Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Eucharistia

Celkom: 21 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.   Sedem sviatostí 1. Krst. 2. Birmovanie. 3. Eucharistia (Oltárna sviatosť). 4. Pokánie (sviatosť zmierenia). 5. Pomazanie chorých. ...
...  5. Deň Nedeľa – Eucharistia Úvod ako na prvý deň. Čítanie Božieho slova Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6,53) Úvaha „Účast na nedeľnej ...
3. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... ktoré nerozumejú, čo je to Eucharistia? Ktoré sú necitlivé na Božiu prítomnosť, na tajomné horúce výlevy Svätého Srdca môjho Ježiša? Ó, Srdce Ježišovo! Srdce Lásky! Aký sladký je Ježišov Duch! Ach, čo ...
4. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
Ponúkame vám jednu z možností, ako urobiť adoráciu na Misijnú nedeľu a to buď po sv. omši alebo poobede osobitne v rámci akéhosi duchovného programu. Samozrejme, každú časť tejto adorácie môžete zmeniť ...
5. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Kristom. Liturgické slávenie Myšlienky na kázeň Eucharistia je prameňom nášho kresťanského života, v nej prijímame podiel na vykúpení. Do tajomstva utrpenia nášho Spasiteľa by sme chceli zasvätiť ...
... nielenže formálne vychádza z šiestej a pätnástej kapitoly Jánovho evanjelia, ale aj obsahovo vyznieva rovnako: eucharistia je dar života ako aj plodnosti! Ak neprinášame plody, sme suché ratolesti. Terezka ...
... niesť toto bremeno dovtedy, až mi ho ty sám odnímeš. Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ... Záverečná modlitba Štvrtý deň (25. september) Eucharistia Úvodná modlitba "Keď kľačím pred ...
... svojou povahou si vyžaduje, aby sme ju odovzdávali všetkým. To čo svet potrebuje, je Božia láska, je stretnúť Ježiša a veriť v neho“ (84). Z tohto dôvodu je Eucharistia nielen zdrojom a vrcholom života ...
9. Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Eucharistia je životom všetkých národov. Eucharistia im dáva počiatok života. Všetci sa môžu zísť, bez toho, že by im to mohla prekaziť či už národnosť alebo reč, na slávenie posvätných sviatkov Cirkvi. ...
10. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... sŕdc. Ľ.: Príď, Duchu Svätý a daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia. K.: Eucharistia je sviatosť, ktorá je znamením jednoty a putom lásky; prosme Ducha Svätého, aby všetci, ktorých spája jeden krst, mohli ...
11. Eucharistia-Pánova Veľká noc (sv. Gaudencius Bresciský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Jeden zomrel za všetkých; a ten istý v každom chráme Cirkvi v tajomstve chleba a vína posilňuje tých, čo obetujú, oživuje tých, čo v neho veria, a premenený posväcuje tých, čo ho premieňajú. Toto je ...
12. Jednota s Bohom cez Krista v nás (sv. Hilár)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ak sa naozaj „Slovo telom stalo“ a v Pánovom pokrme naozaj prijímame vtelené Slovo, ako by sme si potom mohli myslieť, že v nás nie je svojou prirodzenosťou?! Veď Pán sa narodil ako človek a vzal si už ...
13. Eucharistia - záloh vzkriesenia (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ak by telo nemohlo byť spasené, potom nás ani Pán svojou krvou nevykúpil, ani eucharistický kalich nie je účasťou na jeho krvi, ani chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na jeho tele. Veď krv je iba zo ...
14. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... žiadnom napomenutí. Dovolím, aby ma posudzovali, ako sa komu páči. Mám len jediného dôverníka, ktorému sa zdôverujem so všetkým, a ním je Ježiš - Eucharistia a v jeho zastúpení - spovedník. Vo všetkých ...
15. Denníček milosrdenstva - 3 - Odovzdanosť a dôvera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ďakujem Ti, Ježišu, ktorý si prvý vypil tento kalich horkosti, kým si mi ho podal zmiernený. Hľa, priložila som ústa ku kalichu Tvojej svätej vôle. Nech sa mi stane podľa Tvojej vôle, nech sa stane so ...
16. Sila Kristovej krvi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Chceš poznať silu Kristovej krvi? Vráťme sa k jej náznaku, pripomeňme si jej predobraz, čítajme dávne písma. Mojžiš hovorí: „Zabite jednoročného baránka a jeho krvou natrite dvere.“ Čo to vravíš, Mojžiš? ...
17. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V tejto dobe Veľkého týždňa by som vám chcel, misijní priatelia, ponúknuť videnia mystičky bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktorej videnia boli Cirkvou odobrené a schválené. Je to len výber z jej zápiskov ...
18. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... hneď aj myropomazanie a eucharistia (tzv. iniciačné sviatosti). Zmyslom myropomazania je, aby bol Svätý Duch činný v našej osobe a pripodobňoval nás Kristovi Pánovi, obnovoval v nás jeho obraz, premieňal ...
...  Sv. Terezka z Lisieux Eucharistia Som živá monštrancia. Aj my sme hostie, ktoré chce Ježiš premeniť v seba. Ježišu, zostaň vo mne ako vo svätostánku, nevzďaľuj sa nikdy zo svojej malej hostie! ...
20. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... Čo je Eucharistia? Eucharistia je opravdivé Telo a Krv Pána Ježiša v podobe chleba a vína. Ako inak ešte nazývame Eucharistiu? Nazývame ju tiež Oltárna sviatosť alebo Sväté prijímanie. Ako ustanovil Pán ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie