Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Kristova láska a utrpenie (sv. Ružena Limská)

E-mail Tlačiť PDF

Ruzena_LimskaPán a Spasiteľ pozdvihol hlas a s neporovnateľnou velebnosťou povedal: „Všetci by mali vedieť, že po súžení nasleduje milosť, mali by poznať, že bez bremena utrpenia nemožno dosiahnuť vrchol milosti, mali by pochopiť, že miera duchovných darov sa zväčšuje úmerne rastu ťažkostí. Nech si ľudia dávajú pozor, aby sa nepomýlili a nedali sa oklamať. Toto sú jediné pravé schody do raja a bez kríža nemožno nájsť cestu, ktorou by sa dalo vystúpiť do neba.“

 

Povinnosťou dobrého pastiera je láska (sv. Tomáš Akvinský)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Himaljsky_pastier„Ja som dobrý pastier.“ Je zrejmé, že Kristovi pristane názov pastier, lebo ako pastier vedie a pasie stádo, tak Kristus živí veriacich duchovným pokrmom a aj svojím telom a krvou. Apoštol hovorí: „Kedysi ste boli ako ovce bez pastiera, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.“ A Prorok: „Ako pastier pasie svoju čriedu.“

 

Milujem preto, lebo milujem, milujem, aby som miloval (sv. Bernard)

E-mail Tlačiť PDF

MilujemLáska stačí sama sebe, ona sa páči sama sebou a sama pre seba. Sama sebe je zásluhou i odmenou. Láska nehľadá mimo seba ani dôvod ani ovocie. Jej ovocím je jej úžitok. Milujem preto, lebo milujem, milujem, aby som miloval. Láska je veľká vec, ale iba ak sa vracia k svojmu počiatku, ak je návratom k svojmu východisku, ak prúdi späť k svojmu prameňu a stále z neho čerpá, aby mohla ustavične prúdiť.

 

Prameň spásy a pravého života (sv. Ján Eudes)

E-mail Tlačiť PDF

Jezis_IkonaProsím ťa, mysli na to, že náš Pán Ježiš Kristus je tvojou ozajstnou hlavou a ty si jedným z jeho údov. On je pre teba to, čím je hlava pre údy. Všetko, čo je jeho, je tvoje: duch, srdce, telo, duša a všetky schopnosti, ktoré máš všetky používať, ako keby boli tvoje vlastné, aby si mu slúžil a tým ho chválil, miloval a oslavoval. Ty si pre neho to, čím je úd pre hlavu; a preto on veľmi túži používať všetky tvoje schopnosti, akoby boli jeho, v službe Otcovi a na jeho oslavu.

 

Počúvaj, syn môj, naučenie svojho otca (sv. Štefan)

E-mail Tlačiť PDF

Stefan_kralPredovšetkým ti, syn môj milovaný, prikazujem, radím a odporúčam, ak chceš získať česť kráľovskej korune, zachovávaj tak svedomite a bedlivo katolícku a apoštolskú vieru, aby si bol príkladom pre všetkých, ktorých ti Boh podriadi, a aby ťa všetci cirkevní mužovia zaslúžene nazývali pravým mužom kresťanského vyznania, bez ktorého, buď si istý, nebudeš kresťanom ani synom Cirkvi. Po viere druhé miesto v kráľovskom paláci zaujíma Cirkev, ktorú najprv naša Hlava, čiže Kristus, zasadila a potom jeho údy, predovšetkým apoštoli a svätí otcovia, presádzali a pevne budovali, a tak sa rozšírila po celom svete. A hoci plodí vždy nové potomstvo, na istých miestach je už starobylá.

 

Zvonka boje, vnútri úzkosti (sv. Gregor Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

Pavol_sochaSvätí mužovia sa dostávajú do ťažkého boja, lebo v jednom a tom istom čase musia na jedných udrieť, druhých presviedčať; tamtým nastavujú štít trpezlivosti, na týchto vrhajú strely učenia. Ale do oboch zápasov sa púšťajú s obdivuhodnou silou a umením, lebo o vnútorných prevrátenostiach vedia múdro poučiť a vonkajšími protivenstvami statočne pohŕdajú. Týchto učia a naprávajú, tamtých trpezlivosťou krotia. Útočiacich nepriateľov vytrvalosťou zahanbujú a slabších spoluobčanov súcitom vracajú k spáse. Jedným sa stavajú na odpor, aby nestrhli aj iných, o druhých sa boja, aby úplne nezišli zo správnej cesty.

 

Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Maximilian-KolbeMám veľkú radosť, milovaný brat, z horlivého nadšenia, ktoré ťa pobáda šíriť Božiu slávu. Veď v našich časoch pozorujeme, a nie bez zármutku, akúsi nákazlivú chorobu, ktorá sa volá indiferentizmus a šíri sa v rozličných podobách nielen medzi svetskými, ale aj medzi rehoľnými bratmi. Pritom Boh je hoden nekonečnej slávy. Preto je našou prvou a najdôležitejšou povinnosťou vzdávať mu, podľa našich skromných možností, tú najväčšiu slávu, aj keď mu takú, akú si od nás zasluhuje, nebudeme môcť nikdy vzdať, lebo sme iba slabučké stvorenia.

 

Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)

E-mail Tlačiť PDF

MucenikAkými chválami vás zahrnúť, statoční bratia?! Akým chválospevom zvelebiť pevnosť vášho srdca a vytrvalosť vo viere?! Vydržali ste to najtvrdšie mučenie až po dosiahnutie slávy a neustúpili ste pred mukami, ale muky ustúpili pred vami. Bolestiam neurobili koniec mučidlá, ale víťazné vence. Krvavé masakry trvali tak dlho nie preto, aby otriasli pevnou vierou, ale aby rýchlejšie poslali Božích ľudí k Pánovi.

 

Kristova chudoba, poníženosť a láska (sv. Klára)

E-mail Tlačiť PDF

Jezis_TvarNepochybne šťastný je ten, kto dostáva možnosť zúčastniť sa na posvätnej hostine a celým srdcom sa primknúť k tomu, ktorého krásu bez prestania obdivujú všetky blahoslavené nebeské zástupy. Veď jeho náklonnosť dojíma, uvažovanie o ňom posilňuje, jeho dobrota nasycuje, jeho lahodnosť napĺňa, spomienka na neho je ako príjemné brieždenie, na jeho vôňu ožijú mŕtvi a videnie jeho slávy bude oblažovať všetkých obyvateľov nebeského Jeruzalema.

 

V putách lásky (sv. Katarína Sienská)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jezis_VlasyMôj najmilší Pane, obráť láskavo svoje milosrdné oči na tento ľud i na tajomné telo tvojej Cirkvi, lebo tvoje sväté meno bude mať väčšiu slávu, keď sa zľutuješ nad takým veľkým množstvom svojich stvorení, ako keby si sa zľutoval iba nado mnou úbohou, ktorá tak veľmi urazila tvoju velebnosť. Ako by som sa mohla utešiť, keby som videla, že ja oplývam životom a tvoj ľud je v smrti? Alebo keby som videla na tvojej milovanej Neveste temnotu hriechov z mojich zlyhaní a zo zlyhaní ostatných tvojich stvorení?

 

Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)

E-mail Tlačiť PDF

Bohorodicka_porodVidím radostné a nadšené zhromaždenie svätých, ktoré sa sem ochotne zišlo na pozvanie svätej Bohorodičky vždy Panny Márie. Aj keď ma zvieral hlboký zármutok, pohľad na zástup svätých otcov mi spôsoboval radosť. Teraz sa u nás naplnilo slovo žalmistu Dávida: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“

 


Stránka 10 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie