Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz života

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... aj schopnosťou odovzdávať ju druhým; šíriť ju, žiť ju v láske, svedčiť o nej tým, ktorých stretneme a s ktorými zdieľame cestu života. 2. Päťdesiat rokov od začatia Druhého vatikánskeho koncilu je Rok ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho života a života iných okolo, egoizmu, hnevu, strachu, zúfalstva, zriekam sa myšlienok na smrť a ducha smrti, závislosti na alkohole, drogách, nemravnosti ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... je z niektorých momentov Evanjelia jasné, Panna Mária bola svedkom mnohých udalostí Ježišovho verejného života. Bola prítomná aj vo večeradle s učeníkmi pri zoslaní Ducha Svätého, teda v deň, ktorý sa ...
4. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... že po každom páde, po každej krutej prehre, po strachu a beznádeji, zažiari nové Slnko - Kistus, ktorého jas nič nezatieni. On je podstata a základ skutočného života, pre ktorý smrť viac nie je problémom, ...
... sv. Augustína. Dá sa povedať, že svojim hýrivým životom žil naplno každý deň. Jeho život bol dlhé roky poznačený zábavou, užívaním si života plným priehrštím. A predsa, malo to nejakú chybu. Napriek tomu, ...
6. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... ktorý obaja stavali dom, len jeden si postavil základy na piesku a druhý na skale. Jeden postavil zlé základy, jeden dobré základy. Postavme si i my dobre, pevné základy nášho života a skúsme ich postaviť ...
... prispôsobovanie životného štýlu, pastoračných plánov a organizácie diecézy tomuto základnému rozmeru bytia Cirkvi, zvlášť v našom neustále sa meniacom svete. A to platí tiež pre inštitúty zasväteného života ...
8. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... za seba, ale za mnohých. V spojení s týmto príkladom, dostáva hrdinstvo, obeta i obetavosť nový zmysel, ktorý sa dá aplikovať na rôzne oblasti spoločenského, osobného i duchovného života.     Hrdinami ...
... Hovoril: „Páter, potrebujem pochopiť tak veľa zo svojho života a cítim, že vy mi môžte pomôcť.“ A tak keď sa konečne našiel čas, započúval som sa do príbehu jeho života s veľkým záujmom. ...
... veľmi starý spisovateľ tvrdí: „Teda preslávna Matka Krista, nášho Boha a Spasiteľa, darcu života a nesmrteľnosti, dostáva život od toho a v neporušiteľnom tele je naveky s tým, ktorý ju vzkriesil z hrobu ...
... od tohoto spôsobu života – od úplnej odovzdanosti do Jeho rúk – na milosť a nemilosť. A preto strácame skutočnú vieru, preto sú naše kázne tak prázdne a pusté, krásne no prázdne... Preto ...
12. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... Cirkvi. Ako to už u panovníkov býva, mnohí pochybujú o ich svätosti, keďže spôsob života mocnárov nie je vždy schopný podriadiť sa všeobecnému Božiemu zákonu rovnosti pred Bohom. No predsa ...
13. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... rád podá Chlieb života. Hoci modlitby svätej omše už čítam ako-tak plynule, nedokážem im ešte nič hlbšie vysvetľovať v ich jazyku. Oni sú však zvyknutí, že si bohoslužby slova aj s kázňami pripravujú sami. ...
14. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... myšlienka na úvod? Chcel by som v tejto úvahe ponúknuť bohatstvo duchovného života tých kresťanov, ktorí sú nám neznámi. Cieľ je jednoduchý – naučiť sa chápať krásu a bohatstvo každého kresťana, a tým ...
15. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
„Čo robiť? Ježiša niet; síce vstal, no je aj nie je s nami. Poďme robiť to, čo vieme, aby sme len tak neposedávali so založenými rukami. Veď náš starý spôsob života nebol až taký zlý a rybárov si ľudia ...
16. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... stihol počas toho dlhého obdobia svojho života pozažívať... Ojojoooj – to by sa tu nepomestilo... :) 11. Ako a kedy ste poznali, že vás Pán volá k tomuto povolaniu - misionár? Aké myšlienky a pocity ...
... lži vysmievajú pravde a lákadlá úspechu potláčajú posledné zbytky poctivého života; keď prázdno bez zmyslu a hodnôt znehodnocuje úsilie vychovávateľov a neporiadok v srdciach znetvoruje nevinnosť malých ...
18. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... deti báť, začnú byť malomyseľné? Ak im nepodáš ruku, nevrátia sa späť k Otcovi a stratia Ťa naveky. Ježišu, v každom okamihu zvyšku môjho života Ťa chcem prosiť, aby si ich zachránil pri najťažšom páde. ...
19. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... v ktorom je potrebné vykročiť a prijať zodpovednosť bez ďalších odkladov. Je to čas zrelých rozhodnutí. Pôstne obdobie nám poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska ...
20. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... nezaslúžene a nepochopiteľne – pretože Kristus vzal všetko naše trápenie a každé pokúšanie ľudského života za nás na seba. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! 6. zastavenie: ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie