Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Benedikta

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
Pozývam vás na krížovú cestu v rímskom Koloseu, ktorú viedol sv. otec Benedikt XVI. na Veľký piatok 2011. Úvod „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1 Pt ...
3. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... Zdravas´, Mária. Sláva Otcu. Pane Ježišu, ty si určil nášho Svätého otca Benedikta XVI., aby ťa ako tvoj námestník zastupoval v tvojej Cirkvi. Prosíme ťa, naplň ho svojou láskou, aby bol dobrým otcom a ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... príhovoru preblahoslavenej Panny Márie a všetkým zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie. Modlitba za Svätého Otca a na jeho úmysel Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža Benedikta, svojho ...
... – naliehavé otázky života v súčasnom svete. V stredu je vždy generálna audiencia. Vo štvrtok je Komentár na aktuálnu tému. V piatok ponúkame Týždeň so Svätým Otcom – myšlienkové posolstvo Benedikta XVI. ...
6. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ťa za dar dokonalej lásky pre Svätého Otca Benedikta XVI., všetkých pastierov Cirkvi a rehoľníkov. Nech je vo svete – vďaka ich službe – prítomná tvoja láska. Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš ...
7. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... alebo: Prosím za deti, ktoré dnes ešte nejedli!), obrázky detí z rôznych svetadielov, obrázok Svätého Otca Benedikta XVI., vlajočky rôznych krajín (deti si ich môžu pripraviť sami). Priebeh katechézy ...
8. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... hodnotou lásky v živote. Zaujala ma jedna veľmi pekná myšlienka Benedikta XVI., ktorý vo svojej encyklike o láske napísal takéto pozoruhodné slová: "Kto chce dávať lásku, sám ju musí prijať ako dar. Iste, ...
Budovanie cirkevného spoločenstva je kľúčom k misiám... To je hlavná myšlienka posolstva sv. otca Benedikta XVI. k misijnej nedeli 2010. Drahí bratia a sestry, mesiac október, v ktorom slávime Svetový ...
„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás” (Jn 20, 21) To je hlavná myšlienka posolstva sv. otca Benedikta XVI. k misijnej nedeli 2010. Na začiatku nového tisícročia kresťanskej éry pri príležitosti ...
11. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
... svoj účet alebo priamo peňažnou poukážkou. Tento spolok odobruje a požehnáva od r. 1910 každý sv. otec. Apoštolské požehnanie pápeža Benedikta XVI. členom Misijného omšového spolku: Všetkým členom ...
... inštrukcia Aetatis novae (1992) a posolstvá pápeža Pavla VI., Jána Pavla II. a Benedikta XVI. pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Tu spomeniem iba časť posolstva pápeža ...
"Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzdávaní sa jeden druhému." Sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edith Stein) Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad ...
14. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
1. Drahí bratia a sestry z Cirkvi v Írsku, s veľkým znepokojením vám píšem ako pastier všeobecnej Cirkvi. Tak ako vy, aj ja som bol hlboko rozrušený informáciami, ktoré vyšli na svetlo ohľadne zneužívania ...
15. Komentár k listu Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
Na slávnosť sv. Jozefa (19.3.2010) Svätá stolica zverejnila List pápeža Benedikta XVI. Cirkvi v Írsku v súvislosti s odhalenými škandálmi sexuálneho zneužitia mladistvých spáchanými niektorými kňazmi a ...
„Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Ježiša Krista” (porov. Rim 3,21-22) Drahí bratia a sestry, každý rok nás Cirkev pri príležitosti pôstu pozýva, aby sme si urobili úprimnú revíziu nášho života ...
Drahí bratia a sestry, 11. februára, na liturgickú spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, sa bude vo vatikánskej bazilike sláviť 18. svetový deň chorých. Šťastnou zhodou okolností bude zároveň ...
„V jeho svetle budú kráčať národy“ (Zjv 21, 24) V túto nedeľu venovanú misiám sa obraciam predovšetkým na vás, bratia v biskupskej a kňazskej službe, a tiež na vás bratia a sestry celého Božieho ľudu, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie