Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz úcta

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Chceš mat moc?
(Úvahy/O viere)
... ktoré sa pri slove „vládnuť“ veľa nepoužívajú: pokora, láska, úcta, úsmev, humor. Je zaujímavé ako sa vnímajú zverené funkcie. Keď ti zveria funkciu, človek má tú tendenciu, že začne používať moc, ...
... šaty, ale čistú dušu, toto potrebuje veľkú opateru.  Učme sa teda rozmýšľať a ctiť si Krista, ako si on praje. Lebo tomu, koho uctievajú, je milšia tá úcta, ktorú si on žiada, a nie ako my myslíme. ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... a úcta k duši dieťaťa, rozhodnosť v tom, čo od nej aj od dieťaťa chce Boh. No a nakoniec čistá láska – len matka je schopná tej najčistejšej lásky pod slnkom. Nehnevajte sa na mňa otcovia, tak to je – ...
... čosi stojí, nech nedávaš iba z prebytku, ale naopak, nech pocítiš aj ty, že ten peniaz, to jedlo, ten čas, tá úcta od druhých  ti chýba, akoby dávaš reálne kus srdca, ktoré tú pomoc aj cíti, nie ako farizeji, ...
... deti, čo som neraz ťažko prijímal. Majú veľkú úctu k pražskému Jezuliatku. Keď prišli Španieli v roku 1521, darovali kráľovnej kópiu pražského Jezuliatka. Tu ju volajú Santo Niňo. Úcta sa rozšírila po ...
... že Slováci majú Sv. otca veľmi radi. Úcta k pápežovi bola vždy veľmi silná a vrúcna. Nie je to len otázkou minulosti. Je to niečo, čo tu je i dnes a to dokonca medzi mladými ľuďmi. Je to niečo veľmi výnimočné ...
7. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
Dnes už tak často nevidíme v živote okolo nás, žeby niekto pred niekým kľakal. Akurát sa občas stane, že nejaký mladý romantik si pri vyznávaní lásky pred svojou milovanou pokľakne na jedno koleno. No ...
... vždy viac príkladných rodín. K.: Milosrdný Bože, Ty si nám dal v Panne Márii starostlivú Matku, na jej orodovanie, vyslyš naše prosby a daj, aby nás pravá úcta k Bohorodičke chránila od hriechu a viedla ...
... a poslušnosti - úcta k Bohorodičke - súhlas so Sv. Písmom a náukou Cirkvi - prínos pre spoločenstvo, osobné duchovné obohatenie a prejavy lásky, ako znaku  a základnej vlastnosti Ducha. (Porov. Degro, ...
10. Smiech – humor – úcta - slušnosť
(Komentáre/Kresťania a ...)
... pre zlepšenie nálady povedať nejaký vtip. Keď to má byť v rámci slušnosti, je treba, aby tu platili isté pravidlá. V prvom rade je to úcta, jednak, k osobám, ktoré počúvajú, ale aj o ktorých sa hovorí. ...
... sveta. Úcta bohyni matky sa prejavuje v hrdinskom oddaní života Harryho matky, ktorá tak zachránila svojho syna. Z jednej strany je to oceniteľný čin, no podstata je v protiklade Boha – Otca, ktorý smrťou ...
... no slabo podchytených v teológii. Pri štúdiu prvotných otázok týkajúcich sa viery a osoby Ježiša Krista, úcta k ľuďom, prírode, iným náboženstvám môže falošne navodiť dojem kresťanstvu príbuznej filozofie, ...
... chcú hlbšie prežívať a misionárskejšie žiť. Vtedajšia generálna predstavená Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého, Matka Margarethis Bischopink, na povzbudenie a usmernenie píše : „ Úcta k Duchu Svätému ...
... narodeného v Betleheme, uloženého v jasliach, misijný rozmer. Táto úcta sa rozvinula do misijného hnutia kresťanských detí na pomoc k spáse deťom, ktoré ešte Pána Ježiša nestretli. A tak 19. 5. 1843 vzniklo ...
15. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... považujú Pána Ježiša za privznešeného a preto si myslia, že s Ním nemôžu hovoriť od srdca k srdcu!!! Láska k Bohu je studená, úcta hraničí s akousi ľahostajnosťou, ľudsky povedané: pripravujú Pánovi ...
16. Celý tvoj (sv. M. Grignion de Montfort)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a s ním sa spája a jemu zasväcuje. A keďže Mária sa zo všetkých stvorení svojmu Synovi podobá najviac, prednosť pred všetkými pobožnosťami má úcta k najsvätejšej Panne, jeho matke, lebo ona najviac zasväcuje ...
17. Utorok 2. veľkonočného týždňa
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
  MBaS, Tomáš Morus napísal dielo Utopia, v ktorom vykreslil ideálnu spoločnosť, ktorá je však v Nemiestie – teda U-topii. Ideálna spoločnosť je taká, kde vládne vzájomná láska a úcta. Ale ...
18. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nyní viděl správně a jasně. Zároveň však pojala všechny největší úcta ke krvi Spasitelově, smíšené s vodou, která se shromáždila v důlku pod křížem. Maria, svaté ženy, Jan i Kassius ji ihned vysušili  ...
... vyrútili s ešte väčšími nadávkami alebo by sa z nich smiali. No neskôr som pochopil, že v Rusku je veľmi silná úcta k žene ako k matke, hlavne k starším ženám majú všetci veľkú úctu. Akási potreba ich ...
20. 3 dni vlakom cez Sibír
(Zážitky/Misionárov)
... šťastní. Dnešné deti sú nenásytné, lebo ich nesýti láska ich rodičov. Vidia len dva súperiace levy, ktoré si prejavujú všetko len nie vzájomnú lásku a úctu – ani v nich sa potom láska a úcta k ich rodičom ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie