Hlavná stránka Biblia Obľúbené citáty Keby som lásky nemal...

Keby som lásky nemal...

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.56 )

Laska-radostHymnus na lásku môže mať rôzne podoby, jednou z nich je súčasné prevedenie, ako by možno dnes tento Hymnus na lásku napísal sv. Pavol pre ľudí v tejto dobe...

1. Ak aj hovorím všetkými svetovými jazykmi a dokážem sa inteligentne baviť na tisíc tém, ak však nemám dosť lásky na to, aby som svojím jazykom povzbudzoval, pozdvihoval, posilňoval a chválil dobro ukryté v ľuďoch ale naopak ich svojim jazykom ponižujem, odsudzujem a ohováram, nielenže nerobím neužitočný hluk a všetka moja znalosť jazyka je mi nanič, ale rúcam, ničím a rozbíjam svojími slovami srdcia a duše ľudí okolo. Pretože jediným jazykom, ktorému rozumejú všetci ľudia bez rozdielu, je jazyk lásky, a ak ten ovládam majstrovsky, pochopia ma všetci, ak aj neovládam ich materskú reč, pretože srdcom porozumieme druhému srdcu viac ako iba ušami.

Ak mám takú vieru, že konám zázraky a dokonca uzdravujem iných, ba i kriesim zmŕtvych, či obraciam zástupy, ale je to plné môjho "ja" "ja" "ja", mojej pýchy a nadradenosti bez kúska skutočnej pokornej odovzdanej lásky k Bohu, ktorý jediný uzdravuje a koná zázraky a nie som plný lásky, láskavej zhovievavosti, prijatia a pochopenia k ľuďom, ktorí sú iní ako ja, ktorí nemajú takú silnú vieru ako ja, ktorí nekonajú toľko zázrakov ako ja, som len úbohý šašo, ktorý sa tak ľahko stáva iba prázdnym a lacným hercom vo svojom vlastnom divadielku pre tento svet.

2. Napriek tomu, že čítam pravidelne Bibliu a dokonca poznám jej časti naspamäť, denne sa modlím a mám silnú vieru a mnohé duchovné dary, no ak nemám dosť lásky, s ktorou by som skutočne konal to, čo v Biblii čítam a obetoval niekedy svoje vlastné túžby, plány a priania, aby som splnil s láskou priania a túžby druhých a hlavne plány Boha, o ktorých mi rozpráva cez Sv. Písmo, či cez modlitbu, potom všetko moje “duchovno” je na nič.

Ak dennodenne hlásam Božie slovo, kážem, slúžim sv. omšu, spovedám, pripravujem tisíce ľudí na prijatie sviatostí, vysluhujem sviatosti, spravujem diecézu, kňazský seminár, či vyučujem teológiu pre budúcich kňazov, a nerobím toto všetko so skutočnou nefalšovanou láskou k tým, ku ktorým pristupujem tak, aby cezo mňa cítili hmatateľne lásku samého Krista, s ktorým sa živo denne v láske stretávam, som iba zuniaci prázdny kus kovu a nič mi to neosoží pre moju osobnú spásu.

A ak som aj kňaz, biskup, kardinál, pápež, provinciál rehole, predstavený akejkoľvek kongregácie, rehoľná sestra, či rehoľný brat, či akákoľvek zasvätená osoba, a nemám dostatok pokory, odpustenia, pochopenia, prijatia a lásky ku tým, s ktorými sa denne vo svojom zasvätení stretávam, nebude moje kňazstvo, ani akýkoľvek iný stupeň zasvätenia pre mňa automatickou vstupenkou do neba, naopak, bez lásky ma práve toto zasvätenie bude omnoho viac zväzovať a sťahovať tam, kam po smrti nechce ísť nikto...

3. A aj keď mám dve zamestnania, aby som zabezpečil svoju rodinu, no neukážem svoju lásku deťom a žene, či mužovi tak, aby to cítili, počuli a videli dennodenne a nenájdem si pre nich čas ich spoznať a v láske im pomôcť rást do krásy, ktorú v nich stvoril Boh, všetka moja tvrdá práca a obeta sú úplne úplne ÚPLNE zbytočné.

Ak riadim svetové korporácie a som najdôležitejší človek planéty, a mám najväčšiu moc, aká sa len dá na tomto svete získať, ale s láskou túto moc nevyužívam pre to, aby som urobil šťastnými milióny a medzi iným aj svojich podriadených, aby som im dal pocítiť, že nie sú menej ako ja, hoci nemajú takú moc ako ja, ak nechápem, že najväčšia moc na svete je moc lásky, ktorá dokáže všetko, dokonca aj zlomiť moc smrti, nič mi neosoží moje postavenie a moja moc sa premení na zúfalé, nenávidené sebatrýznenie a trýznenie všetkých, ktorých sa moja moc dotkne.

Ak aj som najbohatší človek planéty, ktorého majetok sa už ani nedá spočítať, ale neviem, ani nedokážem svoje bohatstvo využívať s láskou a z lásky pre dobro iných, ktorí sú schopní kvôli nedostatku peňazí a tým pádom kvôli hladu nielen kradnúť, ale aj zabíjať a robiť množstvo zla, alebo kvôli svojej "zlej ekonomickej situácii" dokážu zabiť svojho milovaného synka či dcérku už v matkinom lone, kedy sa ešte nemôže brániť a ak nevyužijem s láskou množstvo iných možností, ktoré mi moje bohatstvo poskytuje, aby som prejavil teplo svojho ľudského srdca a súcitu iným okolo, moje bohatstvo je len bezcenné pozlátko, piesok, ktorý sa mi raz skôr či neskôr presype pomedzi prsty a stratí v nedohľadne a v mojich rukách zostane len to, čo som s láskou vďaka bohatstvu, ktoré som mal, vykonal - a to jest NIČ...

A ak aj prispievam zo svojho bohatstva na charitu a dobrovoľne pomáham pri rôznych spoločenských projektoch pre pomoc biednym, opusteným a chorým, no ak nepreukážem počas svojej práce lásku tým, s ktorými  a pre ktorých pracujem, prípadne tým, ktorých vo svojom živote mimo svojej práce stretnem ako chorých, chudobných, opustených, ponižovaných a vysmievaných tak, aby to cítili práve vo chvíli nášho stretnutia, všetka moja tvrdá práca a obeta pre iných sú ZBYTOČNÉ a často veľmi ponižujúce pre tých biednych, pre ktorých pracujem, a NIČ z toho sa mi po smrti nezapočíta ako dobro.

A ak by som bol aj najslávnejším spevákom, hercom, či športovcom, a svoju slávu by som nedokázal v láske využiť na ovplyvnenie miliónov mladých či starých po celej planéte, ale svojou žiadostivosťou, nemravnosťou, nečestnosťou a pýchou by som nakazil milióny po celom svete, kdekoľvek by sa dostalo do najmenších kutíc sveta moje neslávne "umenie" či môj neslávny "život", bol by som len úbohé NIČ, a ani v najmenšom by mi moja sláva neosožila pre budúce večné šťastie pri pohľade na toľko zničených duší po celom svete kvôli mojej hlúpej nadutosti.

4. Láska nie je popudlivá a nahnevaná ani po dlhom, ťažkom, frustrujúcom dni v kancelárii, ona vie, ako zo seba frustráciu, hnev, či roztrpčenosť neustále čistiť, ako dokonca predchádzať tomu, aby sa toto zlo do nej dostalo.
Láska je šťastná, keď sa druhým darí, dokonca viac ako jej samej. 
Láska nemusí šoférovať nablýskaný voz, žiť v najväčšom dome, jesť najvyberanejšie jedlo, obliekať sa do najmódnejších šiat, alebo mať všetky najnovšie vymoženosti techniky tejto doby. Ona vie, že všetko toto sú iba prostriedky k milovaniu a sú iba natoľko dôležité, nakoľko jej pomáhajú viac a viac milovať iných okolo.

Láska nemusí byť vždy prvá, ani nemusí mať vždy posledné slovo, vie ustúpiť toto prvenstvo s radosťou iným a teší sa zo svojho posledného miesta, lebo vie, že všetko, čo robí, má svoju cenu aj svoj zmysel, a že je vzácna a hodnotná nezávisle na tom, či jej všetci tlieskajú ako prvej alebo ju všetci ponižujú ako poslednej. Vie, že jej hodnota je v neustálom milovaní, pretože nič nemá cenu iba natoľko, nakoľko je to napustené láskou a teda aj posledné miesto naplnené obrovskou láskou, má obrovskú hodnotu a krásu.

5. Láska nie je drsná alebo surová, nie je sebecká a nespútava, nenavádza na zlé, nenúti ostatných, aby tancovali tak, ako píska.
Láska sa viac stará o potreby druhých, než aby strácala čas starosťami o seba, veď ak sa druhí presvedčia o pravosti jej lásky, podľa jej príkladu skôr či neskôr takisto zatúžia konať ako ona - starať sa viac o potreby iných než o tie svoje a to je plod skutočnej lásky - spätne slobodne darovaná láska od tých, ktorých skutočne úprimne milujeme, nenútiac no trpezlivo čakajúc na odpoveď.

Láska sa nedá vykoľajiť, keď veci nejdú tak, ako si predstavovala a vie sa prispôsobiť plánom iných a predovšetkým plánom samého Boha, lebo vie, že jeho plány sú tie najlepšie, pretože On jediný Nekonečne MILUJE.
Láska verí v dobro ukryté v srdci každého človeka a skôr uverí, že to druhý chcel v dobrom a vyšlo to zle, ako by verila, že druhý človek je zákerne zlý a nič z neho dobré nikdy nebude, pretože verí, že láska nakoniec aj tak svojím teplom a dobrotou zvíťazí nad akýmkoľvek zlom, ona verí, že zlom, krikom, neustálou kritikou a ponižovaním sa nikdy nikto nenapraví ale opačne - stane sa ešte viac zatrpknutým a znechuteným.

6. Láska nepočúva klebety; o ostatných hovorí len dobre, lebo vie a chápe, že v každom človeku je krásne srdce, napriek chybám, ktoré každý z nás dokáže dennodenne narobiť až až a ona toto krásne srdce v každom človeku nájde, nech by to bolo akokoľvek ťažké, namáhavé a zdĺhavé.

Láska vie, že všetko, čo počúva, sleduje alebo číta, ovplyvní jej postoje a konanie, a tým pôsobí i na ostatných, preto si dáva pozor, ako trávi svoj čas a snaži sa zo všetkých síl počúvať, pozerať, či čítať len to najlepšie z najlepšieho, aby tak dokázala aj iným odovzdať len to najlepšie z najlepšieho a nebola oslabená jej sila hlúposťami, zlom, nemravnosťami a násilím dennodenne vymýšľaných a umelo predkladaných ľuďom dnešnej doby, aby sa postupne na takých aj premieňali.

7. Láska je flexibilná, dáva všetko do pohybu, vie si poradiť s čímkoľvek, čo ju stretne, a nikdy nestráca dôveru v Boha a nádej, že Boh nakoniec všetko obráti na dobré pre tých, ktorí ho milujú. 
Láska je vždy pripravená odpustiť a hľadať na druhých to dobré, hoci chybu či prehrešok ten druhý urobil už 78. raz. Láska totiž nepočíta odpustenia, má ich pre každý prípad pripravených nekonečne veľa vo svojom srdci.

Láska robí všetko pre to, aby druhí využili svoje dary, pomáha im tieto dary v nich objavovať, nachádzať a rozvíjať ako len vládzu, aby v nich viac a viac videla krásu, ktorá bola do nich Tvorcom vložená.
Láske nikdy nedôjde trpezlivosť, ani s tými, čo sú pozadu a len zdržujú, lebo chápe, že ona mohla byť spokojne na ich mieste a ako veľmi by vtedy túžila po zhovievavom trpezlivom srdci vedľa seba.
Láska sa nepozerá na hodinky, keď druhí hovoria, netvári sa, že už musí utekať, akonáhle niekto iný začne hovoriť o svojich plánoch, svojich starostiach, či radostiach, vypočuje ho naopak s veľkým nepredstieraným úprimným záujmom a neskáče druhému do reči, aby mu povedala o svojich záležitostiach, svojich plánoch, svojich ťažkostiach, čaká trpezlivo, kým sa ten druhý po svojom rozprávaní nespýta sám.

8. Láska nikdy nezlyhá. Ja zlyhám, ostatní tiež. Všetci sa môžeme niekedy pomýliť, spliesť. Naše slová a činy často nedokážu vyjadriť naše myšlienky tak, ako by sme to chceli. Ale láska vždy vie, čo urobiť, aby potešila, aby povzbudila, aj keď iní majú na jazyku len odsúdenie a poníženie, ona vždy vie povedať presne to, čo potreboval druhý počuť práve v tejto chvíli, vie urobiť to, čo práve teraz bolo potrebné - nič viac a nič menej, lebo je spojená s Nekonečnou láskou - Duchom Svätým.

Láska vie, kedy je čas oddychovať a kedy je čas pracovať, a tupo a žiadostivo neprepína ani v jednom ani v druhom, vie v sebe aj okolo seba šíriť pokojnú a jednoduchú harmóniu a zladenie činnosti a času načerpania síl do ďalšej práce.
Láska sa nezastaví pred tým, čo je pre iných nemožné, ide až za hranice svojich možností, lebo vie, že pre Nekonečnú Lásku, s ktorou je zjednotená a prepojená, nič nie je nemožné.

9. Sme krehkí, omylní a často nerozvážni a naše chápanie sveta, v ktorom žijeme, tobôž nie onoho sveta, je prinajlepšom iba čiastočné.
Nevidíme všetko, nevieme všetko, nechápeme všetkému, ani nemilujeme tak veľmi, hoci by sme tak veľmi chceli.

10. Ale keď v nás bude Boží Duch - Duch Lásky - Duch Svätý, ten zmení čokoľvek, čo je v nás - On jediný pozná všetko, vidí všetko, chápe všetko a miluje nekonečne.

11. Sme naozaj len deti, keď dôjde na uskutočňovanie opravdivej lásky, ale Boh nám môže pomôcť vyrásť z našich detinských spôsobov do obrovskej krásy, ktorú v nás stvoril, veď nás stvoril na svoj obraz. A keďže On je Láska, aj my sme obraz Lásky - jeden z nekonečne veľa originálnych, neopakovateľných obrazov - fotografií Boha-Lásky. Preto je každý z nás určený a stvorený dorásť do nekonečných výšok Lásky, aby sme sa mu v Jeho milovaní viac a viac podobali, veď práve toto sme - jeho podobou - podobou LÁSKY - a nakoľko viac a viac milujeme, nakoľko dokážeme milovať rôznorodých ľudí nevynímajúc nikoho, natoľko vzrastaním našej lásky rastieme do svojej neopakovateľnej krásy, natoľko sa viac a viac stávame sami sebou, tak ako nás myslel Boh, keď nás stvoril. Každá prejavená neláska alebo chvíľa nenaplnená láskou je strácaním času, v ktorom sme mali podrásť v láske, podrásť viac a viac k sebe samému - ku obrazu Lásky, ktorý v nás bol stvorený.

12. Bez Neho sme stratení, bezradní, pretože obraz nemôže existovať bez svojho modelu, podľa ktorého bol namaľovaný. Odmietnutím Boha vlastne odmietneme samých seba a nikdy nebudeme skutočne nekonečne šťastní ako sme mali byť podľa Jeho milujúcej múdrosti. Keď príde chvíľa, v ktorej máš prejaviť lásku, obráť sa na Neho s dôverou a pýtaj sa: "Ako si si ma predstavoval v tejto chvíli? Akú krásu seba samého si chcel v tejto chvíli cez láskavé slovo, myšlienku či skutok vo mne namaľovať? Ovládni ma, Duch Svätý, moju myseľ, srdce, dušu, telo, nech teraz vykonám to, pre čo som bol stvorený a poslaný na tento svet. Nech aj teraz porastiem do obrovských výšok podobnosti s Bohom v LÁSKE..." A odvážne sa v tej chvíli pusti do milovania tých, ktorých máš pred sebou, skrze Ducha Svätého, v Ňom a s Ním a miluj naplno koľko len vládzeš nehľadiac na chyby, ktoré budeš ako človek stále robiť, veď On vie, že si len človek, napriek nepochopeniam, výsmechu, ponižovaniam - veď ty vieš, že to, čo konáš teraz v tejto chvíli, má nekonečnú a večnú hodnotu, napriek tomu, že to iní nechápu - neboj sa - oni to raz pochopia, aj vďaka tvojej láske, ktorú v tebe a skrze teba pocítia.

13. Všetky najlepšie veci v živote prichádzajú previazané šnúrkou rizika. Keď rozväzujeme darček, preberáme riziko, ale i radosť. Tak je to v láske v každej podobe - v rodičovstve, v manželstve, v priateľstve. Aby si mohol prežiť život v plnosti, vydávaš sa napospas bezodnej jame zraniteľnosti lásky. To je ale jedna z vlastností pravej lásky. Utrpenie nie je zlé, ak je ako všetko ostatné prijímané s láskou a z lásky kladené na oltár pre záchranu tisícov ba miliónov po celej zemi. Utrpenie a bolesť z toho, že miluješ, veľmi rýchlo ťahá tvoju lásku do výšok jej zrelosti neopísateľnej krásy a majestátnosti. Neboj sa, drahá prekrásna duša, milovať aj keď to bolí... Rodíš sa ako malé dieťa do nového sveta, silnieš a rastieš do krásy a moci, ktorú ti v novom živote - tom skutočnom a naozaj reálnom svete po smrti, kde nás čaká Boh - naša LÁSKA - nikto nikdy nevezme ani nezničí. A budeš raz žiariť ako veľké svetlo na nebi kvôli heroickosti svojej lásky.

V živote je mnoho pekných vecí a mnoho dobrých vecí, ale žiadna nie je taká dobrá a taká krásna a dôležitá ako láska! Veď sme boli Ňou v Nej a pre Ňu stvorení... Všetko zanikne, aj viera, aj nádej, aj všetko bohatstvo sa rozpadne v jednom momente, aj všetka moc sa roztratí a robije ako vlna o morský breh, aj všetka sláva raz skončí, no bohatstvo lásky, moc lásky a sláva lásky nikdy nezanikne a bude večná...
Raz budeš tak bohatý, mocný, tak krásna, majstátna a slávna na veky vekov - aká mocná, krásna a majestátna bude tvoja láska v momente smrti - a v podstate len na tomto záleží, na ničom inom, len v tomto jedinom je podstata toho, pre čo vlastne žiješ. Tak ži naplno! Tu a teraz!

Zdroj: Internet +upravené a doplnené od P. Roberta Baleka SVD

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Biblia

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie