Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Krst

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... biskupmi, nachádza dôležitú konkrétnu podobu v úsilí Pápežských misijných diel, ktorých poslaním je oživovať a prehlbovať misijné povedomie každého pokrsteného a každej komunity; pripomínať potrebu hlbšej ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... zriekania a pozvania Ducha Sv. do srdca Dlhý variant: (ráno hneď po zobudení sa alebo večer pri sviečke) Ježišu, v tvojom mene a mocou môjho krstu sa zriekam každého zla a zlého ducha - pýchy, neodpustenia ...
3. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... piatok mesiaca, keď sa obyčajne modlíme Litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu, zvolávame „sprav srdce naše podľa Srdca svojho“. Prečo stále voláme „sprav – urob“, vari po krste, toľkých spovediach, pôstoch ...
4. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... kresťanov a Kráľovnou všetkých cností. A keď môžeme matkami nazývať aj naše krstné mamy, ktoré nie sú našim telesnými rodičmi, ale duchovnými, tým viac Božiu Matku, ktorá skutočne bdie nad duchovným životom ...
5. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... veď inak by som nechodil tu na zemi. Krstom som sa stal Jeho dieťaťom, Ježiš Kristus mi je brat. Mojou úlohou je poznávať Krista, a toto poznanie ma motivuje ku skutkom vo viere, že ak je Boh za mňa, tak ...
„Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ Mt 11, 12 Toto je zaujímavá veta v dnešnom evanjeliu. V poznámkach vo sv. Písme som sa dočítala niečo, ...
7. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... len, Božia milosť, ktorú dostali pri krste Oľga, a neskôr i Vladimír, urobili svoje. O ešte nekrstenej Oľge je známe, že bola veľmi pomstychtivá. Keď Drevľania zabili jej muža Igora, pri ...
8. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... aby sme ich neprekrstili, či ich v niečom nepresviedčali. Zarmútilo ma to, no neskôr som pochopil, že to nie je u kresťanov nič nové. Veď v krajinách, kde sú väčšinové iné cirkvi, tiež existujú najrozličnejšie ...
9. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... dňa? Teraz pôsobím v Moskve. Som kaplánom v chráme sv. Oľgy. Takže v prvom rade sú to povinnosti vo farskom spoločenstve – katechizácie, mládežnícke stretnutia, prípravy na manželstvo a krsty, sv. omše, ...
... je Šimonom z Cyrény každý z nás. Prijíma drevo Ježišovho kríža, ako sme ho jedného dňa aj my prijali vo svätom krste. Život Ježišovho učeníka, to je práve táto poslušnosť znameniu kríža, gestu, ktoré je ...
11. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Cirkvi bol tento čas obdobím, v ktorom tí, čo počuli a prijali Kristovo hlásanie, začínali krok za krokom svoju púť viery a obrátenia, aby neskôr mohli prijať sviatosť krstu. Bolo to priblíženie sa k živému ...
12. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! Záver: Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si svojím narodením posvätil ľudskú rodinu a že sme sa krstom začlenili do Božej rodiny. Prosíme ťa, rozmnož ...
13. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa Tvoja láska stane životným programom všetkých tých, ktorí sa krstom stali príslušníkmi Tvojej cirkvi, údmi Tvojho tela, ale i tých, ktorí Ťa nepoznajú, ale úprimne hľadajú pravdu a spravodlivosť, ktorí ...
14. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
... postavy (Abrahám,Mojžiš, Jozef, Jeremiáš, Samuel, Rút, Ester, Ján Krstiteľ).   Najbližšie stretnutie začne 2. marca 2012, v piatok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme v nedeľu, tradične ...
15. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. ...
16. Sila modlitby
(Príbehy/Svedectvá)
... klesla teplota na normálne hodnoty (mala predtým 40 C) a na ďalší deň sedela na stoličke pri vedomí :-) Keď som stretla nášho kňaza (hovorila som mu o nej) oznámil mi, že pani sa dala pokrstiť. Navštívil ...
17. Prekvapenie
(Úvahy/O Advente)
... obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť?“   Ján Krstiteľ bol podľa všeobecne platných noriem podľa všetkého „zjav“. Zjav, ktorý sa vymykal šedému ...
18. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... som iba nedávno pokrstil. Zavolal som si ho:.,Počúvam. že si sa zúčastnil na pohanských obetách a svojím nožom - perisia - si zabíjal obetné zvieratá." „Odpusť mi! Už sa to viac nestane," bedákal. ...
19. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... otvorené uši a zatvorené ústa!“ Páter sa snažil robiť, ako mu poradil P. Vojenčiak. Zvykol si na miestnych ľudí a vcítil sa do ich mentality. Pokrstil tam viac ako 14 000 ľudí a zosobášil 2000 manželských ...
20. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... P. Jozef Khang Thanh Dao (ďalej P. Jozef) a P. Ján Krstiteľ Hung The Nguyen (ďalej P. Ján) oficiálne zamestaní olomouckým Arcibiskupstvom ako kapláni v kostole sv. Michala v Olomouci. Budú bývať a učiť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie