Hlavná stránka Úvahy O internete
O internete

Internet a misie? - 16 - Vo svetle dokumentov cirkvi

E-mail Tlačiť PDF

Biblia_okuliareInternet a možnosti jeho využitia v živote veriacich či v evanjlezácii neveriacich sa objavujú aj v dokumentoch Cirkvi. Chceli by sme vám tentoraz priblížiť internet z pohľadu, v akom ho vidí cirkev vo svojich oficiálnych dokumentoch.

 

Internet a misie? - 15 - Evanjelizovať cez areopágy

E-mail Tlačiť PDF

Internet AreopágOhlasovať evanjelium zo striech, nachádzať všetky možné spôsoby, akými by sa mohlo evanjelium dostať do všetkých kútov zeme - to je povolanie všetkých podľa Kristovho misijného príkazu: "Choďte a učte všetky národy..." Veľmi jasne sa nám ukazuje práve "skorovšadeprítomný" internet ako nositeľ, prostriedok tohoto ohlasovania evanjelia po celej zemi všetkým národom. Ruka v ruke so snahou biznismenov rozšíriť internet a jeho dostupnosť skutočne všade musí ísť naša jasná rázna a odvážna evanjelizácia cez toto médium. Ak ho nevyužívame na šírenie evanjelia, strácame veľkú možnosť priniesť evanjelium a učenie Ježiša Krista tým, ktorí by možno iným spôsobom ku Kristovi a jeho radostnej zvesti nikdy neprišli... Aké teda boli, sú a budú "areopágy" ohlasovania evanjelia?

 

Internet a misie? - 14 - Nevýhody - Mobilnosť a izolácia

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

internet_mobil4Mobil sa už v súčasnosti stáva nielen telefónom, ale aj prehrávačom hudby, videa, fotoaparátom, kreditnou kartou, ovládačom digitálnej domácnosti, e-mailovým kontom vďaka pripojeniu na internet a pod. Mobilnosť internetu má však svoje úskalia a to pre komunikáciu, ktorá bude čoraz viac založená na komunikovaní človeka so strojom, so systémom, nie so skutočným človekom.

 

Internet a misie? - 13 - Nevýhody - Násilie, pornografia a iné

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Internet NásilieVýhody sa občas obracajú proti človeku. Jednou z nich je aj nemožnosť efektívnej cenzúry škodlivých vplyvov. Preto neustále vyvstáva pálčivá otázka zodpovednosti v tomto novom, zinformatizovanom svete. Každý totiž zodpovedá sám za seba. Na internete dnes totiž nájdete naozaj všetko: návody na zostrojenie bomby, rasistické štvanie, nacistickú propagandu, pornografiu, prípadne vám ponúknu na predaj nebezpečné lieky.

 

Internet a misie? - 12 - Nevýhody - Závislosť a zmena identít

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

Internet_ZavislostTo, čo v prvom rade robí internet návykovým, je komunikácia, ktorú závislý často využíva práve na vyrovnávanie komplexov a deficitov bežného života napr. neuspokojivé vzťahy, nedostatok priateľov, fyzický vzhľad, postihnutie. Do tohto spadá aj experimentovanie s identitami na internete. Je to háklivá záležitosť, ktorá musí mať svoje pravidlá, inak sa obráti proti samotnému človeku a vnútorne ho deštruuje. Tu by mala byť veriacim Cirkev naporúdzi s Božími stálymi a nemennými pravidlami morálky a Božou láskou, ktorá prijíma a miluje každého človeka so všetkým, čo v ňom nachádza.

 

Internet a misie? - 11 - Nevýhody - Požierač času

E-mail Tlačiť PDF

ChatovanieUž len čítanie správ v poštovom priečinku každý deň a písanie odpovedí môže niekomu zabrať niekoľko hodín. Samotné vyhľadávanie informácií na internete môže takisto niekomu zabrať množstvo času, pokiaľ sám nemá ešte jasné, čo chce hľadať, prípadne ho zvábia cestou iné zaujímavé web stránky natoľko, že ponorený do sveta internetu úplne stratí pojem o čase. Okrem tohto všetkého je najnovším ďalším „požieračom času“ predovšetkým pre mladých v súčasnosti chat. Často bezvýznamné, na konkrétne informácie chudobné komunikovanie bez ladu a skladu zaberie dotyčným ľuďom tak veľa času, že už nezostáva ani minúta pre povinnosti doma a v škole, prípadne pre priateľov v realite.

 

Internet a misie? - 10 - Nevýhody - Chaos a únik z reality

E-mail Tlačiť PDF

Internet_Nevyhody

Tak, ako je ťažké hovoriť o jednoznačných výhodách internetu, tak sa ťažko nachádzajú aj jeho čisté nevýhody. Väčšinou sú to nezvládnuté výhody, ktoré začali pôsobiť deštruktívne na osobnosť človeka. Ľudia sú dnes totiž doslova obklopení, ak nie ponorení do množstva komunikačných prostriedkov a ich činnosti, ktorá neustále formuje ich názory a postoje v náboženskej oblasti aj v ostatných oblastiach života.  Všetko teda záleží od toho, do akej miery sa daný človek nechá internetom pohltiť. Jedno z nebezpečenstiev, vychádzajúce z používania internetu, je práve to, že zostaneme uväznení vo virtuálnej realite, odmietajúc každý vzťah s pravou a skutočnou realitou, tvorenou osobami. Poznám rodiny, ktorých nezdravé a nemierne používanie internetu rozbilo.

 

Internet a misie? - 9 - Výhody - Sloboda prejavu a komunity

E-mail Tlačiť PDF

slobodaNa internete sa nedá monopolne uprednostňovať jeden autor pred druhým, jeden názor na úkor iného.  Všetci majú na internete rovnakú možnosť vyjadriť sa a prezentovať svoje názory a pohľady, hoci sú v realite rôzne preferovaní a vyzdvihovaní či zaznávaní. Aj v rámci Cirkvi je táto výhoda internetu veľmi potrebná, keďže mnohí sa hanbia vyjadriť svoj názor, boja sa vyjadriť ho priamo z rôznych dôvodov. Internet poskytuje výbornú možnosť pre pastierov poznať názory svojich ovečiek a poskytnúť im pastvu podľa ich skutočných potrieb.

 

Internet a misie? - 8 - Výhody - Interaktivita

E-mail Tlačiť PDF

Internet InteraktivitaInteraktivita internetu je pre Cirkev hlavne v súčasnosti veľkou pomocou, pretože nielen umocňuje jednotu, všeobecnosť a nadnárodnosť Cirkvi ako takej, ale napomáha aj väčšie a širšie zapojenie sa veriacich do života nielen farnosti, v ktorej žijú, ale aj do života diecézy, štátu či celého sveta a koniec koncov napomáha aj misijnému poslaniu Cirkvi, ktorá má ísť ku všetkým národom a ohlasovať evanjelium. Veriaci vďaka internetu môžu viac ako kedykoľvek predtým diskutovať na rôzne aktuálne témy, hovoriť o vlastných pohľadoch na udalosti a situácie v Cirkvi, reagovať na podnety okolia a prijímať nové nápady a možnosti evanjelizácie ako ohlasovania radostnej zvesti o Kristovi.

 

Internet a misie? - 7 - Výhody - Čas a anonymita

E-mail Tlačiť PDF

InternetCasV pastorácii vo farnostiach či v misiách sa internet javí ako veľká výhoda hlavne v komunikácii kňaza či misionára s tými veriacimi, ktorí buď ťažko nadväzujú kontakty pre svoju hanblivosť alebo o určitých veciach svojho súkromia nedokážu hovoriť priamo z tváre do tváre z rôznych dôvodov. Buď sa nechcú vystaviť obdivu alebo zosmiešňovaniu či pohŕdaniu. Flexibilita času a anonymita internetu pomáhajú takýmto ľuďom riešiť určité problémy bez napätia a strachu z reakcie kňaza, ako to často býva v realite. Ako veľmi prospešný môže  byť internet z hľadiska týchto výhod si musíme ako veriaci uvedomiť čo najskôr, pretože hanblivých, či ustráchaných veriacich si zlý preberá prostredníctvom svojich služobníkov rýchlosťou svetla. Ako zareagujeme? Znovu zaspíme? Alebo využijeme môžnosti, ktoré internet pre evanjelizáciu a pastoráciu poskytuje?

 


Stránka 2 z 3
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie