Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Gabriel

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

1. Kde si bol, Bože?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... No ale vieš čo mami? Boh mi podal jeho vlastné pero a papier, aby som ti napísal tento list. Ten anjel čo ti má doniesť tento list, sa tuším volá Gabriel. Boh mi povedal, aby som ti dal odpoveď na jednu ...
... Pána”, vraví Panna Mária anjelovi Gabrielovi, ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou Jeho Syna. Vtelenie Slova je rozhodujúcim momentom v „pláne“, ktorý Boh vyjavil od samého začiatku ľudských ...
... kapitula: Spoločnosť Božieho Slova (SVD) sa stáva rehoľnou kongregáciou. 1888-1904 Založenie piatich misijných domov v Európe: St. Rafael v Ríme (1888), St. Gabriel v Mödlingu pri Viedni (1889), Heiligkreuz ...
4. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... za nás. Písmo spomína pôrod a hovorí: „Zavinula ho do plienok“, blahoslaví prsia, ktoré on požíval, a spomína aj to, že priniesli zaňho obetu ako za prvorodeného. A Gabriel jej obozretne a múdro hovorí. ...
5. Otázka lásky
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... o Bohu a jeho prikázaniach. Aj Mária kládla otázky, aby dôkladnejšie pochopila svoju situáciu. Pri zvestovaní sa pýtala anjela Gabriela: "Ako sa to stane?" Počas svojho života sa pýtala: "Ako najlepšie ...
... Archanděl Gabriel řekl Marii: „Duch svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní. Porodíš syna a dáš mu jméno Emanuel.“ Maria řekla: „Ano, souhlasím.“ Je to ano bez „ale“. Jaké je to moje „Ano“? ...
7. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svet. Keď ma Boh vyvolil za Matku Božiu, znamenalo to pre mňa nesmiernu obeť a úplné odovzdanie, z nich prvé bolo toto: skrze archanjela Gabriela bolo oznámené moje vyvolenie v dôvernosti Božej. Priala ...
8. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... výkřikem odevzdal svého ducha do rukou nebeského Otce, viděla jsem jeho duši jako zářivou postavu sestupovat zemí u kříže do předpeklí. Provázel ji světlý zástup andělů; byl mezi nimi též Gabriel. Viděla ...
Dnes, na sviatok Zvestovania Pána, kedy anjel Gabriel prišiel Máriu požiadať prosbou od samého Boha, aby sa stala Matkou jeho Syna, by som chcel poodhaliť tajomstvo nášho života tu na zemi, našej smrti ...
10. Krížová cesta Karola Wojtylu
(Modlitby/Krížové cesty)
... z kríža a vložia do rúk matky, pred našimi duchovnými ocami, tá chvíľa, keď Mária prijala pozdrav archanjela Gabriela: "Hla, počneš a porodíš syna a nazveš ho menom Ježiš! Pán Boh mu dá trón jeho otca ...
... spolužiakovi Gabrielovi Haemmerlemu: „Počul si prorokov nárek? Malé deti žiadajú o chlieb... Dnes prosia pohanské deti o chlieb pravdy, ale je tak málo poslov evanjelia! Keby sa stalo, žeby som aj ja mohol ...
12. Mária a Alžbeta (Sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Keď anjel zvestoval Panne Márii tajomnú udalosť, doložil svoju vierohodnosť príkladom, že stará a neplodná žena počala dieťa, a takto chcel Máriu uistiť, že Boh môže všetko, čo chce. Len čo to Mária ...
13. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
...  Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala (podľa Lk 1, 2638) 1. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi ...
14. Anjeli - ich úrad, nie prirodzenosť (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Gabriel. Patrilo sa totiž, aby na takúto službu išiel ten najvyšší anjel, veď zvestoval najväčšiu vec zo všetkých. Preto oni dostávajú aj vlastné mená, aby sa aj ich názvom označovalo, akej činnosti ...
... tu už traja postulanti a 13 žiakov. Misijný dom sv. Gabriela v Mödlingu O dva roky, 9. septembra 1927 pani Hedviga Asbóthová darovala verbistom svoj kaštieľ vo Vidinej a o ďalšie dva roky otec ...
16. SVD v Argentíne
(Amerika/Argentína)
...  do Spoločnosti Božieho Slova vo Svätom Gabrieli pri Viedni, kde pracoval ako elektrikár a neskôr ako pracovník tlačiarne. V roku 1979 odišiel ako misionár do Argentíny, do kolégia ...
17. Dominik a Paul o Číne
(Rozhovory/S misionármi)
... v St. Augustine (Nemecko) a osobné svedectvá Paula a Dominika - študentov SVD pochádzajúcich z Číny, ktorí sú momentálne v St. Gabrieli pri Viedni, ako aj svedectvo sr. Jaroslavy, krížovej ...
18. Listy P. Krššáka z PNG
(Listy/Listy misionárov)
... Tony z Holandska, Brat Gabriel a Brat Pavol z Indonézie. Oddelene sú darčeky pre misijné sestry: Sestra Eremtrudis z Rakúska, Sestra Vigbertia z Nemecka, Sestra Martina z Poľska, ...
19. UPC v Rumunsku - r. 2002
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... vorili P. Miroslav Foriš SVD a Sr. Gabriela SSpS. Ponúkame vám rozhovor s jedným z nich - Igorom Kráľom. V čom spočívala vaša činnosť? Hneď v prvé dni sme ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie