Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Eliáš

Celkom: 22 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... sťa slnko a odev zbelel ako sneh. Vtom sa zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.“ Toto sú divy dnešnej slávnosti, toto je naše spasiteľné tajomstvo, ktoré sa teraz naplnilo na vrchu. To nás teraz ...
2. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako veľký Samuel a svätý Eliáš. Oni za takýto život dosiahli slobodu a teraz slávia sviatok v nebi. S radosťou spomínajú na svoju púť v tieni a už poznajú rozdiel medzi obrazom a skutočnosťou. Akou cestou ...
3. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ním v sláve.“ Ale aby sa apoštoli utvrdili a dospeli k plnému poznaniu, pridáva sa k tomuto zázraku ešte iné poučenie. Zjavil sa Mojžiš a Eliáš, to jest zákon a proroci, a rozprávali sa s Pánom, aby ...
4. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... len veľmi pomaly. Následky zmeny správania u svojho syna pociťujem doteraz. Raz som sa zúčastnila seminára Obnova v Duchu Svätom. Na jednej prednáške otec Eliáš Dohnal hovoril o škodlivosti New Age. Keď ...
... Medzi nich počítajú aj Ježiša prekrútiac slová, že Ján Krstiteľ je Eliášom; ďalej Pytagora, Orinegesa, Goetheho, Shellinga, a iných. Mnohí z nich v reinkarnáciu skutočne verili v nádeji na večný život ...
... trpiaceho Krista. Je to ten istý postoj, ktorý nachádzame u Petra na hore Premenenia, keď navrhuje Ježišovi: "Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi" (Lk ...
... pochopí, že s novým menom je spojené aj nové poslanie, ktoré bude neoddeliteľne spojené s Ježišom. Skúsenosť prijatia sviatosti birmovania vysvetľuje Terézia v duchu Eliášovej skúsenosti na vrchu Horeb: ...
8. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
...  Abba Pambon povedal: ”Ak máš srdce, môžeš byť spasený.” Abba Eliáš, služobník, povedal: ”Čo zmôže hriech tam, kde je pokánie? A aký je úžitok z lásky tam, kde je pýcha?” Abba Izaiáš tiež povedal: ...
9. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... Gerontios z Petry ”Ak máš srdce, môžeš byť spasený.” Abba Pambon ”Čo zmôže hriech tam, kde je pokánie? A aký je úžitok z lásky tam, kde je pýcha?” Abba Eliáš ”Ak sa Boh chce zmilovať nad dušou ...
10. Za koho ma pokladáš?
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... Eliáša. Vidia v tebe možnosť návratu k slávnym dňom, v ktorých žil náš ľud v pokoji a nikto ho neutláčal." Potom sa Ježiš zahľadel na svojich spolupracovníkov a opýtal sa "A čo vy?" Peter sa zoširoka ...
11. Roztrhnúť si šaty
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril?" (1 Kr 21, 29). Achab bol jedným z najskazenejších izraelských kráľov a prorok Eliáš strávil väčšinu svojho pôsobenia bojom proti Achabovmu a Jezabelinmu modlárstvu. ...
12. Živé dôkazy Božej lásky
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Vyslyš ma, nech tento ľud pozná, že ty, Pane, si Boh a že ty si obrátil ich srdce" (1 Kr 18, 37). Týmito slovami sa Eliáš modlil na vrchu Karmel, keď prosil Pána, aby zoslal oheň na jeho obetu, ktorú ...
13. Byť Jeho rukami
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... ktorých Ježiš pokladá za svoje bohatstvo, sú práve tí, ktorých spoločnosť pokladá za príťaž. Ako sa môžeš aj ty podieľať na tom, keď Boh odpovedá na nárek chudobných? Mohol by si nasledovať Eliášov príklad ...
... Dobytek i lidé mizeli, neboť i potoky a prameny vyschly. Až když prorok Eliáš sedmkrát k Pánu úpěl o déšť, nastal jako drahocenný dar nebes tak vydatný déšť, že celá příroda zase ožila, vše se zase zazelenalo, ...
15. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... posměvači se obrátili ke kříži a jeden z nich pravil: „Volá Eliáše!" Jiný dodal: „Uvádíme, zdali Eliáš přijde a jemu pomůže!" V té chvíli, kdy poděšený lid tak bědoval, přijížděl průvod asi třiceti vznešených ...
... UMIERANIE Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti... „Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal ...
... Eliášom – najväčším prorokom spomedzi prorokov, o svojom budúcom utrpení v Jeruzaleme, musí byť niekto väčší ako oni. Paradoxne sláva a moc Ježiša v tomto žiariacom okamžiku spôsobí, že podobne ako už ...
... ako uľaviť svojmu srdcu, v tom, že na tvoju lásku odpovedám láskou. Rozpomenula som sa na prosbu Elizea k jeho otcovi Eliášovi, keď sa ho odvážil prosiť o jeho dvojnásobného ducha, predstúpila som pred ...
19. Klaňanie sa Bohu
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... presahuje akékoľvek slová. V Biblii silne znie varovanie: „Nech pred ním zamĺkne celá zem“ (Hab 2, 20). Aj ku Eliášovi na vrchu Horeb prichádza Boh v tajomnom „tichom, lahodnom šume“, ktorý môžeme preložiť ...
20. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. 2. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 3. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. 4. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie