Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ján kríža

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... znovu potvrdzuje jeho nevyhnutnosť, pretože vzrástol počet tých, ktorí ešte nepoznajú Krista: „Počet ľudí, ktorí čakajú na Krista, je ešte stále nesmierne veľký,“ tvrdí blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike ...
... sebe pravdu Evanjelium podľa Jána – Jn 18,37–40 „Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... prijmeme stále aktuálnu výzvu, aby sme smerovali k „,vysokej úrovni‘ každodenného kresťanského života“ (JÁN PAVOL II., apošt. list Novo millennio ineunte, 31). Keď Cirkev vo svojej múdrosti spoznáva a ...
4. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sľubovali pod závojom tajomstva, jas prítomnej slávy ukázal viditeľne a zreteľne. Lebo, ako hovorí svätý Ján, „zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ V ňom sa naplnilo ...
...  Piaty deň Premenení pokojom vzkrieseného Pána Ježiš stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! (Ján 20, 19) Dnes oslavujeme pokoj vzkrieseného Pána. Vzkriesený  je veľkým víťazom nad smrťou a ...
6. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobro, ako to teraz hlása celá náuka evanjelistov a apoštolov. Z Traktátu svätého kňaza Jána z Kríža O výstupe na vrch Karmel (Lib. 2, cap. 22)    ...
7. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Hodina milosrdenstva, ktorú sa modlili v Krakove 1.5.2011 v deň blahorečenia Bl. Jána Pavla II. ktorú sa môžete modliť každý deň o 15.00 hod. Nech sa páči... N. 1.: O Krv a Voda, ktorá si vyšla z ...
Naši priatelia zostavili novénu k bl. Jánovi Pavlovi II. Nech sa páči, tu je najnovší text aj s imprimáturom od o. biskupa Františka Tondru! Starý text, ktorý máte treba zničiť a nahradiť týmto novým odobreným ...
Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči... 1. rozjímanie Mária K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Panna ...
... dojatím hovoril Arnoldov otec aj o Božom Slove v Jánovom prológu, ktorý v rodine často čítavali pri večerných pobožnostiach v zime a pri búrkach v lete. Lepšie povedané sa ho modlievali. Juniperus rozpráva: ...
11. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... V malom seminári bolo celkovo v čase príchodu Jozefa do Steylu už 48 študentov. Prefektom študentov bol Hermann Wegener, ktorý bol zároveň aj vydavateľom Malého posla Božského Srdca. Ján Janssen, brat ...
12. Chvála na trpiaceho Spasiteľa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Pätoraká chvála na trpiaceho Spasiteľa podľa sv. Arnolda Janssena. V: Najláskavejší Ježišu, chválim Ťa a zvelebujem pre Tvoju nepochopiteľnú všemohúcnosť, že si ostal bezmocný z lásky k ľuďom, hoci ...
... našou kresťanskou existenciou "už" a "ešte nie", medzi bytím "vo svete", ale nie "zo sveta" (por. Ján 17,15n.). Konciloví otcovia tvrdia, že rozpor, ktorý v tejto veci môžeme prežívať, patrí medzi "najvážnejšie ...
Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16ro) Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas sv. omše a slávnostného vyhlásenia svätej Terézie z Lisieux ...
... V tomto smere Terézia predčí nielen svoju duchovnú matku, sv. Teréziu z Avily, ale aj sv. Jána z Kríža s jeho teologickým vzdelaním. Z toho dôvodu je jej náuka často prezentovaná ako "evanjeliová", aktuálna ...
... sv. Jána od Kríža, ktorého čítala a vážila si ho. Pamätala si jeho slová: "Čím viac Boh túži dať, tým viac prikazuje túžiť. Tieto motivácie jej umožnili prejsť cez prvú krízu. Pripomeňme aj iné fakty. ...
... život Cirkvi. Ján Pavol II. venuje tejto téme bod č. 72 svojej adhortácie Vita consecrata, ktorý sa nazýva: Zasvätení na plnenie misie. Pápež v ňom hovorí, že rehoľníci sú posvätení a poslaní do sveta, ...
18. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... do Božieho kráľovstva Blahej pamäti Sv. otec Ján Pavol II, povedal v roku 2000 na námestí sv. Petra pamätné slová, ktorými by som chcel spolu s vami začať tieto naše duchovné cvičenia. Zacitujem ich ...
... Čítala Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského, alebo diela sv. Jána od Kríža, ale nadovšetko najradšej mala evanjelium, ktoré bolo "prvotriednym pokrmom" pre jej dušu. Zachovávala aj radu sv. Terézie ...
Modlitba zamilovanej duše od sv. Jána od Kríža. Pane Bože, môj milovaný! Ak sa ešte pamätáš na moje hriechy a nehodláš preto splniť to, o čo ťa prosím, nech sa deje tvoja vôľa, lebo ju milujem nadovšetko. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie