Filmy

"Umučenie Krista" - Mel Gibson - Stručné informácie

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

UMUČENIE KRISTA je film o posledných dvanástich hodinách Ježiša z Nazaretu. Film začína v záhrade Getsemanskej, kde sa Ježiš prichádza modliť po Poslednej Večeri. Ježiš odoláva Satanovým pokušeniam. Po zrade Judáša Iškariotského, je Ježiš zatknutý a odvlečený naspäť do Jeruzalema, pred vodcov farizejov, kde čelí obvineniam z rúhania. Farizeji ho odsúdia na smrť. Ježiš je privedený pred Piláta, rímskeho miestodržiteľa Palestíny, ktorý si vypočuje obvinenia farizejov voči Ježišovi. Pilát si uvedomuje politický konflikt, preto záležitosť postúpi kráľovi Herodesovi. Herodes vracia Ježiša Pilátovi, ktorý predloží zástupu ľudí možnosť voľby medzi Ježišom a zločincom Barnabášom. Zástup volí slobodu pre Barnabáša a smrť pre Ježiša.Ježiš je predaný rímskym vojakom a zbičovaný. Pilát ho ukáže zástupu ľudí a ako by povedal: „nie je to dosť“. Nie, nie je. Pilát sa zbavuje viny tým, že prikáže svojim vojakom plniť vôľu ľudu. Ježiš nesie svoj kríž ulicami Jeruzalema na vrch Golgota. Je pribitý na kríž. Prežíva svoje posledné pokušenie – strach, že ho Otec opustil. Prekoná svoj strach, pozrie na Máriu a vysloví, čo iba ona úplne pochopí „je dokonané“. Potom zomiera: „do Tvojich rúk vkladám svoju dušu.“

 


Recenzie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie