Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Freinademetz

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

1. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... tu priateľov. Stretol sa zo zaujímavými ľuďmi a dokonca bol pri hrobe sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova. O jeho skúsenostiach hovorí v nasledujúcom rozhovore. Ako ...
... k založenia misijného domu v USA (Techny). 15. január 1909 Zomiera v Steyli. 19. október 1975 Vyhlásený za blahoslaveného spolu s P. Jozefom Freinademetzom.    ...
3. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
Jozef Freinademetz prišiel do Steylu 27. augusta 1878. Keď sa ku nemu blížíl, modlil sa Te Deum. Radosť zmiešaná s pocitom úzkosti sa miešala v jeho srdci. Upokojil sa však spomienkou na latinskú múdrosť: ...
... Damián, František Xaverský, Jozef Freinademetz či samotná Matka Tereza a mnohí mnohí ďalší. Ak však príde k lámaniu chleba, často v nás zvíťazí pohodlnosť, lenivosť, či neochota opustiť všetko zabezpečené ...
... glóbusom či mapou sveta, takisto môžu použiť obrázky z misijných krajín, alebo obrázky svätých, ktorí sa vyznačovali misionárskou horlivosťou za spásu duší (sv. František Xaverský, sv. Jozef Freinademetz, ...
... či UPC - Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza v Bratislave s misiami v Rumunsku. Aj keď sa Misijná nedeľa nesie viac v duchu finančnej pomoci misiám, nemali by sme zabúdať vo svojich ...
7. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
Pokračujeme v životopise veľkého misionára Sv. Jozefa Freinademetza - misionára v Číne. Tentoraz je to úsek jeho života, ktorý strávil v Steyli - hlavnom dome Spoločnosti Božieho Slova a to od augusta ...
... o svojom rozhodnutí ísť do misií svojho biskupa. Ten ho uistil, že ak ho prijmú do seminára, dá mu všetky kanonicky potrebné veci na prepustenie z diecézy. Preto vo štvrtok, 28. februára 1878 napísal Freinademetz ...
Sv. Jozef Freinademetz bol kaplánom v San Martino (Val Badia) v rokoch 1876-1878. Začalo sa to začiatkom júla 1876, kedy sa Jozef vrátil domov na krátku dovolenku pred nástupom do pastoračnej služby. Jeho ...
Keďže je dnes sviatok sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára-verbistu v Číne, rozhodli sme sa priblížiť vám jeho život v novom seriále. Dnes to bude jeho detstvo a škola... Prehľad životných ...
11. Pomôž - pomôžu aj tebe!
(Misie/Formy pomoci misiám)
... a podobne. Vhodnou príležitosťou sú tiež výnimočné dni, najmä sviatky svätých misionárov a patrónov misií –  sv. Pavla Mikiho (6. februára), sv. Jozefa Freinademetza (29. januára),  bl. Kateri Tekakwithy ...
... Arnolda Janssena – zakladateľa verbistov a Sv. Jozefa Freinademetza – prvého verbistu misionára v Číne. Texty vynikajúco pozývajú nielen k modlitbe, chvále a k prehĺbeniu vzťahu s Kristom, ale aj k zamysleniu ...
13. História SVD - Sv. Arnold Janssen
(Misie/Rehole - info)
... budove boli viac než skromné. No i napriek tomu sa začalo s výchovou nových misionárov a už 2.marca 1879 odchádzajú prví dvaja hlásatelia viery do Číny. Jedným z nich bol Jozef Freinademetz, narodený v ...
14. Kontakty na rehole a organizácie
(Misie/O možnostiach ísť do misií ako dobrovoľník)
... Jozefa Freinademetza UPC v spolupráci s verbistami organizujú každý rok misie v Rumunsku ku Slovákom, ktorí tam žijú. Sú to tábory pre deti a mladých formou denných stretnutí v jednotlivých dedinkách ...
15. Náboženstvá v Číne
(Ázia/Čína)
... vychovala mnoho cenných šíriteľov kresťanstva. A tak sa kresťanstvo nádejne rozvíjalo. Z misionárov - verbistov spomeňme P. Anzera a najmä P. Jozefa Freinademetza, ktorý bol v roku 1975 ...
16. P. Jozef Daniš SVD v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
... urobíme tak veľmi veľa. Svoju prirodzenosť nemôžeme zahodiť a stať sa prirýchlo členmi ich spoločnosti. Chce to čas tak, ako to bolo pri našom blahoslavenom Jozefovi Freinademetzovi v ...
17. SVD v Ghane
(Afrika/Ghana)
... dvoch rokoch počet študentov filozofie v dome bl. J. Freinademetza stúpol. V súčasnosti tam študuje 35 študentov. V dome Arnolda Janssena v Accra - Tesano sú postulanti a bratia v časných ...
... 10 85102 Bratislava Petržalka tel.: 02/63810754 Organizácie UPC - Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza V spolupráci s verbistami organizujú každý rok vysokoškoláci ...
19. Jozef Freinademetz I.
(Myšlienky/Myšlienky)
"Misia musí byť záležitosťou srdca. Preto láska Božia musí byť rozliata do našich sŕdc. “ Sv. Jozef Freinademetz   Duch Svätý je láska. Láska a entuziazmus sú najdôležitejšie v misijnej činnosti. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie