Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Chválospev

Celkom: 12 nájdených výsledkov.

1. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... jeho lásky. Môj chválospev má za podmaz zvonkohru zvoncov pochodujúceho dobytka a sebaisto ho dopĺňa chocholatý vták umguwe svojimi spevavými výkrikmi gué, gué, guééé... Také boli tie nádherné chvíle, ...
2. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom. ...
3. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí ...
... vďaky „Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďakyvzdávania Tebe, Bože. Pane, každá kvapka mojej krvi nech obieha ...
5. Boh sa kvôli tebe stal človekom (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... chválospev: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Inak kde by sa bol na zemi vzal pokoj, keby nebola „Pravda vyrástla zo zeme“, čiže keby sa nebol Kristus narodil z tela? „On ...
6. Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Akými chválami vás zahrnúť, statoční bratia?! Akým chválospevom zvelebiť pevnosť vášho srdca a vytrvalosť vo viere?! Vydržali ste to najtvrdšie mučenie až po dosiahnutie slávy a neustúpili ste pred mukami, ...
... a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev ...
8. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Chápte, milovaní: veľkonočné tajomstvo je nové i staré, večné i časné, porušiteľné i neporušiteľné, smrteľné i nesmrteľné. Staré je podľa Zákona, nové podľa Slova; časné je v predobraze, večné v milosti; ...
9. Bol by si zahynul, keby nebol on prišiel (Sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... anjelský chválospev: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Inak kde by sa bol na zemi vzal pokoj, keby nebola „Pravda vyrástla zo zeme“, čiže keby sa nebol Kristus narodil z tela? ...
10. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
... som sa nebála... Keď som sa dozvedela, že sv. Cecília bola ustanovená za kráľovnú tónov nie pre krásny hlas alebo hudobné nadanie, ale na pamiatku panenského chválospevu, ktorý zanôtila svojmu nebeskému ...
11. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... jedla a tvár už nemala zronenú. Sam 1 Chválospev Anny. - 1 Anna sa modlila a hovorila: "Srdce mi plesá v Pánovi, v Pánovi sa zdvihol môj roh, otvorím si ústa na nepriateľa, ...
12. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... sa tvojimi chválospevmi. 36 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky." A všetok ľud nech privolá: "Amen!" a: "Chvála Pánovi!" 37 A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie