Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Šimon

Celkom: 40 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... s dôverou stojí v Božej prítomnosti! Jak plakala a trpela svätá Marka, keď videla muky Syna milého. 5. zastavenie Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž Na ceste utrpenia nás Ježiš učí poslušnosti ...
2. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... a prijímaní Tvojho najsvätejšieho tela, aby poznali radosť z odpustenia. 5. zastavenie: Šimon pomáha niesť kríž Ježišu, iste si už nevládal niesť kríž, keď si s takou pokorou prijal Šimonovu pomoc. ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... krížom si sa na základe slov samotného Ježiša stala matkou veriacich. (Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)   5.zastavenie – Šimon Cyrenejský (Klaniame sa ti, Kriste, ...
4. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... pomôže niesť kríž? Máme najvernejšieho Priateľa, ktorý sa sám ponúka, nik ho nenúti ako Šimona. Boh na nás čaká a chce nám dať zažiť zázraky. Či nás Boh uzdraví z našej slabosti, alebo nie, či nás vytrhne ...
5. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... v dôvere v Tvoju a v jej pomoc a lásku.   V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž Keby sa Šimon ponúkol dobrovoľne, bolo by to iné. Ale prijať nedobrovoľnú pomoc je urážajúce. To skôr ...
6. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... svojej lásky. V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž Šimon sa cez dav pretlačil až dopredu, zrejme, aby lepšie videl, čo sa vlastne deje. Nie, nechcel niesť; ale možno ho nakoniec nedonútil ...
Nech z teba žiari Jeho dobrota a láska, ktorá uzdravuje čokoľvek kam sa dostane... Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ...
8. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... sa vrhol strmhlav priamo k nemu... A to ho zachránilo... Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány ...
... z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi." Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk 24,13-35) Ako len ľahúčko sa dnes dáme oklamať svojimi očami. To, čo nie je krásne, ...
10. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... cestu a ako Šimon pomôcť Ježišovi niesť ťažký kríž opustenosti týchto detí? Skús... 1. Ježiša odsudzujú na smrť Chlapec mal možno iba 10 rokov. Matka – nútená živiť sa prostitúciou – sa ho vzdala ...
11. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učeníci povedať, čo si myslia oni, prvý vyznáva Pána ten, ktorý je prvý v apoštolskej hodnosti. Hovorí: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ A Ježiš mu odpovedá: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ...
...  To řekl o Duchu, jehož se mělo dostat těm, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. - Iz 58,11 - Joel 3,1-5 - Mt 16,18nn - Ty jsi Šimon (=slyšící - Šimon ...
13. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... modlitby, keď zostávam so svojím krížom sám. Napriek mojim pocitom pri mne stojí, tak ako stál aj pri svojom Synovi, tak ako k nemu prichádzal v Šimonovi, vo Veronike. Chápe ma – moje pocity, moju opustenosť, ...
14. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zahliadli Šimona. Pozrite sa na neho, ako ide za Mňou a pomáha Mi s Krížom a uvedomte si predovšetkým dve veci: tomuto mužovi chýba dobrá vôľa, zdieľa so Mnou váhu Kríža, lebo ho k tomu donútili. Preto, ...
15. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sa prejavil v Emauzach a obaja sa vydajú na cestu, z evanjelizovaných sa stávajú evanjelizujúci. Keď prídu do Jeruzalema, uvedomia si, že ich opäť predišiel: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi". ...
16. Vzkriesenie Pána očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... protože tam vůbec žádných žen nebylo. A jen Štěpán, mládenec, který nebyl ještě znám jako učedník, chodíval ven a donášel jí pokrm a zprávy. Štěpán je s Pavlem spřízněn, neboť je jeho bratrancem. — Šimon ...
17. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mezi zpustlou chátrou, která se přidávala k průvodu, tu a tam i zahalené ženy. ŠIMON KYRÉNSKY Průvod nyní kráčel po široké ulici a procházel branou staré městské zdi. Před touto klenutou branou je větší ...
18. Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)
(Katechézy/Vieroučné témy)
... kríža, bol v hypovolemickom šoku. Nakoniec odpadol a vojak prinútil Šimona, aby niesol kríž namiesto Ježiša. Neskôr sa dočítame, ako Ježiš povedal: „Som smädný“ a vtedy mu podali špongiu namočenú v octe. ...
19. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... totiž dobře, že i oni jsou v úzkosti a napadáni pokušením. Viděla jsem, že ony hrůzné zjevy obkličovaly Mistra i na této krátké cestě. Když Spasitel našel své učedníky, jak spí, řekl: „Šimone, spíš?" ...
20. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a Jidáš Iškariotský. Po levici Páně byli Petr, Ondřej a Tadeáš. Na úzkém boku měl místo Šimon a uvnitř vlevo Matouš a Filip. Uprostřed stolu stála mísa s beránkem. Jeho hlava spočívala na zkřížených předních ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie