Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Pána

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... ziskom. Vyzývam preto všetkých, ktorí zbadajú takéto povolanie, aby podľa svojho životného stavu veľkodušne odpovedali na hlas Ducha a nemali strach ochotne poslúchnuť Pána. Vyzývam aj biskupov, rehoľné ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
Milí misijní priatelia, tohoročná zimná Veľká noc nám aj "predčasne" priniesla všetky veľké sviatky Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého na mesiac máj, ktorý je neodmysliteľne spojený s Pannou ...
Dnes niečo o zmŕtvychvstaní a zázraku. Veď zmŕtvychvstanie je zázrakom. A hoci prežívame pôstne obdobie, kedy si pripomíname smrť Pána Ježiša, my už vieme, že na túto smrť musíme nazerať vo svetle zmŕtvychvstania. ...
... teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo ...
5. Vstaň a choď
(Úvahy/O Advente)
V  evanjeliu sa dočítame o tom, že Ježiš „mal od Pána moc uzdravovať“ (Lk 5,17) a čítame príbeh o ochrnutom, ktorého kamaráti spustili cez strechu k Ježišovi. Pane, keby som bola na mieste ochrnutého, ...
6. Zrkadlo
(Úvahy/O Advente)
... Je to taká katechizmová odpoveď. Hoci je úplná, predsa tvrdím, že je to odpoveď len sčasti. Prečo? Lebo pokiaľ nezakúsim Boha ako Otca, pokiaľ ho neprijmem ako Pána neba i zeme, tak to bude stále len odpoveď ...
... do srdca Krista Pána, ako zanechať svoj džbán a bežať ohlasovať dobrú zvesť?“ (Homília 15, 30). Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca, nemôže neviesť k túžbe podeliť sa s druhými ...
... do tohto domu,“ kde sa s Kristom zjavujú a hromadia poklady večných dobier, kde sa ako v zrkadle črtajú prvotiny a obrazy budúcich vekov. Z Reči biskupa Anastáza Sinajského v deň Premenenia Pána  ...
... že sa oficiálne stali otrokami svojho pána, ktorý za nich zaplatil pekné peniaze tomu, kto mu ich priviezol z Ruska. Až vtedy Andrej precitol a uvedomil si, do akej kaše sa to namočil. A tak ...
10. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Pána taký dar – vždy kdekoľvek prídem alebo čokoľvek čítam či pozerám ako film, snažím sa zo všetkých síl nájsť tam niečo krásne – niečo kvôli čomu by sa oplatilo tam byť, to čítať, či vidieť. Preto na ...
...  Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž Ježiš, vyzdvihnutý od zeme všetkých priťahuje k sebe Evanjelium podľa Jána – Jn ...
12. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Novom zákone používa na označenie výnimočných okamihov skúsenosti viery Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje čas očakávania, očisťovania, návratu Pána, uvedomenia si toho, že Boh je verný svojim ...
13. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... nás ochudobňuje, Boha, ktorý nás chce celkom pre seba. Je to jeho láska, ktorá chce spáliť všetky prekážky. A byť milovaný je predsa radosť.   XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž Je toľko chorých. ...
14. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
...  Pane, nauč nás rozdávať sa druhým.   XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž Zdá sa to kruté, neľudské a beštiálne. Ale predsa je to skutočnosť. Vojaci Ťa pribíjajú na kríž s chladnou profesionálnou ...
15. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Pán zjavuje svoju slávu pred vyvolenými svedkami a svoje telo, ktoré má spoločné s ostatnými ľuďmi, prežaruje takým jasom, že jeho tvár žiarila sťa slnko a jeho odev bol biely ako sneh. Pri tomto premenení ...
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tento rok od 18. - 25. januára, sa bude niesť v zmysle biblického textu: "Všetci budeme premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista" (1Kor 15, 51 – 58). Spoločnou ...
17. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... (pri práci: Pán Boh pomáhaj!) Pán Boh uslyš.   Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.   Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo ...
18. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tvoja duša miluje. Vstaň, bež a otvor! Vstaň s vierou, bež s oddanosťou, otvor vyznaním! Povedz: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Z homílií svätého opáta Bernarda v Chválach ...
19. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... obzor zažiari nebeským slnkom, uvidíte Kráľa kráľov, ktorý vychádza z Otca, ako ženích zo svojej komnaty.   Magnificat   Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, ...
... v Nazarete obstarával všetky životné potreby Syna Božieho. Ako pestún Pána Ježiša bol stále pri ňom, býval, pracoval, modlil sa s ním. Ježiš potom, ako dieťa a mladík, miloval svätého Jozefa a vážil ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie