Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Božia

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... prinášať s odvahou do každého prostredia Kristovo evanjelium ohlasujúce nádej, zmierenie, spoločenstvo, Božiu blízkosť, jeho milosrdenstvo a spásu, a tiež to, že Božia láska je schopná poraziť temnoty ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... Nie oni niečo v živote dosiahli, ale Božia milosť s nimi, pretože jej nebránili. A tak aj Panna Mária, ktorej sa dostala najväčšia milosť a česť, preto je Bohu i ľuďom osobitne blízka. Spokojne sa teda ...
... Božia moc, ale sloboda ľudí.“ Jeho spolubesedník znova argumentoval, prečo potom Boh nestvoril svet bez ľudskej slobody? A on odpovedal: „Pretože to by bol svet bez ľudí. Bolo by to miesto bez nenávisti? ...
... dielo evanjelizácie ad gentes – a osobitne na jeho spolupracovníkov – aby mu Božia milosť umožnila rozhodnejšie napredovať v dejinách sveta. S blahoslaveným Johnom Henrym Newmanom sa chcem modliť: „Sprevádzaj, ...
... zdvihol svoju hlavu k nebu a zaplakal: „Matička Božia, veď ty vždy pomáhaš, no, veď pomôž aj takému chudákovi ako som ja, prosím, Matička.“ Ako som stál už s hlavou vo svojich rukách a ešte ...
... Patrilo sa, aby tá, ktorá sa dívala na svojho Syna na kríži a nastavila hruď meču bolesti, od ktorého bola uchránená pri pôrode, hľadela na neho, aj keď sedí pri Otcovi. Patrilo sa, aby Božia Matka vlastnila ...
... kláštoroch, kde on nebol, a žiaľ hovorili podobné veci... Často uvideli kláštory premenené na trhoviská, ktoré samozrejme mali vyživiť mníchov a ich modlitebný život... Žiaľ, Božia prozreteľnosť ...
8. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... len, Božia milosť, ktorú dostali pri krste Oľga, a neskôr i Vladimír, urobili svoje. O ešte nekrstenej Oľge je známe, že bola veľmi pomstychtivá. Keď Drevľania zabili jej muža Igora, pri ...
9. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... aj miestnou Katolíckou cirkvou. Báť sa týchto príkladov netreba. Veď svätosť sa nedelí na katolícku a pravoslávnu, ona jednoducho JE a je BOŽIA. Tí, ktorí sú naozaj svätí (občas totiž vo vzťahu k pravoslávnym ...
10. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... ale aj takí, ktorí s ním žijú. Samozrejme Božia milosť stále prúdi na ľudstvo no ľudstvo sa často správa ako malé rozmaznané dieťa – len tak pre nič za nič zatvorí srdce, pre malú muchu nie je schopné ...
11. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... s Matkou To nebolo len také obyčajné stretnutie. To bolo hlboké stotožnenie sa v poslušnosti, láske a bolesti. Božia Matka aj nás sprevádza na našej životnej ceste. Aj nás chápe a prežíva s nami každú ...
12. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... zbytočné. Vôľa jeho Otca bola obetovať za nás život a toto odsúdenie bolo začiatkom plnenia jeho vôle. A Božia vôľa má vždy za cieľ dobro a krásu, a tak by sme mali mať tento končený cieľ na mysli vždy, ...
13. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... ste spolu žili pod jednou strechou, na púť do Jeruzalema, tri dni strachu a hľadania, na svadbu v Káne, na zástupy úbožiakov, na zlo farizejov, Judášovu zradu, posledné slová na kríži. A Tvoju vlastnú ...
14. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Anjelské pozdravenie Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu ...
15. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... komunitách, rodinách, pracoviskách, v školských laviciach a všade tam kde nás Božia prozreteľnosť chce práve mať. Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí. Maranatha, ...
16. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a čistiť.“ Aj Pavol naznačuje tieto dva príchody, keď píše Títovi: „Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto ...
17. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nemôžu si ju podmaniť, prijímala podobu smrti, aby ju nestihol trest smrti. Lebo zákon tela odporuje zákonu mysle a vydáva ju zákonu omylu. No aký je liek? „Kto ma vyslobodí z tela smrti? Božia milosť ...
18. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia ...
19. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Milujte pokoj a bude vyrovnané všetko: aby ste aj nám zaistili odmenu aj sebe radosť, aby si Božia Cirkev, založená na jednote pokoja, udržala dokonalý poriadok v Kristovi. Z Reči pripisovanej svätému ...
20. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... na hrdinov. Ak príde čas a Božia milosť v nás bude pôsobiť na sto percent, potom uvidíme, k čomu sme povolaní. Dovtedy musíme upevňovať svoju vieru Božími prostriedkami (sviatosti, modlitba a pod.), aby ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie