Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Cyril

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

1. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... „apoštolom rovná“. V katolíckom chápaní ide o apoštola-misionára, ktorý ako prvý úspešne prináša Evanjelium na pohanskú zem, ako to na Veľkej Morave uskutočnili sv. Cyril a Metod. Rovnakú ...
2. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Pán Ježiš Kristus príde z neba. Príde na konci sveta, v posledný deň, v sláve. Nastane koniec tohto sveta a tento stvorený svet sa znovu obnoví. Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. ...
... som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28, 19) Úvaha „Drahí Slováci, vaša viera má hlboké korene, dobre zasadené medzi vami ohlasovaním svätých misionárov slovanských národov Cyrila a ...
4. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Konštantín Cyril, zavalený množstvom práce, ochorel. Po mnohých dňoch choroby mal Božie zjavenie a začal spievať: „Keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho, zaradoval sa môj duch a zaplesalo moje srdce.“ ...
5. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
  Skúšali ste už niekoho presvedčiť o pravde? Ako to celé prebiehalo a ako dopadlo? Najlepšie, ako presvedčiť druhých o pravde, je najskôr ich pochopiť, stať sa jedným z nich. Tak, ako to urobil ...
6. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... už aj fyzicky, do rúk závistlivcov a strávil dva roku v bavorskom väzení. Až kým nebol na pokyn pápeža oslobodený. Cyril ostal a zomrel v Ríme. Koľko radosti a úcty požívali bratia a hlavne už arcibiskup ...
... mníchmi. Írsko obrátil na vieru sv. Patrik (+ 461); Škótsko sv. Kolumban (+ 597); Nemecko sv. Bonifác (+ 754). Cyril a Metod Ako by vyzerala naša vlasť, keby sv. Cyril a Metod neboli v nadšení pre Kristovo ...
... pripravte pár poďakovaní za ľudí, ktorí nám hlásali evanjelium začínajúc sv. Cyrilom a Metodom, pokračujúc ďalšími svätými v rámci celej Cirkvi ale aj konkrétnych ľudí v našich životoch, ktorí nám pomohli ...
9. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Z Homílie svätého biskupa Cyrila Alexandrijského na Efezskom koncile (Hom. 4: PG 77, 991. 995-996)  ...
... skúška obratnosti môjho ruského jazyka. Mal som po rusky porozprávať o Cyrilovi a Metodovi, ktorých si v Rusku veľmi vážia. No, trému som mal, aspoň zo začiatku, keď som okolo seba videl také učené hlavy ...
... sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii, ktorú bude slúžiť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po nej budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ...
12. Živá voda Ducha Svätého (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... duchovné svetlo a nad svoje ľudské možnosti vidí, čo nepoznal. Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 16, De Spiritu Sancto 1, 11-12. 16: PG 33, 931-935. 939-942)  ...
13. Potreba Tešiteľa (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Komentára svätého biskupa Cyrila Alexandrijského k Jánovmu evanjeliu (Lib. 10: PG 74, 434)  ...
14. Kristus je putom jednoty (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svätého biskupa Cyrila Alexandrijského k Jánovmu evanjeliu (Lib. 11, 11: PG 74, 559-562)    ...
15. Ja som vinič, vy ste ratolesti (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svätého biskupa Cyrila Alexandrijského k Jánovmu evanjeliu  (Lib. 10, 2: PG 74, 331-334)    ...
16. Modlitba ruskej matky
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc 1947, str. 403–405  ...
17. Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... robíš milosť. Veď si ju prv dostal. Ty vraciaš milosť, keď splácaš dlh tomu, ktorý bol za teba na Golgote ukrižovaný. Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 13, 1. 3. 6. 23: PG 33, 771-774. ...
18. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa» (Jn 6, 57).“ (KKC 1391) Svätý  Cyril Alexandrijský (370-444) hovorí: „Eucharistia úplne premení na svoju kvalitu čiže v nesmrteľnosť toho, kto sa jej stáva účastným. ...
19. 3 dni vlakom cez Sibír
(Zážitky/Misionárov)
... toto? A toto? A prečo máte v znaku štátu taký dvojitý kríž? A tak som im porozprával o Cyrilovi  Metodovi... A u vás mladí ľudia fajčia? A pijú? A aj nejaké nepekné slová rozprávajú a nadávajú? A u vás ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie