia venovaná starostlivosti o lektorov, rozdávateľov sv. prijímania, organistov, kostolníkov, vedúcich chrámových zborov a všetkých, ktorí sa akýmkoľvek špeciálnym spôsobom zapájajú do liturgie vo farnosti. Nemali by tam samozrejme chýbať materiály a pravidlá správneho vykonávania danej funkcie počas liturgie pre každú skupinu, a takisto ani možnosť prihlásenia sa pre nových členov do daných funkcií.

Ako podsekcia by tu mohli byť prednášky ohľadom liturgie, správneho chápania jej symbolov, ohľadom histórie jednotlivých častí liturgie a vysluhovania sviatostí, liturgického obdobia a sviatkov, jednoducho všetkého, čo patrí k liturgike ako takej.

Modlitbová pomoc

Veľmi dôležitou súčasťou portálu by mala byť pre veriacich možnosť napísať prosbu o modlitbu na určitý úmysel. Táto sekcia je pre tých, ktorí modlitby potrebujú, a samozrejme pre tých, ktorí chcú svojimi modlitbami pomôcť. Pri každom úmysle by mal byť zobrazený počet ľudí, ktorí prejavili záujem modliť sa na tento úmysel tento deň, týždeň, mesiac, rok, stále – podľa charakteru úmyslu. Mali by sa tu nachádzať aj úmysly farnosti a aktuálne úmysly Cirkvi, prípadne modlitbové akcie ako napríklad spoločná modlitbová reťaz za farnosť, za nenarodené deti, za médiá a pod. Môže tu byť vytvorený priestor aj pre organizáciu ruží – živých ružencov – spoločenstiev osôb pravidelne sa modliacich ruženec na jednotný úmysel.

Modlitbová miestnosť

Vo virtuálnej meditačnej miestnosti (kaplnke) portálu by sa formou chatu, fóra alebo konferencie prednášali modlitby. Kto by chcel, mohol by sa pripojiť svojou modlitbou – prosbou, odprosením, vďakou alebo chválou. Takých miestností by mohlo byť viac podľa toho, za čo konkrétne sa daní účastníci modlia.

Liturgia hodín

Na internete už dnes existuje stránka s modlitbami breviára na každý deň. Zakomponovať ju do portálu farnosti je dôležité nielen pre kňazov a rehoľné osoby z farnosti ale aj veriacich, ktorí sa modlievajú liturgiu hodín spolu s celou Cirkvou už dnes. Takouto internetovou formou sa k nej môžu pridať aj mnohí ďalší.

 

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie