Hlavná stránka
Verbisti - Dýcham
Autor
Názov piesne
Počúvať
Verbisti
Dýcham - instrumental
_N%20-%20Dýcham.mp3
Dycham.jpg

Instrumentalka

Verbisti
1 - Dýcham
01%20Dycham.mp3
Dycham.jpg

Prvá pieseň albumu - každý človek musí dýchať vzduch, aby prežil. Stačí 5 minút bez vzduchu a už nie je medzi živými. Pre dušu je v duchovnom svete takým kyslíkom Boh - LÁSKA - ak ho nedýcha - neprijíma do svojej duše a nenechá sa Láskou čistiť, jeho duša odumiera. Nikdy nezomrie ale nevládze nič dobré vykonať... A preto dýcham, dýcham, dýcham...

Verbisti
3 - Bláznivá láska
03%20BlaznivaLaska.mp3
Dycham.jpg

Musela to byť skutočne bláznivá láska, ktorá toto všetko urobila pre nás, ktorí sme boli a ešte stále sme tak veľmi hriešni a nehodní takej obety...

Verbisti
5 - Srdce
05%20Srdce.mp3
Dycham.jpg

To najdôležitejšie v človeku je srdce - komu patrí, tomu patrí celý človek...

Verbisti
8 - Si blízky
08%20Si%20blizky.mp3
Dycham.jpg

Veselá pohodová pieseň pri kofole s kamarátmi v blízkosti Toho, kto mi rozumie viac ako ja sám seba, kto ma chápe a miluje, v ktorého objatí sa môžem schúliť a skryť...

Verbisti
9 - Nikto iný
09%20Nikto%20iny.mp3
Dycham.jpg

Nikto iný nášho Pána nenahradí, pretože to jednoducho nejde nahradiť niečo dokonalé menej dokonalým... dokonale krásne, krásnym len tak napoly alebo 90%...

Verbisti
11 - Prázdny džbán
11%20Prazdny%20dzban.mp3
Dycham.jpg

Bez Boha sme každý iba prázdnym džbánom, ktorý nikoho nenaplní ani nenapojí... A mnohí šťastných ľudí iba hráme, no skutočne sme vnútri prázdni - bez Boha to jednoducho nejde...

Verbisti
12 - Sľúbil si
12%20Slubil%20si.mp3
Dycham.jpg

Boh nám totiž nesľúbil, že všetko bude super, nádherné bez problémov, ale sľúbil nám, že nás neopustí, že nám dá vždy dosť síl, aby sme cez to všetko prešli až k nemu... do cieľa.

Verbisti
13 - Získal si ma
13%20Ziskal%20si%20ma.mp3
Dycham.jpg

Tak často sa vzopierame Bohu, nechceme konať tak, ako chce on, no nakoniec sa mu podarí získať si naše srdce a potom sa môžeme stať vynikajúcim nástrojom v jeho rukách na prinavrátenie mnohých jeho synov a dcér domov.

Verbisti
14 - Som vďačný
14%20Som%20vdacny.mp3
Dycham.jpg

Vďačný človek je šťastný človek. Ten, kto nedokáže alebo raz za ten svet nevie, za čo by mal ďakovať, je nešťastným človekom a takisto veľmi chudobným...

Verbisti
15 - Nebudem sa báť
15%20Nebudem%20sa%20bat.mp3
Dycham.jpg

Nikdy, akokoľvek by bolo ťažko a zle v živote, sa nemusím báť, pretože dôverujem tomu, kto je absolútnym Pánom, tým, ktorý má všetko v rukách a on vie najlepšie, prečo robí veci tak, ako ich dáva... Dôvera, dôvera, dôvera... - to jediné nás zachráni aj v najhoršej situácii života...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie