Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Boha

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... odvážne ohlasovali evanjelium. V tomto duchu vám chcem ponúknuť niekoľko myšlienok. 1. Viera je vzácnym darom od Boha, ktorým sa otvára naša myseľ, aby sme ho mohli poznať a milovať. Boh s nami chce ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... ešte nedosiahol nebeskú radosť. Ľudský argument zlyháva na akejsi forme pýchy, akoby sme my boli tí veľkí svätí, ktorí sa v mystických zážitkoch priam "dotýkali" Boha. No oni do toho museli dorásť a žiť ...
3. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... ľahké. Veľa toho o sebe Ježiš hovoril napr. že prichádza od Boha, že je Božím synom, že umrie, ale vstane z mŕtvych, že Boh je Otcom a že on a Otec sú jedno a iné teologické pravdy a dogmy. Ale tiež vedel, ...
4. Vyjednávanie s Bohom
(Úvahy/O viere)
... Boha. Aká zaujímavá epizódka. Mojžiš mal s Bohom taký dôverný vzťah, že sa nebál s ním aj vyjednávať. Pripomenul mu, čo sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Izraelovi, že rozmnoží potomstvo, nie zhubí. A to jeho ...
5. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
Prorok Ozeáš píše (preklad je z Jeruzalemskej biblie):  „Lebo lásku chcem, a nie obety, poznanie Boha viac než celopaly.“ (Oz 6,6) Poznanie Boha je viac ako zápalná obeta. Poznať Boha... Dá ...
6. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... treba hovoriť, napomínať, karhať najvyšších, ktorý zneužívajú vojny na zničenie kultúr, národov, na kradnutie ich cenností, obohatenie seba, alebo tých, komu slúžia. Vynikajúcou pomôckou sú sociálne siete, ...
... urobiť. Nemôže urobiť chybu. Iba slabé a hlúpe stvorenia robia chyby.“ „Klasickým argumentom na obranu Boha proti problému zla je to, že je logicky nemožné mať slobodnú vôľu a nemať možnosť morálneho ...
8. Preventívna prehliadka
(Úvahy/O viere)
... v Boha, alebo môžeme povedať, že sa začal práve zamýšľať nad tým, či Boh existuje? K tejto pochybnosti a k tejto otázke ho priviedol obrázok v časopise, kde videl v africkú ženu, ktorá mala v náručí mŕtve ...
9. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
... niekedy pýtať na Boží spôsob riešenia vecí? Alebo si len pýtame od Boha niečo, o čom máme svoje vlastné predstavy, ako by sme to chceli dosiahnuť? Boh má niekedy veľmi zaujímavé spôsoby, šokujúce, vtipné, ...
10. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... svojich blízkych ale tiež od Boha. Či už sú to materiálne alebo duchovné dary. Skúsme si uvedomiť, čo sme dostali, a čo z toho by sme mohli dávať aj ďalej? Buďme vďační za každú maličkosť, lebo nie je ...
11. O radosti...
(Úvahy/O Advente)
... vidia, a velebili Boha Izraela.“ (Mt 10,30-31) A okrem toho, tam boli určite aj mnohí zdraví, ktorí nepotrebovali hneď takého veľké uzdravenie a ani na tých Ježiš nezabudol, aby im urobil radosť – nasýtil ...
12. Zrkadlo
(Úvahy/O Advente)
... máme byť odrazom Boha vo svete. Ako odrážame tento obraz? Ako pokojná vodná hladina, ktorej stačí malý záchvev vetra, malý rušivý moment a obraz je fuč? Alebo sme odrazom v krivom zrkadle a kvôli nám Boh ...
... populáciami, sprostredkovali koncilovému zhromaždeniu obraz Cirkvi nachádzajúcej sa na všetkých kontinentoch a predstavili tu komplexnú realitu vtedy známeho tzv. „tretieho sveta“. S bohatými skúsenosťami, ...
... bohatstvo chudobným. Veď Boh nepotrebuje zlaté nádoby, lež zlaté duše. Ale toto nehovorím, akoby som zakazoval odovzdávať také dary, ale žiadam, aby sa popri nich a ešte pred nimi rozdávala almužna. ...
... džíp zbohatlíkov, ktorý šiel tak rýchlo, že sa už nestíhal zaradiť do svojho jazdného pruhu a vynieslo ho to do protismeru. Keby som spokojne šiel vo svojom pruhu, nestihol by som absolútne zareagovať ...
... veľmi starý spisovateľ tvrdí: „Teda preslávna Matka Krista, nášho Boha a Spasiteľa, darcu života a nesmrteľnosti, dostáva život od toho a v neporušiteľnom tele je naveky s tým, ktorý ju vzkriesil z hrobu ...
... ako byť s Bohom, stať sa mu podobným a byť vo svetle? Určite každý z nás, keď v sebe bude mať Boha a premení sa podľa jeho božského obrazu, s radosťou zvolá: „Dobre je nám tu,“ kde je všetko žiarivé, kde ...
... vlastne zmysel seba samých ako mníchov, ako rehoľníkov a opreli všetok zmysel svojho rehoľného života o činnosť, horúčkovitú činnosť akoby pre Boha, ale vždy tak, aby z toho prichádzali ...
19. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... vrazí dnu aj s kúdolom jemného piesku. Zatancuje nad pahrebou, piesok zmieša s popolom a o trochu vyššie aj s parou, aby touto zmesou obohatil všadeprítomný dym. Zadržím dych, lebo viem, že inak by som ...
20. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... myšlienka na úvod? Chcel by som v tejto úvahe ponúknuť bohatstvo duchovného života tých kresťanov, ktorí sú nám neznámi. Cieľ je jednoduchý – naučiť sa chápať krásu a bohatstvo každého kresťana, a tým ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie