Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Izaiáš

Celkom: 21 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
“Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!” (Izaiáš 7,14) Vianoce nám pripomínajú, že Boh sa sprítomnil v našom svete, že kráča spolu s nami, je prítomný v našich ...
2. Radujme sa, potešme sa
(Úvahy/O Advente)
... čítame u Izaiáša: Potešujte sa, radujte sa.  No a to prajem nám všetkým v dnešný sviatočný aj keď zamračený deň. ... no a aforizmus na dnes je výstižný... :-) „V Božích sklepích je dostatek vína pro ...
3. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... nádych. Celé Altiplano sa odieva do zelena – farby nádeje. Azda viac ako v inej časti, práve tu sa vypĺňajú slová proroka Izaiáša, ktoré vyriekol v očakávaní Mesiáša: „Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, ...
4. Múdra odpoveď
(Biblia/Meditácie)
"Učte sa robiť dobro..." (Iz 1,17) "Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú." (Mt 23,3)   Boh hovorí skrze proroka Izaiáša: ...
5. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... našej mysle, keď ho predišli slová povzbudenia a prostredníctvom nich sa v mysli ujala pravda. Preto hovorí Izaiáš týmto hlásateľom: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu.“ A preto aj ...
6. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ...
... konkrétne Izaiášovho textu 45,3 a 53,3: "Tieto Izaiášove slová: Kto by uveril, čo sme počuli… Nemá podoby ani krásy… sa stali základom mojej oddanosti Svätej Tvári, či lepšie povedané, základom celej mojej ...
8. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... pastvinách; ničoho sa nebojím, lebo Pán je so mnou." Veľmi často tiež opakuje krásnu časť zo Sv. Písma, fragment z Izaiáša (66,13): "Ako matka, ktorá sa stará o svoje dieťa, nosí ho vo svojom srdci, tak ...
9. Nakloň mi srdce (sv. Robert Belarmín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je to ten veniec života? Je to väčšie dobro, aké si vôbec vieme predstaviť alebo po akom dokážeme túžiť; tak o ňom hovorí svätý Pavol podľa Izaiáša: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského ...
10. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
...  Abba Pambon povedal: ”Ak máš srdce, môžeš byť spasený.” Abba Eliáš, služobník, povedal: ”Čo zmôže hriech tam, kde je pokánie? A aký je úžitok z lásky tam, kde je pýcha?” Abba Izaiáš tiež povedal: ...
11. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... namyslený a oslavuje sa.” Abba Ammon raz oslovil abbu Izaiáša: ”Čo si o mne myslíš?” On mu odvetil: ”Si ako anjel, otče”, a po malej chvíli sa ho spýtal: ”A čo si myslíš o mne ty?” On mu odpovedal: ”Si ...
12. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... Izaiáš povedal tým, ktorí sa pre dobrý začiatok zverili do vedenia svätých otcov: ”Je to ako s purpurovou farbou, prvé zafarbenie sa nikdy nestratí.” A tiež: ”Ako mladé výhonky sa ľahko ohýbajú sem a tam, ...
13. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... sme ťa.” Abba Ammon ”Ako mladé výhonky sa ľahko ohýbajú sem a tam, tak je to so začiatočníkmi, ktorí žijú v podriadenosti.” Abba Izaiáš O spoločnom živote ”Náš život a naša smrť sú medzi našimi ...
14. List od milujúceho Otca
(Biblia/Obľúbené citáty)
... si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Izaiáš 40, 11 Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí… Zjavenie 21, 3- 4 A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi… Zjavenie 21, 3-4 Som ...
... Izaiáša ani neponáša na človeka, je predsa len kdesi vnútri sám Boh - Svetlo zo Svetla, majestátny a mocný Boží Syn, o ktorom Boh-Otec sám svedčil a svedčí: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!“ Ježiš ...
16. 2. adventná nedeľa - B
(Kázne/Advent)
... Prorok Izaiáš v prvom čítaní prirovnáva túto prípravu k ceste. V decembri roku 2008 otvorili nový úsek diaľnice od PP do Janoviec. Pre motoristov je najlepšia rovná, šikovná cesta, kde netreba veľa ...
17. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš.“ (Jn 1,23) 3. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. ...
18. Izaiáš 49, 14 - 16
(Biblia/Obľúbené citáty)
Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl... ...
19. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... od vetra. 3 A Pán riekol Izaiášovi: "Choď naproti Achazovi ty i tvoj syn Šeárjášúb až po koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu poľa práčov, 4 a povedz mu: Daj pozor a buď ...
20. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... kazateľa? 15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: "Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť." 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: "Pane, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie