Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Magdaléna

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

... VIERU, NÁDEJ, LÁSKU, RADOSŤ, POKOJ. Mária Magdaléna, ani emauzský učeníci najskôr Ježiša nespoznali, lebo bolesť zo straty a sklamanie im zastreli zrak. Ale keď uvideli, tak uverili. Emauzskí učeníci ...
... toto je jej modlitba a jej materstvo Evanjelium podľa Jána – Jn 19,25–27 „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej ...
3. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... príď Pane Ježišu. O spomienku v modlitbe prosí a rodné Slovensko si v srdci nosí, Sr Magdaléna Leutterová, SSpS    ...
4. Škôlka pre africké deti v Shelui
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... so Salimou zvádzajú vedomostné boje, Magdaléna dlhšie neobsedí na jednom mieste. Ramadani rád kuje „pikle“, Pascal dokáže spadnúť tam, kde by to nik nečakal, hanblivý Geofry si pri rozprávaní stále rukou ...
5. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu." Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: "Videla ...
6. Sen o živote
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
Bol tam. Sedel a čakal. Čakal s pokojnou odovzdanosťou dať všetko. Stála som len pár krokov od Neho. Znenazdania zdvihol zrak a s pohľadom lásky - bolestnej lásky, ktorá dokáže otvoriť i zatvrdnuté srdce ...
7. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sŕdc učeníkov. Magdaléna vidí prázdny hrob a myslí si, že niekto telo skryl. Upozorní učeníkov. Peter a ten ďalší utekajú a vidia. A začínajú veriť. Ale zmätok sa ešte nevytratil. Stratili telesnú prítomnosť ...
8. Vzkriesenie Pána očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vzkriesenie Pána a následné udalosti očami bl. A.K.Emmerichovej podľa jej zjavení z 18.2. - 6.4. 1823. VZKŘÍŠENI PÁNĚ Když se obloha rozbřeskovala jitřním jasem, viděla jsem, že Magdaléna, Maria ...
9. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... rozličné byliny, pořádaly je, míchaly. Měly také lahvičky s mastí a nardovou vodou a několik druhů přirozených květin, mezi nimi i lilie. Některé totiž zašly do města, kde všechno koupily. Byla  to Magdaléna, ...
10. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Trpěla v duši s Ježíšem všechny jeho bolesti. Magdaléna byla úplně rozervána a bolestí jako opilá. Vrávorala ze strany na stranu, muka za mukou jí zmítala, hned byla jako němá a zase vypukla v hlasité ...
11. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ó Ježíši, můj Ježíši!" Průvod šel mimo. Ježíš pohlédl stranou na svou  Matku a ta se zcela ponořila do sebe. Jan a Magdaléna ji odvedli pryč. Sotvaže se však trochu zotavila, hned se dala vést Janem k ...
12. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... s velikým hlukem do moře; on prý je vinen, že Marie Magdaléna po svém obrácení zase do hříchu upadla, že prý zanedbává svou rodinu a rozhazuje cizí jmění; vytýkal mu ďábel ze všech sil, jenom aby ho zastrašil; ...
13. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ježíš řekl: „Dost! Vyjděme!" Tu k němu přistoupily jeho Matka, Maria Kleofášova a Magdaléna a snažně ho prosily, aby nechodil na Olivovou horu, neboť zaslechly pověst, že ho mají nepřátelé zajmout. Ježíš ...
14. Trpezlivosť a láska svätej Františky
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorých mu ona označila. Zo Životopisu svätej Františky Rímskej, ktorý napísala Mária Magdaléna Anguillárska, predstavená Oblátok z Torre de’ Specchi (Cap. 6-7, Acta Sanctorum Martii 2, *188-*189)   ...
... sa Simeonovo proroctvo: ked Golgotu obklopilo podvecerné ticho, Máriino srdce prebodol rozžeravený mec bolesti. Jozef z Arimatey ide k Pilátovi prosit, aby mu vydali telo; kdesi nablízku narieka Magdaléna, Ján ...
16. Ťažký začiatok
(Úvahy/O láske)
... viera, aby som bol lepší a viac, než akýkoľvek osud, aby som bol šťastný.“ Som presvedčený, že Ježiš takto miloval ľudí, dôkazom toho je Zachej, či Mária Magdaléna a iní. Skúsme teda začať znova, začať ...
17. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... povolaní karmelitánky. Našla svoj spôsob evanjelizácie vlastným životom v klauzúre, kde objavila srdce Cirkvi a všetko čo s tým súvisí. Počúvajme čo hovorí sama Terézia: "Ako Magdaléna, ktorá sa stále ...
... Magdaléna objímajúca nohy Ukrižovaného Ježiša, Terézia odpísala slová Evanjelia, ktoré najlepšie vyjadrujú „milujúcu odvahu“: „Ježišu, ty vieš, že ťa milujem.“ (Jn 21, 15) Je to odpoveď, ktorú trikrát ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie