Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz čnosti

Celkom: 40 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... Veď takto ničí dôveru – základne ohnivko spojenia ľudí v hocakej komunite. Začínajúc rodinou a končiac všeobecnou Cirkvou. Je jasné, že ako kresťania žijeme v spoločnosti, ktorá sa neriadi ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... Tá, ktorá v skutočnosti v tichom orodovaní stojí za každým z nás. Ako Matka totiž ináč ani nemože - z lásky k Prvorodenému a jedinému telesnému Synu, nemilovať jeho bratov a sestry, teda jej deti. Ja sám, ...
3. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... aktualizuje. Napríklad jednuduchá kraslica, nie je iba umelecky opracovaným vajcom, ale obrazom celej podstaty Vzkriesenia. Tvrdá škrupina, predstavujúca hrob, ktorý v skutočnosti vyhĺbil Bohu človek svojim ...
4. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... aby ste tak Ním nasýtení pred ľuďmi žiarili šťastím tu i vo večnosti. Ameeeeen :)      ...
5. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... ak by sme aj boli malou skupinou, čo v skutočnosti tak nie je, prehlasovať tých pár krikľúňov, ktorý svojim geniálnym rečníctvom klamú mnohých. Netreba sa vyhrážať, netreba upaľovať, treba iba poukazovať ...
6. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... práve na vďačnosti Bohu a blížnym. Vďaka, Ti Pane, za dar dnešného dňa...  ...
... a spoločnosti apoštolského života, ako aj pre cirkevné hnutia: všetky časti veľkej mozaiky Cirkvi sa musia cítiť mocne oslovené Pánovým poverením hlásať evanjelium, aby bol Kristus všade ohlasovaný. My ...
8. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... na podobných akciách, no chcelo by sa, aby sa ani na jeden takýto čin nezabudlo. Na jednej strane je to požiadavka vďačnosti, ktorá sa aspoň takým spôsobom odvďačí za blahorodný čin a z druhej je ...
... obdivu nad starostlivosťou svojho Stvoriteľa, aj keď možno nechápeš, prečo sa Boh práve o teba tak stará. A vďaka tvojej vďačnosti, ktorá videla aj malé prejavy Božej dobroty a lásky, sa ...
... jedným a tým istým výrokom predurčenia od večnosti tajomne spojená s Ježišom Kristom, nepoškvrnená pri svojom počatí, pri svojom božskom materstve neporušená panna, veľkodušná spoločníčka božského Vykupiteľa, ...
11. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... hlavnou úlohou kresťana v spoločenstve. Budeme súčasťou spoločnosti ako bunky, ktoré robia to, čo všetci ostatní. No to je na kresťana málo. My máme byť dušou, ktorá dovolí hmote oslobodiť sa od ohraničení, ...
12. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... duchovnú zbraň. Tu je: http://misie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=892:mala-duchovna-zbra-pre-teba&catid=81:rozne&Itemid=236 2. Ktoré vlastnosti alebo čnosti považujete ...
... mohli vychutnávať a piť z múdrosti, spravodlivosti, pravdy a večnosti“! Ach, tej Matke prežalostnej, zarmútenej a bolestnej, sedmorý meč v srdci tkvel. 3. zastavenie Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom ...
14. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... teší z nového svedectva čnosti a lásky, ktoré v ňom rozkvitlo, a oslavuje ho. Svätý Pavol hovorí, nech sa „údy rovnako starajú jeden o druhý“ (1Kor 12, 25), lebo sme len jedno telo. Na tejto spolupatričnosti ...
15. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... a tešiť sa na stretnutie vo večnosti s tým, ktorý ma tam predišiel. Ďakujem ti, Pane za vieru v teba a za vieru vo večný život. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! 13. zastavenie: ...
16. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Radosť je tiež v dôvere, v láske, v istote, že nič, ani slabosť, ani koniec síl, ani pád, ani bezvýchodiskový pocit neuberá nič na skutočnosti, že Boh je blízko a že nás má rád. A miluje práve tých slabých ...
17. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... za ktorú sme bojovali, zostane i naďalej umlčaná, že nezmeníme svet zla a nenávisti, ktorý sa riadi pravidlom oko za oko a zub za zub, že sa stratíme v súkolí konzumnej spoločnosti. To všetko niekedy tvrdo ...
... kým nenájdeme jediný prameň nekonečnosti všetkého - Boha. Len v Ňom nájdeme uspokojenie týchto svojich túžob. Veď nás stvoril pre seba, nie preto, lebo je sebec ale preto, lebo vie, že od neho nič krajšie, ...
19. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... nás do pokušenia, ale zbav nás zlého…” Výborne ! Urobím to, ale vyhýbaj sa situáciam, ktoré by ťa priviedli do pokušenia. Čo tým chceš povedať ? Nezostávaj v spoločnosti osôb, ktoré ťa vedú k špinavým, ...
... iný pred tebou nedokázal a ani po tebe nikto nedokáže, pretože sú pripravené a ušité od večnosti presne tebe na mieru! Tak to zo seba dávaj presne tak, ako to dokážeš iba ty, nech to srší a žiari a nech ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie