Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Biblický

Celkom: 17 nájdených výsledkov.

... láske. Biblický text „Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní ...
2. Žijem vnútri Biblie
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... prácu v laboratóriach a klinikách špecializovaných na maláriu.       Z našich náštev ľudí zo susedstva tu v Machave sa vyvinuli malé projekcie biblických príbehov pre deti každú druhú sobotu večer. ...
3. Prihovára sa Boh ľuďom aj dnes?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... v jazde. Ale hlas sa ozval znovu: „Kúp liter mlieka!” Mládenec si spomenul na biblický citát, keď Boh oslovil Samuela, a on nespoznal ten hlas. „V poriadku, Bože môj, keď si to skutočne Ty, potom to mlieko ...
... kurzy z rôznych oblastí farskej pastorácie – biblický, animátorský, miništrantský, lektorský, organový kurz, prípadne aj rôzne evanjelizačné, reevanjelizačné a charitatívne akcie pre neveriacich i veriacich. ...
... astrológia určuje život človeka od jeho narodenia, lebo len z tej doby ho pokladá za samostatnú bytosť (už tu sa odhaľuje je nebiblický a nekresťanský charakter a postoj k životu človeka), dokáže tento ...
6. Projekt YWAM Maputo
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... kategórií a sociálnych skupín prostredníctvom našich životov v miestnej komunite, vyučovaním biblických princípov cez YWAM kurzy a vedením sociálnych projektov.   Marelize – vedúca nášho týmu – ...
7. Len hlas v tme
(Rozhovory/S misionármi)
... Avšak zaiste sa mi niekedy naskytne aj možnosť zapojiť sa do stretnutí mládeže, nedeľnej školy náboženstva pre deti, či biblických krúžkov dospelých. Pochybujem, že by bola núdza o prácu, veď je to jedna ...
8. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... adorácia s postupným zapaľovaním sviec za všetky kontinenty, modlitba misijného ruženca alebo krížovej cesty, púť ku kaplnke, nacvičiť scénky na témy biblických misijných príbehov - naučiť deti tance, ...
... množstvo priamych alebo nepriamych biblických citácií, ktoré sa v nich objavujú a familiárnosť s akou ich Terézia používa. Ide o približne 1000 biblických citácií, z čoho je asi 420 zo Starého zákona. ...
... ide o dynamickú skutočnosť. Povolanie nie je hneď jasné. Týka sa to všetkých biblických povolaní. Dokonca aj Máriu Boh zaskočil. Podobná situácia je so zasvätenými osobami. V ich prípade tiež nie je povolanie ...
11. Dych života
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... že Boh všetko stvoril a bol to on, čo nám dal život a moc na plodenie a prácu. V mnohých kultúrach sveta nachádzame rozprávanie o stvorení sveta. Dokonca v nich nachádzame množstvo podobností s biblickým ...
12. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
Biblický ruženec sa môžete modliť na rôznych stretnutiach, duchovných cvičeniach, duchovných obnovách - spolu alebo samostatne so Sv. Písmom v rukách. Každý z vás môže ďalej hľadať ďalšie priliehavejšie ...
13. Renew - obnova farnosti cez Sv. Písmo
(Biblia/Bibllia - rôzne informácie)
... / 7769 411, E-mail: vanusova@svd.sk. Ostatné informácie sú na stránke: www.obnova2000.sk Neskôr ku tejto informačnej stránke pribudne aj niekoľko ukážok biblických stretnutí, ...
14. SVD v Bolívii
(Amerika/Bolívia)
...  Ďalšia činnosť spočíva vo vydávaní biblických, katechetických a misiologických materiálov, ako aj všeobecnej literatúry a audiovizuálnych produktov na pastoračnú prácu. ...
15. SVD v Brazílii
(Amerika/Brazília)
... obory, patristiku a misiológiu. Sao Paolo poskytuje možnosti pre postgraduálne štúdium s možnosťou získania doktorátu z biblických vied, spirituality, teológie a misiológie. Pre biblický ...
16. SVD v Papue Novej Guinei
(Oceánia/Papua Nová Guinea)
... toho vedú bbiblický apoštolát a v rámci svojho pôsoobenie poriadajú prednášky a rôzne kurzy. Jednou veľmi vážnou úlohou spolubratov SVD je výchova kléru, ktorá sa uskutočňuje v interdiecéznych ...
17. Vitajte na stránkach portálu Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... a pod.) a nakoniec je tam informácia aj o programe Renew - programe biblických stretnutí na obnovu farnosti.   Okrem iného bude neskôr sprístupnená aj služba modlitby na rôzne úmysly, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie