Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz živote

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... nadviazať vzťah a urobiť nás účastnými na jeho živote, aby bol náš vlastný život zmysluplnejší, lepší, krajší. Boh nás miluje! Viera si však vyžaduje prijatie, vyžaduje si našu osobnú odpoveď, odvahu zveriť ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Sláva Na veľkých zrnkách: Môj milovaný Ježišu, ďakujem ti, že si ma vždy miloval takého, aký som bol, napriek tomu, čo som v živote zlé urobil. Som šťastný, že ma aj teraz napriek tomu, aký som, nekonečne ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... živote svätca. V skutočnosti v nebi nejde o ofis, kde vás posielajú z kabineteu do kabinetu, ale o jedne veľké, bijúce srdce, ktoré čím viac je vzývané a oslavované v jednotlivých jeho "bunkách" (oslávených), ...
4. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... A aby mi moju vieru nič a nik nezobral. Dovolím si tvrdiť, že viera v živote človeka (či už je to veriaci alebo neveriaci) je tak potrebná ako aj vzduch na dýchanie. Ak je človek nedôverčivý, upodozrievavý ...
... A práve „zápach“ vecí, ktoré mi v živote „nevoňajú“ sú tými nohami, ktoré mám umyť. Umývanie je služba. Jedna vec je nechať si umyť nohy a druhá vec, umývať nohy. Oba úkony vyžadujú obrovskú dávku pokory ...
... vedeli poprosiť o Ježiša nielen o jeden zázrak v našom živote. Ale netreba prosiť aj o silu viery, ktorá tomu zázraku uverí? Boh – Otec, ty si od počiatku a naveky, daj nám silnú vieru, posilni našu vieru, ...
Na jednej nemeckej televízii je program, ktorý ukazuje prípady s akými sa v živote stretáva istá nemecká psychologička a ako ich ona potom s „postihnutými“ rieši. Je zaujímavé, čo všetko život prináša ...
8. Jozefova rozvaha
(Úvahy/O Advente)
... nevystavujeme potupe? Aký máme úmysel, keď rozprávame o niekom? Vystaviť ho potupe, alebo ho od toho ušetriť? Sú veci v živote, ktoré si vyžadujú viac premýšľania, viac našej pozornosti, našej rozvahy ...
... že mal všetko, všetko si mohol dovoliť, bol múdry a inteligentný pocítil v živote deficit. Začalo mu niečo chýbať – naplnenie, možno povedať aj zmysel  života. Kam to všetko má viesť? Kde má život cieľ? ...
10. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... spomenieme na Filipa Neriho, ktorý hovoril o radosti, ktorá vedie k svätosti. Môžeme sa dnes tak trochu viac zamyslieť pri zháňaní darčekov na Vianoce, nad všetkým, čo sme v živote už dostali. Či už od ...
11. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... vám ozývame len v prípade výnimočných udalostí, alebo nejakých zmien. A tu je ten moment, ktorý sa stáva základom nového článku. Ako to už v živote kňazov býva, po dvoch krásnych rokoch v Irkutsku, ma ...
... ale musí osvetľovať celý dom. Je to najdôležitejší dar, ktorý sme v živote dostali, a nemôžeme si ho nechať pre seba. Ohlasovanie sa stáva láskou „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ píše apoštol ...
...  Prvou otázkou a v podstate najzásadnejšou bola: „Povedzte mi, páter Robert, prečo sa o mňa Boh tak stará, čo to všetko, čo sa deje v mojom živote na každom kroku, má znamenať? Veď ...
... a preto sa ani neskôr nemôže rozpadnúť na prach. Premenilo sa, keďže bolo ľudské, pre vznešený neporušiteľný život. Ale to isté je živé a veľmi slávne, neporušené a účastné na dokonalom živote.“ Iný ...
... ťažko rozprávať o živote v kláštore, pretože sa to na kláštor nepodobalo ani trochu, skôr na nejakú feudálnu pevnosť s pánmi uprostred nej a sluhami okolo... Nechcem rozprávať podrobnosti, ...
16. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... práve čas zberu kukurice. Zo šúpolia oslobodzujeme biele a sem-tam aj tmavočervené klasy, triedime ich na dobré pre nás a dobré pre hydinu. Medzitým mi Zenzo rozpráva o svojom živote a skúsenostiach, o ...
17. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... víťaz nad smrťou. Už nás nemôže prekvapiť nijaká prehra, nijaká smrť. A predsa. Pochybnosti, smútok a útek apoštolov sa opakovane objavujú aj v našom živote. Často sú spojené s našimi osobnými prehrami ...
18. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... môj Boh urobiť skrze život v kňazstve a v misionárskom živote. Som mu vďačný za to, že si ma vybral a privinul k sebe, aj keď tiež od neho toľko krát utekám. Som šťastný, že som Jeho kňazom, že môžem byť ...
19. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Božieho plánu, pre dobro Cirkvi i pre našu osobnú spásu (porov. Lk 12, 21b; 1 Tim 6, 18). Duchovní učitelia nám pripomínajú, že kto v živote viery nenapreduje, ten ustupuje. Drahí bratia a sestry, kiež ...
20. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... Boží Syn.“ Smrť v rodine tiež spôsobí také malé zemetrasenie v živote ostatných členov rodiny. Odišiel človek a zostalo prázdne miesto. Na určitý čas naše slnko prestane svietiť. A aj kamenné srdce vyroní ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie