Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Pavol

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... znamená páchať násilie na slobode. Pavol VI. však objasňuje: „Iste by bolo chybné, keby sme niečo vnucovali svedomiu našich bratov. Je však niečo iné, keď sa tomuto svedomiu predkladá evanjeliová pravda ...
... to veľa, je to málo? Každý sám najlepšie vie, v čom mu viera pomohla, kam ho priviedla a v čom mu možno priťažila. Boh nám verí, veď sme tu na zemi. A čo my? Veríme Bohu? Sv. Pavol píše: „Spravodlivý ...
3. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
... a zamyslieť sa, čo všetko je pre toho druhého dobré. Skúmajme, či všetko o čom si myslíme, že je dobré, či aj naozaj dobrom pre druhého je. Dnešný svätec sv. Pavol Miki a jeho spoločníci pri všetkej ...
... znovu potvrdzuje jeho nevyhnutnosť, pretože vzrástol počet tých, ktorí ešte nepoznajú Krista: „Počet ľudí, ktorí čakajú na Krista, je ešte stále nesmierne veľký,“ tvrdí blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Aj sv. Pavol hovorí, že v jednom momente sa všetci premeníme. Samozrejme aj tí, ktorí vôbec nezomreli a tiež by si zaslúžili očistec. Nuž ako? Utrpenie posledných dní budú aj na zemi aj v očistci obrovským ...
6. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... završuješ všetky tajomstvá, aby tak, ako je jediná obeta, ktorá nahrádza všetky ostatné, bolo aj jedno kráľovstvo zo všetkých národov. Vyznávajme teda, milovaní, čo slávnostne vyznal svätý apoštol Pavol, ...
7. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
...  (Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)   3.zastavenie – Prvý pád (Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.) Boží služobník Pavol ...
8. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Vravel to ten istý Pán, keď hovoril o svojom príchode v sláve: „Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.“ A svätý apoštol Pavol dosvedčuje to isté: „Myslím, že utrpenia tohto ...
9. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
Hymnus na lásku môže mať rôzne podoby, jednou z nich je súčasné prevedenie, ako by možno dnes tento Hymnus na lásku napísal sv. Pavol pre ľudí v tejto dobe... 1. Ak aj hovorím všetkými svetovými jazykmi ...
10. Áno, idem...
(Úvahy/O Advente)
...    Ján Pavol II bol naozaj neúnavný pracovník v Božej vinici. Keď sa ho pýtali, že dokedy bude takto lietať hore dole po návštevách, tak povedal, že dovtedy, dokedy mu dá Pán Boh k tomu silu. A ako ...
Páter Pavol Kruták SVD (1957) pochádza z dediny Divina v Žilinskom okrese. Na Slovensku pôsobil vo viacerých farnostiach, potom ako rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre a neskôr ako provinciál. Roku ...
12. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a zjavil všetko, takže už nemá čo povedať. A o túto autoritu sa opiera svätý Pavol, keď presviedča Hebrejov, aby zanechali minulé spôsoby starého Mojžišovho zákona vo vzťahu k Bohu a obracali oči iba ...
13. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a čistiť.“ Aj Pavol naznačuje tieto dva príchody, keď píše Títovi: „Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto ...
14. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... rukou samého pôvodcu. Tak hovorí aj svätý apoštol Pavol: „Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“ Veď Kristus prišiel a vyhnal z našich sŕdc diabla, aby si v nás pripravil chrám. Preto sa s jeho pomocou ...
15. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vidíme, že aj smrť je zisk a život je trest. Preto aj Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Čo je Kristus, ak nie smrť tela a duch života? A preto s ním zomrime, aby sme s ním žili. Denne ...
16. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toto myslel Pavol, keď povedal: „Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako všetci ľudia.“ Z tohto je aj zjavné, že tu ide o božské ohlasovanie. Ako mohlo napadnúť dvanástim ľuďom, a k tomu nevzdelaným, žijúcim ...
... Boh touto mocou a je tam podriadené všetko jeho rozhodnutiam, jeho vôli, jeho túžbam a predstavám, tam sa aj rozprestiera Jeho kráľovstvo. Inými slovami, ako o tom píše sv. Pavol v liste Rimanom: „Božie ...
18. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... Ján Pavol II. Nástupca apoštola Petra, Sluha sluhov Božích, Veľký ctiteľ Matky Božej, Apoštol Božieho milosrdenstva, Budovateľ civilizácie lásky, Horlivý apoštol sveta, Misionár všetkých ...
... Pane zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,   Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený Ján Pavol ...
... Ján Pavol II. Veľký ctiteľ Matky Božej, Apoštol Božieho milosrdenstva, Horlivý apoštol sveta, Svedok nádeje, Odvážny hlásateľ pravdy, Pútnik radostnej zvesti, Muž dialógu, Priateľ detí, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie