Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Božieho

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... misijnej formácie celého Božieho ľudu, ale aj zvyšovať citlivosť kresťanských komunít, aby pri šírení evanjelia vo svete poskytli svoju pomoc. Nakoniec chcem spomenúť kresťanov v rôznych častiach sveta, ...
2. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
Prichádza z neba anjel. Najskôr prichádza ku Zachariášovi – kňazovi, ktorému hovorí, že bude mať syna. Zachariáš je čistý pragmatik a hovorí anjelovi, ako to spozná, akú mu dá záruku, že to, čo vidí ...
... ako pastieri mladých cirkví, ktoré sa ešte len budujú, oduševňovaní nadšením za šírenie Božieho kráľovstva, významným spôsobom prispeli k zdôrazneniu potreby a naliehavosti evanjelizácie ad gentes, a tým ...
4. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... začal rozvíjať kláštorný život. Ich spoločenstvo však nebolo obyčajné. Vládol v ňom duch neobyčajnej lásky, ako to už v začiatkoch každého Božieho diela býva. Spolubratia si boli vedomí, že v každom ...
5. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svojich bratov, nikdy nebudeme môcť seba nazvať kresťanmi, teda tými, kto šíri Kristovo posolstvo Lásky a Pokoja po svete. Sami budeme prekážkou v uskutočňovaní Božieho kráľovstva a jeho zákonov, čo je ...
6. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... :D Pozdravujeme. Môžete dať nejaké fotky z Irkutska na facebook radi pozeráme na fotky, ktoré ste nafotil prajeme Vám veľa Božieho požehnania Beruš Černáková s rodinou Ďakujem a prajem kopu sily a ...
7. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... cestu a na nej nájdete osvieženie pre svoje duše.“ Kedysi kropili nečistých krvou capov a popolom z jalovice; ale to mohlo očistiť len telo. Teraz môže milosť Božieho Slova každého dokonale očistiť. ...
... nenachádzam vinu.“ Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. ... Sám si niesol kríž ...
9. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Novom zákone používa na označenie výnimočných okamihov skúsenosti viery Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje čas očakávania, očisťovania, návratu Pána, uvedomenia si toho, že Boh je verný svojim ...
10. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... Skutok Veroniky, Ježišu, bol akousi oázou v nekonečnej púšti ľahostajnosti, nenávisti a zla. Svojim vďačným prijatím jej služby si dal jasne najavo, komu sú otvorené brány do Božieho kráľovstva. Nie tým, ...
... sile Božieho Ducha. Ona nás pozýva k priateľstvu s Kristom a k sebe navzájom. Radostný ruženec Modlitba Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého. Vzkriesením si zvíťazil nad smrťou a stal si sa Pánom ...
... Srdca vo Vidinej, kde sa nachádza aj noviciát Spoločnosti Božieho Slova, je chórus s krásnym dubovým obložením a na ňom je lipový reliéf zobrazujúci vianočnú scénu: Sv. rodinu v betlehemskej maštaľke uprostred ...
... počúvať jeho slová, sňať svoju “korunu” a prijať jeho požehnanie, uveriť že on je Emanuel – Boh s nami. Požehnané sviatky Božieho narodeniav modlitbe vyprosuje P. Ondrej Pešta SVD misionár v Bolívii ...
... mestečku, alebo všetkým ľuďom vo veľkom meste, dokonca aj všetkým ľuďom na celom svete. Všetko závisí od Božieho plánu pre každého človeka.   V tomto svätom vianočnom čase, kedy nám je znovu ...
15. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z ...
16. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... brala vieru ako svoju neoddeliteľnú súčasť, v súčasnosti sa tento rozmer stratil. A tak namiesto Božieho narodenia slávime sviatky zimy, sviatky rodiny, sviatky pokoja a pod. Lenže takto zabúdame na pôvodný ...
...  Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému ...
18. Áno, idem...
(Úvahy/O Advente)
... do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.  ...
19. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... nedeľu začíname prvou adventnou nedeľou nový cirkevný rok. Zo srdca vám prajem, aby to bol rok dobrý, plný Božieho požehnania, lásky Boha k nám jeho stvoreniam a vzájomnej lásky a porozumenia v našich ...
20. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... Svätého večnej poklony založil sv. Arnold Janssen v roku 1896 po tom, ako založil misijnú Spoločnosť Božieho Slova (SVD) r. 1975 a misijné sestry Služobnice Ducha Svätého (SSpS) r. 1889. Charakter kongregácie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie