Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Krista

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... pričom vychádza z vlastného „košiara“, aby ho prinieslo aj na „periférie”, predovšetkým tým, ktorí ešte nemali možnosť spoznať Krista. Pevnosť našej viery, tak osobnej, ako aj viery spoločenstva, sa meria ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Tebe skrze Krista stvorený Otcom ako jeho milované Dieťa pre život vo vašom Nekonečnom večnom šťastí a milovaní.Amen. Krátky variant: (vždy, keď ťa napáda nejaké pokušenie aj v najmenších myšlienkach) ...
3. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... a znova ukrižovávame nevinného Krista. Sv. Otec František v jednom zo svojich prvých príhovorov označil práve klebetu za jeden z najhorších hriechov, cez ktoré diabol ničí spoločenstvo. ...
4. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... to strany tých, ktorí majú o ňom svedčiť. Veď šanca byť účastným v nesmrteľnosti sa dáva každému, kto o ňu prejaví záujem. Treba však hneď pozamenať, že cesta k nesmrteľnosti je len jedna - skrze Krista, ...
5. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
V tento sviatok Kristovho zmŕtvychvstania vám zo srdca želám v modlitbe hlboký nenahraditeľný pokoj od zmŕtvychvstalého Krista - pokoj, ktorý bude prebývať vo vašich srdciach vo vašej rodine, na ...
6. Chceš mat moc?
(Úvahy/O viere)
Včera bola úvaha o Kristovi, skutkoch a viere. Úvaha vychádzala z citácie pápeža Františka, ktorý hovoril, že je potrebné vyznávať Krista, inak sa staneme charitatívnou mimovládkou. Zaujímavé slovo ...
7. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
Dnes sa v mnohých médiách písalo o prvej homílii nového sv. otca Františka. A v jednom printovom médiu bola preložená jeho veta: „Ak nebudeme vyznávať Krista, čím sa staneme? Skončíme len ako charitatívna ...
... teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo ...
... znovu potvrdzuje jeho nevyhnutnosť, pretože vzrástol počet tých, ktorí ešte nepoznajú Krista: „Počet ľudí, ktorí čakajú na Krista, je ešte stále nesmierne veľký,“ tvrdí blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike ...
10. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... pre druhých, byť podobne veľkodušný a otvorený na nezištné hrdinstvo, ktoré bude živo napomínať a nasledovať najväčší príklad nezištnej obety z lásky – Krista na kríži. No predstavy o hrdinstve bývajú ...
... šaty, ale čistú dušu, toto potrebuje veľkú opateru.  Učme sa teda rozmýšľať a ctiť si Krista, ako si on praje. Lebo tomu, koho uctievajú, je milšia tá úcta, ktorú si on žiada, a nie ako my myslíme. ...
... víťazstvo nad smrťou a nebeské oslávenie podľa príkladu jej jednorodeného Syna Ježiša Krista.  A tak keď svätý Ján Damascénsky, ktorý je najslávnejším hlásateľom tejto zdedenej pravdy, porovnával ...
... je radosť, blaženosť a lahodnosť, kde je v srdci všetko pokojné, jasné a príjemné, kde možno vidieť Boha (Ježiša Krista), kde si sám robí s Otcom príbytok, a keď doň vchádza, hovorí: „Dnes prišla spása ...
... sa vo svete plnom zárobkovej činnosti žiť naplno nedajú... žiť hlbšie životom Ježiša Krista, ktorý nemal kde hlavu skloniť, a predsa k nemu prichádzali tisíce, aby nasýtil ich hlad po skutočnom ...
15. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... na problémy, či omyly v učení mnohých z nich, a pozerali sa na všetkých očami samého Krista, ktorý každú svoju ovečku pozná po mene a je rád, že sa nachádza v jeho košiari, i keď možno nie v tom najlepšom ...
16. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... oblievali. Nezabudnite v tom všetkom aj vy na Krista... 19. Ak by ste si mohol vybrať kam by ste išiel na misie? Boli s Vami na misiách aj Vaši priatelia? No... vyberal som si ako prvú Čínu, takže ...
... kráčali Ježišovou krížovou cestou. Upriamme svoj vnútorný zrak na Krista a prosme ho s vrúcnym srdcom: „Prosím ťa, Pane, povedz mojej duši: ja som tvoja spása! Povedz to tak, aby som to počul!“ Jeho posilňujúci ...
18. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... biblického textu prevzatého z Listu Hebrejom: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (10, 24). Ovocím prijatia Krista je život, ktorý sa uskutočňuje v súlade s troma ...
19. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sľubovali pod závojom tajomstva, jas prítomnej slávy ukázal viditeľne a zreteľne. Lebo, ako hovorí svätý Ján, „zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ V ňom sa naplnilo ...
20. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... toto všetko so skutočnou nefalšovanou láskou k tým, ku ktorým pristupujem tak, aby cezo mňa cítili hmatateľne lásku samého Krista, s ktorým sa živo denne v láske stretávam, som iba zuniaci prázdny kus ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie