Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kristova

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... zhromažďuje Kristova smrť i sviatok. Aby sme teda spolu s vyvolenými, Bohom inšpirovanými učeníkmi prenikli do hĺbky týchto nevýslovných svätých tajomstiev, počúvajme božský, svätý hlas, ktorý nás z výšin, ...
2. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ Máme lekára, zadovážme si liek. Naším liekom je Kristova milosť a telom smrti je naše telo. Vysťahujme sa teda z tela, aby sme neboli bez Krista. Aj keď sme v tele, ...
... láska, s akou obetujeme sv. omšu za našich blízkych. A Boh v prvom rade pozerá na veľkosť lásky, s akou robíme to, čo robíme. Samozrejme, pri sv. omši nahrádza našu úbohú lásku Láska Kristova, prejavená ...
... Mária, kráľovná celého sveta, Matka Kristova, sprostredkovateľka všetkých milostí, prosíme ťa, na príhovor tvojho veľkého ctiteľa blahoslaveného Jána Pavla II., pripodobni nás tak svojmu Synovi Ježišovi ...
... nôh a boku pohnutý toľkou láskou konečne zastavili sami – slobodne sa rozhodnúc uvidiac tak veľký dôkaz lásky a vrátili sa späť – domov, do prítomnosti Toho, pre ktorého sme boli stvorení. Kristova misia ...
6. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... chorí, zajatci, prenasledovaní, väznení, hladní. Každým požehnaním, ktoré udeľujeme, rastie naša horlivosť žehnať." Účinok kňazského požehnania si nevieme dosť oceniť. Kristovým požehnaním rastie Kristova ...
7. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... s Tebou im chceme priniesť Pána Ježiša, ktorý nám dáva všetko, čo potrebujeme a dáva nám aj nekonečnú radosť. Nádej vstupuje do života v tajomstve lásky. Kristova láska je prameňom každej nádeje. Prvý ...
... „Iďte a ohlasujte evanjelium všetkým národom...“  aj v zmysle slov kardinála Jozefa Tomku: „Jestvuje len jedna misia - Kristova a my sa na nej môžeme zúčastniť.”  ...
9. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... je pokorný, sa bude chváliť svojimi slabosťami, tak ako to povedal sv. Pavol: "Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova milosť." Naše pády sú niečím prirodzeným. Dokiaľ ...
... Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená, Svätá Terézia, ponížená ctiteľka Prevelebnej Sviatosti oltárnej, Svätá Terézia, oduševnená za svätý Karmel, Svätá Terézia, malá nevesta Kristova, Svätá ...
11. Kristova láska a utrpenie (sv. Ružena Limská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Pán a Spasiteľ pozdvihol hlas a s neporovnateľnou velebnosťou povedal: „Všetci by mali vedieť, že po súžení nasleduje milosť, mali by poznať, že bez bremena utrpenia nemožno dosiahnuť vrchol milosti, mali ...
12. Kristova chudoba, poníženosť a láska (sv. Klára)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nepochybne šťastný je ten, kto dostáva možnosť zúčastniť sa na posvätnej hostine a celým srdcom sa primknúť k tomu, ktorého krásu bez prestania obdivujú všetky blahoslavené nebeské zástupy. Veď jeho náklonnosť ...
13. Láska je mocná ako smrť (sv. Balduin Canterburský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmariť jej víťazstvo. To bude vtedy, keď vyjde na posmech, keď sa bude hovoriť: „Smrť, kdeže je tvoj osteň? Smrť, kde je tvoja sila?“ „Láska je mocná ako smrť,“ lebo Kristova láska je smrťou smrti. Preto ...
14. U teba je zdroj života (sv. Bonaventúra)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je nápojom zo živého prameňa, „prúdiaceho do večného života“. Vstaň teda, Kristova priateľka, buď ako holubica, „ktorá hniezdi nad samým okrajom priepasti“, tam si ako „vrabec nájdi príbytok“ a neprestávaj ...
15. Ježišovo meno (sv. Bernardín Sienský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a to ukrižovaného“. Preto Cirkev, Kristova nevesta, stále podopieraná jeho svedectvom, s prorokom jasá: „Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné,“ čiže stále. ...
... vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Gal 5,22-23: Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem ...
17. Cirkev a ja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... pomáha rásť manželom, tak aj Božia, Kristova láska, ktorá je omnoho väčšia, pomáha rásť členom milovanej nevesty. Kým teda niekto začne kritizovať Cirkev, mal by si najskôr uvedomiť, kto ju tvorí a kto ...
... bez zabitia tela a krv bez vyliatia krvi! Hovorí: „Pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú obetu.“ Bratia, táto Kristova obeta má svoj pôvod vo forme, akou Kristus svoje ...
19. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... tých, proti ktorým ste sa previnili, sa musíte snažiť osobne zadosťučiniť za vaše skutky. Kristova spásonosná obeta má moc odpúšťať dokonca i tie najťažšie hriechy a vyťažiť dobro aj z toho najhroznejšieho ...
... v láske božskej vôli Božieho Syna a jeho ľudský rozum bol úplne dokonale osvietený, prežiarený priamym blaženým videním Boha. Kristova smrť na kríži znamenala iba smrť jeho ľudského tela – dočasne prerušené ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie