Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kristove

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... skúsenosť hlbokej radosti; podeliť sa o posolstvo o spáse, ktorú nám priniesol Pán. Na tejto ceste vedie Cirkev Duch Svätý. 5. Chcel by som povzbudiť všetkých, aby boli nositeľmi Kristovej dobrej zvesti ...
2. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... dôležitý rozmer kresťanskej spirituality: že vykúpenie je vďaka Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu dostupné pre všetkých, nielen pre niektorých. A tak tí, čo sa zúčastňovali na príprave pre prijatie krstu ...
... Svätým, jeden Boh na veky vekov. Amen.   Ôsmy deň Zjednotení v Kristovej vláde Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón (Zjavenie 3, 21) V posledný deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ...
4. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... na prepravu vody. Z tejto posvätenej vody sa bude liať voda na čelá detí a dospelých. A veru páter Ignác vodou nešetrí. Po krste máme okolo oltára malé jazierko. Počas prijímania Tela a Krvi Kristovej ...
5. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní bratia, z Kristovej milosti dnes s plesaním a radosťou slávime narodeniny tohto chrámu. Ale pravým a živým Božím chrámom máme byť my. A predsa sa právom kresťanské národy verne zúčastňujú na slávnosti ...
... vstupuje každý, kto sa naplno s vierou zúčastňuje sv. omše, kde z Kristovej obety prúdi takáto nepredstaviteľne mohutná rieka všetkých milostí, ktoré si len dokáže predstaviť, ktoré potrebuje pre život ...
7. Vývin a rozvoj dogiem v cirkvi (sv. Vincent Lerinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nejestvuje v Kristovej Cirkvi nijaký pokrok v náboženstve? Samozrejme, že jestvuje a veľmi veľký. Lebo kto tak závidí ľuďom a nenávidí Boha, aby tomu chcel zabrániť? Ale tak, že je to naozaj pokrok viery, ...
... sa týchto praktík a zverenie sa pod Božiu ochranu. Veľký význam tu má zverenie sa pod ochranu Kristovej krvi, vyliatím ktorej nás Ježiš obmyl od hriechov a tou istou silou, ak chceme, nás bude ochraňovať. ...
Ako odpovieš na otázku: „Prečo Boh Otec poslal svojho Syna na svet?“ Od tvojej odpovede - od tvojho pochopenia Kristovej misie totiž závisí to, ako budeš napĺňať svoju misiu - poslanie, ktorým ťa poveril ...
10. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... je posvätením ľudí a vecí. Kňaz žehná zdvihnutou rukou a znakom kríža. Tým je zreteľne naznačené, že účinok žehnania prichádza z Kristovej smrti na kríži. Kríž je znamením Kristovho víťazstva. Kňazským ...
11. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... šírenia Kristovej lásky vo svete. V tomto desiatku posvätného ruženca Ti, Panna Mária, naša Matka, zverujeme deti Ázie (žltá farba). Koľko detí v Ázii musí pracovať a v ťažkej práci si ledva zarobia na ...
... spôsob života a činnosti. Práve to je bod, kde sa dá najlepšie spozorovať jednotu povolania a misie Terézie a každého kresťana. Autentický kresťanský život sa automaticky stáva miestom Kristovej prítomnosti. ...
13. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na skalu: nech stojí na Kristovi, koho chceš mať kresťanom. Nech hľadí na Kristove utrpenia, ktoré si nezaslúžil, nech hľadí na toho, ktorý je bez najmenšieho hriechu a musí vrátiť, čo neulúpil; nech si ...
14. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ”Základom je tvoj blížny, ktorého si musíš získať. Tu je začiatok. Všetky Kristove príkazy sú závislé na tomto.” Istý brat sa pýtal abbu Matúša: ”Ako je to možné, že bratia v skíte robili viac ako ...
15. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... musíš získať. Tu je začiatok. Všetky Kristove príkazy sú závislé na tomto.” Abba Ján Trpaslík O modlitbe "Nie je potrebné veľa hovoriť v modlitbe. Často vystieraj svoje ruky a hovor: ,Pane, podľa ...
16. Hlas volajúceho na púšti (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... predpovedalo. Otvorenie Zachariášovho hlasu pri Jánovom narodení je to isté, čo roztrhnutie opony pri Kristovej smrti na kríži. Keby bol Ján zvestoval seba samého, Zachariášove ústa by sa neboli otvorili. ...
17. Utrpenie pre Krista predchuť budúcej útechy (Origenes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje.“ Nech len „je Božia láska rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“. Ak platí: „Ako sa rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje ...
18. Jednota Cirkvi hovorí všetkými jazykmi (africký autor)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... národov, teda Kristovej Cirkvi, Kristovými údom, Kristovmu telu, Kristovej neveste, hovorí Apoštol: „Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať vzájomnú jednotu Ducha vo zväzku pokoja.“ Pozrite: ...
19. Radosť utrpenia pre Pána (sv. Ján z Avily)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.“ Sú to slová svätého apoštola Pavla. Tri razy ho bičovali, päť ráz palicovali, ...
20. Kristove utrpenia nie sú iba v Kristovi (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ježiš Kristus je jeden človek s Hlavou a s telom. Spasiteľ tela a údy tela sú dvaja v jednom tele, v jednom hlase a v jednom utrpení, a keď sa pominie neprávosť, aj v jednom odpočinku. A tak Kristove utrpenia ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie