Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Nazaret

Celkom: 27 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... 19,18–22 „Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ Tento ...
2. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... na začiatku Ježišovej činnosti si musela už v Nazarete zakúsiť pravdu o „znamení, ktorému budú odporovať“ (porov. Lk 4, 28). Videla si tam rastúcu silu nepriateľstva a odmietnutia, ktoré sa postupne vytváralo ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... v náručí? Možno na to, ako to všetko začalo. Na anjela, ktorý Ti prišiel zvestovať Boží plán, na betlehemskú noc, pastierov pri jasličkách, na strach pri úteku do Egypta, na šťastné roky v Nazarete, kde ...
... v Nazarete obstarával všetky životné potreby Syna Božieho. Ako pestún Pána Ježiša bol stále pri ňom, býval, pracoval, modlil sa s ním. Ježiš potom, ako dieťa a mladík, miloval svätého Jozefa a vážil ...
5. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... čistotou a úprimnou láskou k Ježišovi dokázal vidieť v Ježišovi viac ako iba učiteľa, viac ako potulného kazateľa z Nazareta. No ostatní apoštoli... Navonok sa Ježiš naozaj nijako nelíšil od ich priateľov ...
6. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... ktorý nás vedie tou správnou cestou k múdrosti a k bohu, už šesť a pol storočia pred týmto Blúznivcom“. „Blúznivec“ Ježiš z Nazareta, ktorý nevedie Hahnemanna po priamej ceste k múdrosti, ale s mýtnikmi ...
... cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?" On im povedal: "A čo?" Oni mu vraveli: "No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ...
... odrazom Božieho života. Aj Pán Ježiš svojím narodením v Betleheme, svojím detstvom v Egypte a v Nazarete, zažil skúsenosť láskyplného šťastia. Tým predurčil zvláštnym spôsobom deti: „Nechajte deti prichádzať ...
9. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorou môžeme vzdať Bohu najvyššiu slávu. Keby jestvovala iná a vhodnejšia cesta, Kristus by nám ju bol určite svojím slovom a príkladom zjavil. Ale celý jeho život v Nazarete zhrňuje Sväté písmo do slov: ...
10. Čo chceš, aby som ti urobil? (Štv 8. týž. Cez rok)
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... svojom zvyčajnom mieste pri ceste, v ruke držíš mištičku na milodary, keď zrazu počuješ v diaľke rozruch. Zdá sa ti, že ide o veľký zástup, prichádza čoraz bližšie. Niekto vraví: "Je to Ježiš z Nazareta!" ...
11. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Egypta. Niektorí upierajú svoju fantáziu na únavnú cestu viac než na strach matky, ktorá si je vedomá, že vlastní najväčší Poklad Neba a Zeme. Neskôr, keď sme žili v Nazarete, malý Ježiš vyrastal plný ...
12. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... som Ho oslavoval. Keď som opustil Nazaret a začal svoj verejný život, mohol som sa presláviť ako Mesiáš a Syn Boží, aby ľudia počúvali moje učenie a preukazovali mi pocty, ale neurobil som to, pretože ...
13. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... chvilku a pak se tázal: „Tento člověk je z Galileje? Tedy poddaným Herodovým?" Žalobci mu odpověděli: „Ano, rodiče jeho bydleli v Nazarete, a nyní se zdržuje v Kafarnaum!" Pilát odvětil: „Tak tedy, když ...
... krokov, tvoje srdce zacínalo živšie búšit - nielen z námahy, lez aj zo súcitu. Aj tam, kde sa prebúdzal súcit, Šimon z Cyrény, rozkvitla aj tvoja láska k Ježišovi z Nazaretu. Kiežby nik z nás nepremárnil ...
15. Krížová cesta Karola Wojtylu
(Modlitby/Krížové cesty)
... ani na svedectve o pravde. Pilát sa v oboch prípadoch snažil zachovať si nezávislosť, ostať mimo udalostí. Ale to sa mu podarilo iba navonok. Lebo kríž, na ktorý Pilát odsúdil Ježiša Nazaretského, a pravda ...
16. Páter Pio
(Myšlienky/Myšlienky)
... nasledovníci Ježiša Nazaretského roztrúsení po celom svete takisto trpia a sú ako aj my vystavení vo svojom živote trápeniam a súženiu. Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 26. NOVEMBER 1914 Kríž vás nebude ...
17. Nazaret ako škola (Pavol VI.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nazaretský dom je škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia.  Tu sa učíme najprv pozerať, počúvať, rozjímať a znútra poznávať, aká hlboká a tajomná sila sa skrýva v tomto ...
18. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
... priniesla plody, musí predstavovať jej skutočný život, ako sa javí v evanjeliu, a nie ako si ho niekto vymyslí. Je ľahké uhádnuť, že jej skutočný život v Nazarete a neskôr mohol byť len veľmi jednoduchý... ...
19. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
...  Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala (podľa Lk 1, 2638) 1. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi ...
UMUČENIE KRISTA je film o posledných dvanástich hodinách Ježiša z Nazaretu. Film začína v záhrade Getsemanskej, kde sa Ježiš prichádza modliť po Poslednej Večeri. Ježiš odoláva Satanovým ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie