Hlavná stránka Úvahy O internete
O internete

Internet a misie? - 6 - Výhody - Prístup k informáciám

E-mail Tlačiť PDF

InformáciaĎalšou veľmi dôležitou výhodou internetu je jeho jednoduchý, rýchly a otvorený prístup k informáciám. Napríklad jednoduchosť tohto prístupu sa najviac ukazuje v tom, že na internete už netreba žiadne špeciálne vedomosti z nejakých programovacích jazykov. Grafické rozhranie prehliadačov umožňuje dostať sa každému používateľovi jednoduchým klikaním ku všetkému, čo ktokoľvek na svete na internete zverejnil. Je fascinujúce, ako sa ľudstvu za menej ako 4000 dní podarilo na internet umiestniť pol bilióna verzií našej kolektívnej pamäti a predložiť ich miliarde ľudí, šestine svetovej populácie.

 

Internet a misie? - 5 - Výhody internetu

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Internet VyhodyInternet ako taký je svojou prirodzenosťou ambivalentné médium, ktoré nie je samo osebe ani dobré ani zlé. Dobrým sa stáva až vtedy, keď slúži človeku a pomáha mu v jeho dozrievaní, raste a duchovnom rozvoji.  O čistých výhodách internetu je teda ťažké hovoriť, pretože každá výhoda sa premení na nevýhodu, ak sa nevyužíva s mierou, ak sa dokonca zneužije na rozbitie osobnosti človeka a jeho vzťahov v realite. Všetko záleží od človeka, ktorý internet používa. Internet je teda veľkou výzvou pre kresťanov, ktorí majú byť aj v priestore internetu soľou zeme.

 

Internet a misie? - 4 - Internet zajtra

E-mail Tlačiť PDF

Internet ZajtraAký bude internet budúcnosti? Zakladateľ hypertextového jazyka Tim Berns-Lee hovorí, že internet bude o pár rokov všadeprítomný. Nebudeme o ňom hovoriť tak ako nehovoríme o tom, že na písanie používame papier. Bude totiž v úzadí ako samozrejmosť. Ako kalkulačka postupne zhoršila našu schopnosť počítať, internet zmení spôsob práce s našou pamäťou. Všetky vedomosti v textoch, spomienky vo fotkách či videách už teraz ukladajú milióny ľudí na internet. O pár rokov na webe nájdeme skutočne skoro všetko nielen o nás, ale aj o miliónoch iných ľudí. Internet sa stane našou pamäťou a potom i našou identitou.

 

Internet a misie? - 3 - Internet dnes

E-mail Tlačiť PDF

Internet DnesAko asi vyzerá internet dnes, sa dá veľmi dobre predstaviť pomocou pavučiny, ktorá je roztiahnutá po celej zemeguli. Internet totiž v priebehu pár rokov úspešne pohltil väčšinu dovtedy existujúcich počítačových sietí. Za svoj rýchly organický rast vďačí už spomenutému bezpečnostnému opatreniu, že v ňom totiž neexistuje žiadny centrálny počítač, ani žiadne centrum. Takto sa predchádza aj stavu, v ktorom by mala nad sieťou kontrolu iba jedna spoločnosť. Za množstvo týchto bezpečnostných opatrení vďačí internet svojmu vojenskému pôvodu.

 

Internet a misie? - 2 - História internetu

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

Internet MapaAby sme lepšie pochopili, čo internet je, bude veľmi prospešné pozrieť sa zblízka aspoň v krátkosti na jeho históriu - ako vznikal, ako sa postupne vyvíjal a v akom štádiu vývoja sa momentálne nachádza. Začneme jeho vznikom. Začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia sa začali v Spojených štátoch amerických v dôsledku tzv. „studenej vojny“ objavovať myšlienky na vytvorenie siete, ktorá by spoľahlivo prepojila strategicky dôležité vojenské, vládne a akademické počítače a súčasne by bola čo najmenej zraniteľná, aby odolala aj rozsiahlej deštrukcii alebo nukleárnemu útoku. Nesmelo v nej teda existo-vať žiadne hlavné riadiace centrum. Musela sa skladať z malých vzájomne prepojených rovnocenných „centier“.

 

Internet a misie? - 1 - Nový fenomén ľudstva

E-mail Tlačiť PDF

Internet fenoménTakmer všetci súčasní odborníci v oblasti komunikácie potvrdzujú, že vývoj komunikácie prechádzal v histórii tromi obdobiami:

1.    obdobím ústnej a živej komunikácie
2.    obdobím písma a tlače
3.    obdobím elektronickej komunikácie

Momentálne sa nachádzame vo chvíli prechodu ľudstva od druhého obdobia do tretieho.  Revolučným nástrojom tohto prechodu sa stáva internet ako nový prostriedok komunikácie medzi ľuďmi. Ako tento nový fenomén ľudstva zmení budúcnosť, môžeme predvídať už dnes.

 

Internet a misie? - 0 - Úvod

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

InternetPesZačiatok SERIÁLU o internete a jeho využití v pastorácii vo farnostiach a misiách - O-tá časť...

„Vyzývam celú Cirkev, aby odvážne prekročila nový prah a ,zatiahla na hlbinu’ v internetovej sieti,
čím by významné spojenie evanjelia a kultúry mohlo aj dnes, podobne ako v minulosti, ukázať svetu Božiu slávu v tvári Ježiša Krista (2 Kor 4,6). Nech Pán žehná všetkých, ktorí pracujú pre tento cieľ.“

Ján Pavol II.
(z Posolstva k 36. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov)

 


Stránka 3 z 3
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie