Hlavná stránka
Obľúbené citáty z kníh a filmov

V tejto sekcii nájdete najobľúbenejšie citáty z kníh a filmov našich užívateľov. Ak by ste chceli pridať svoj obľúbený citát, nech sa páči do tejto kategórie...Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

KrokyNáš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako posiela učeníkov po dvoch kázať, lebo sú dve prikázania lásky, totiž láska k Bohu a k blížnemu. Pán posiela učeníkov kázať po dvoch, aby nám mlčky naznačil, že kto nemá lásku k druhému, vôbec nemá prijať kazateľský úrad.

 

Prednosť chudobných pred všetkým (sv. Vincent de Paul)

E-mail Tlačiť PDF

Bohaty-versus-ChudobnyMy si nemáme chudobných vážiť podľa vonkajšieho vzhľadu a vystupovania ani podľa ich duchovného nadania, lebo často majú hrubú a neupravenú povahu. Keď však na chudobných hľadíte vo svetle viery, zbadáte, že oni predstavujú Božieho Syna, ktorý si vyvolil chudobu. Lebo keď trpel, hoci takmer stratil podobu človeka a pre pohanov sa stal bláznom a pre Židov pohoršením, chudobným sa dal poznať ako hlásateľ radostnej zvesti: „Poslal ma hlásať evanjelium chudobným.“ Aj my musíme takto zmýšľať a napodobňovať to, čo robil Kristus, čiže starať sa o chudobných, potešovať ich, pomáhať im a odporúčať ich.

 

Počúvaš svet viac ako Boha? (Tomáš Kempenský)

E-mail Tlačiť PDF

NacuvaniePočúvaj, syn môj, moje slová, najmilšie slová, ktoré prevýšia všetku múdrosť filozofov a mudrcov tohto sveta. „Moje slová sú duch a život“ a nemožno ich hodnotiť ľudským rozumom. Neslobodno si ich privlastňovať na márnu samoľúbosť, ale treba ich v tichosti počúvať a so všetkou pokorou a s veľkou láskou prijímať.

 

Neskoro som ťa začal milovať (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Sv-AugustinNapomenutý, aby som sa vrátil k sebe samému, vstúpil som pod tvojím vedením do svojho najhlbšieho vnútra; a mohol som to urobiť, „lebo ty si mi bol na pomoci“. Vstúpil som a uvidel som slabým okom svojej duše nad tým istým okom mojej duše, nad mojím duchom, nezmeniteľné svetlo. Nie to obyčajné, viditeľné telesným okom, ani nijaké väčšie, ale pritom toho istého druhu, čo by len zažiarilo oveľa jasnejšie a všetko ovládlo svojou veľkosťou. To nebolo takéto svetlo, ale inakšie, celkom odlišné od všetkých ostatných. Nebolo nad mojím duchom ako olej na vode alebo ako nebo nad zemou. Ono bolo oveľa vyššie, lebo ma stvorilo, a ja oveľa nižšie, lebo som ním stvorený. Kto pozná pravdu, pozná ono svetlo.

 

Posledné dni sv. Moniky (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Monika_AugustinKeď sa blížil deň jej odchodu z tohto života – ty si vedel o tom dni, my nie –, stalo sa, verím, tvojím tajomným riadením, že sme sami, ja a ona, stáli opretí o okno, odkiaľ bolo vidieť do záhrady nášho domu, tam v Ostii nad Tiberom, kde sme sa ďaleko od ľudí zotavovali po dlhej namáhavej ceste pred plavbou. Rozprávali sme sa teda sami veľmi milo, pričom „sme zabúdali na to, čo je za nami, a uháňali za tým, čo je pred nami“. V prítomnosti pravdy, ktorou si ty, sme sa pýtali, aký bude večný život svätých, ktorý „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo“, ktorý „ani do ľudského srdca nevystúpil“. A žíznivo sme otvárali ústa srdca nadprirodzeným prúdom z tvojho zdroja, zo zdroja života, ktorý je u teba.

 


Stránka 10 z 39
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie