Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Evanjelizovať

Celkom: 12 nájdených výsledkov.

Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
2. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... boli úspešné a prinášali im slávu. Preto dostali pozvanie vykonať ešte dôležitejšie posolstvo, evanjelizovať, ale aj položiť základ písomnej kultúry Slovienov. Vyžiadalo si to kopec prípravnej práce, ale ...
... v duchov, ktorí sú všade, ktorých si treba udobrovať, viera založená z veľkej časti na strachu. Asi aj práve kvôli tomuto vrodenému strachu je burjatov tak veľmi ťažké evanjelizovať a doteraz si udržujú ...
... evanjelizovať. Mali by sme potom charizmatické povolania tam, kde sa obyčajne jednoducho hovorilo o povolaní. Keď však dnes hovoríme o povolaní bez bližšieho vyjasnenia, myslíme o veľmi zložitej skutočnosti, ...
5. Vytrvalosť a kresťanská solidarita
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... a národov.) Evanjelizovať tieto hodnoty znamená dať im kresťanský zmysel, vidiac ich ako prostriedok k lepšiemu a vernejšiemu nasledovaniu Ježiša a šíreniu Božieho kráľovstva v spoločnosti. Na zamyslenie: ...
Ohlasovať evanjelium zo striech, nachádzať všetky možné spôsoby, akými by sa mohlo evanjelium dostať do všetkých kútov zeme - to je povolanie všetkých podľa Kristovho misijného príkazu: "Choďte a učte ...
7. Výstavba kostola v Bolívii
(Listy/Listy misionárov)
... jednoducho, prenajali si malý domček a odtiaľ začali evanjelizovať, navštevovať ľudí v ich domoch pozývajúc ich k aktívnej účasti na utváraní živých komunít. Takto sa začali vytvárať prvé komunity. ...
8. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... Bohu v samote, v rodine si musia uvedomiť svoju úlohu evanjelizovať, aby iní mohli žiť v plnosti. Toto pochopila Terézia z Lisieux. Celkom sa odovzdať Bohu vo svojom povolaní a nájsť svoje povolanie v ...
... pod nohy (porov. Hebr 2, 8). 4. Povolaní evanjelizovať aj skrze mučeníctvo V tento deň zasvätený misiám si v modlitbe spomínam na tých, ktorí svoj život zasvätili výlučne dielu evanjelizácie. Osobitnú ...
10. Misijné povolanie
(Misie/Misionárske povolanie)
... v Čine. Z týchto 50 rokov som bol 21 v žalári a 19 ukrývaný ako jednoduchý profesor. Aká škoda, že iba 11 rokov som mohol evanjelizovať. Pros za mňa, aby som teraz mohol robiť to, čo som nemohol robiť ...
... dala aj mail, aby som jej napísal niečo o živote v tejto časti sveta. Ako vidíte, evanjelizovať treba všade, dokonca aj v lietadle. Ľudia si pamätajú len negatívne veci v živote Cirkvi ...
...  Jozef Tóth písal: „Uvítali by sme tu v Aldane skupinku mladých na leto - organizovať tábor, evanjelizovať mladých..." Chytilo ma to za srdce a nadšene som si hovoril: „To by ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie