Biblia

Pravda - NZ

E-mail Tlačiť PDF

KnihaSpor o dani cisárovi - 15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. 17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?" 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci! 19 Ukážte mi daňový peniaz!" Oni mu podali denár. 20 Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" 21 Odpovedali mu: "Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu." 22 Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli. Mt 22

 

 

Milosrdenstvo - SZ a NZ

E-mail Tlačiť PDF

KnihaKde všade sa vo Sv. Písme Starého a Nového zákona nachádza slovo "Milosrdenstvo"? Takýchto miest je k prekvapeniu obrovské množstvo... Nechajte sa prekvapiť sami - nech sa páči...

 

 

Nádej - NZ

E-mail Tlačiť PDF

Kniha22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23 A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď Dávid o ňom hovorí:
"Pána mám vždy pred očami,
lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.
26 Preto sa raduje moje srdce
a môj jazyk plesá,
aj moje telo odpočíva v nádeji.
27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.
28 Ukázal si mi cestu života,
naplníš ma radosťou pred svojou tvárou."

Sk 2

 

Pokoj - NZ

E-mail Tlačiť PDF

Kniha76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse, 78 že mu náš Boh
z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja." Lk 1

 

Láska - NZ

E-mail Tlačiť PDF

Kniha41 Slávu od ľudí neprijímam. 42 Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. 43 Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. 44 Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?! Jn 5

 

 


Stránka 7 z 11
Biblia

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie