Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ľudstvo

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... situácii hlbokých zmien, aké práve ľudstvo prežíva“ (apoštolský list Porta fidei, 8). Jednou z prekážok evanjelizačnej horlivosti je kríza viery, nielen v západnom svete, ale vo veľkej časti ľudstva, ktoré ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... ale aj takí, ktorí s ním žijú. Samozrejme Božia milosť stále prúdi na ľudstvo no ľudstvo sa často správa ako malé rozmaznané dieťa – len tak pre nič za nič zatvorí srdce, pre malú muchu nie je schopné ...
... k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ „Žíznim“. „Je dokonané!“. Hľadiac na Otca a hľadiac na ľudstvo nám Ježiš v týchto dvoch slovách odovzdáva horúcu ...
4. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... klaňajme sa mu.   HYMNUS   Hľa, jasný hlas už zaznieva a ľudstvo zo sna povstáva, nech zmiznú v diaľke temnosti a príde Ježíš k radosti. Hľa, Baránok k nám poslaný, by splatil starý ...
5. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... je len stvorením, omnoho väčší význam má pre ľudstvo jeho Stvoriteľ, Nezapadajúce Slnko, ktoré osvecuje všetkých ľudí a z lásky k nim prišlo na svet. Navracaním sa k bezvýznamnejším spomienkam, vymysleným ...
... Dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti, o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto ...
7. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... tvoj kríž vydáva svedectvo o jedinečnej zmluve medzi Bohom a ľudstvom. Pomôž nám s dôverou očakávať požehnané plody tvojho veľkonočného prechodu z tohto sveta k Otcovi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky ...
... povolanie. V týchto rukách nechávam predovšetkým Cirkev, ale aj môj národ a celé ľudstvo. Ďakujem všetkým a všetkých prosím o odpustenie. Prosím aj o modlitbu, aby sa Božie milosrdenstvo ukázalo väčšie ...
... nich Cirkev tento trest nesníme pod podmienkou príslušného pokánia? Cirkev sa iba snaží zachrániť ľudstvo pred sebazničením. A okrem toho, milióny potratov po celej zemi je nebývalé množstvo obrovského ...
10. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vzájomné prenikanie pozemskej a nebeskej obce nemožno vystihnúť nijako ináč iba vierou a ešte aj tak to zostane tajomstvom ľudských dejín, do ktorých až do plného zjavenia slávy Božích synov rušivo zasahuje ...
Veľa dnes počúvame o tom, že je vo svete málo lásky, že mnoho ľudí trpí jej nedostatkom, že je ľudstvo choré, choré na nedostatok lásky. Myslíte si, že je to naozaj tak? Stačí sa pozrieť na seba samého ...
... naviazané na ľudstvo. Keďže neexistujú nejaké konkrétne definície, tieto tri princípy sa odzrkadľujú v konkrétnych ideách učenia jednotlivých teozofov, ktoré by sa dali zhrnúť do týchto bodov: 1. existuje ...
13. Chvála na trpiaceho Spasiteľa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Ježišu, chválim Ťa a zvelebujem pre Tvoju láskyplnú vľúdnosť, ktorú tak trpkou urobila najpotupnejšia smrť za ľudstvo. R: Ježišu, prosím Ťa, ráč obetovať svojmu Otcovi všetky bezprávia , ktoré si znášal ...
14. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... poslanie, ktoré ti dal Otec – spasiť ľudstvo a zachrániť ho od zatratenia, do ktorého sa svojimi hriechmi dobrovoľne rútilo. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju i našu Matku Máriu, ktorá s pravou misionárskou ...
Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslanie pre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo, ktoré dnešný človek – ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch ...
16. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... vôle Boha. Zo slobodného Božieho slova: Staň sa! (Gn 1,3) A z tej vôle má svoj pôvod aj ľudstvo so svojimi dejinami (Gn 1, 26). Ako aj zlo nemá tiež svoj pôvod v nejakom praprincípe, ale v slobodnom a osobnom ...
... komunikujú medzi sebou a s ľudstvom prostredníctvom lásky: Syn je Otcom večne vyslovované Slovo; a v Ježišovi Kristovi a cez neho Boh a Syn – Slovo, ktoré sa stalo telom, odovzdáva seba a svoju spásu ľuďom.  ...
... sa píše: "Celé ľudstvo je povolané, aby urobilo zjavným obraz Boha a premenilo sa na obraz jednorodeného Syna Otca. Toto povolanie je osobnej povahy, pretože každý človek je povolaný vojsť do Božej blaženosti."(KKC ...
... a Cirkev nás vyzýva, aby sme sa prostredníctvom modlitby posvätného ruženca učili od Márie kontemplovať plán lásky nebeského Otca pre ľudstvo, ktoré ho má milovať, ako ho on miluje. Či vari práve toto ...
... nič na svojej naliehavosti. Veď „poslanie Krista Vykupiteľa, zverené Cirkvi, je ešte ďaleko od svojho zavŕšenia. Všeobecný pohľad na ľudstvo ku koncu druhého tisícročia nám ukazuje, že toto poslanie je ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie