Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz terezka lisieux

Celkom: 22 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... prisľúbila. Amen. Svätá Terezka Ježiškova, Ty mocná ochrankyňa všetkých katolíckych misií, oroduj ustavične za našich misionárov, ktorí horlivo pracujú medzi neveriacimi a, neľutujúc nijakej obety, hľadajú ...
2. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... svätej Terezky V scénke vystupuje 11 detí: Terezka, 4 pekne oblečené deti (1, 2, 3, 4), dievča s ručníkom a 5 detí – každé za jeden svetadiel: chlapec z Afriky  (ustrojený podľa možností), dievča z Ázie ...
... bludy našej doby". Nazdávam sa, že je to - medzi inými - práve aj Terezka, ktorá nám môže podať nápomocnú ruku a naučiť nás, ako správne a plodne žiť v tomto zdanlivom rozpore a silnom napätí medzi večnosťou ...
Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého ...
... deti vychovávali podľa zásad katolíckej náuky. Terezka z rodinného prostredia prevzala zásadu, aby sme Ježišovi a iným ľudom robili radosť. (Rkp. A, 44v, 52r, 63r, 64r) Vplyv rodiny nezakrýva skutočnosť, ...
Povolanie a misia (poslanie) sú dve stránky tej istej skutočnosti. Od povolania závisí obsah misie, ako aj jej konkrétne podmienky a prejavy. Preto keď prenikáme do podstaty povolania sv. Terézie, automaticky ...
7. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Započúvajte sa do prvého dielu... Ak nebudete ako deti, nevojdete ...
8. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Druhý diel je o pokore.   Učte sa odo mňa, lebo som tichý ...
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Tretí diel je o Chudobe ducha.       Blahoslavení chudobní ...
10. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Štvrtí diel je o Dôvere.         Dôvera "Pristupujme teda ...
11. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Piaty diel je o Láske.         Láska "Keby som hovoril ...
P. Rudolf Bartal, OCD sa zamýšľa nad modlitbou v živote sv. Terezky Ježiškovej. Modliť sa je podobné opaľovaniu sa. Pred opaľovaním sa musíme natrieť krémom, aby sme sa nespálili. Ak sa chceme opáliť, ...
... budem všetkým... Takto sa uskutoční môj sen!!!!“ (Príbeh mojej duše, s.228 n.) Terezka išla do kláštora s cieľom modliť sa za obrátenie hriešnikov a za kňazov! Pochopila, že Ježiš od nej chce, aby spolu ...
14. Modlitba o Lásku (sv. Terezka Ježiškova)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Predstavujeme vám nádhernú modlitbu sv. Terezky Ježiškovej o dar lásky. Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! Preto si želám a prosím: moje myšlienky nech sú láskou, moje mlčanie nech je láskou, ...
15. Sv. Terezka z Lisieux - Láska
(Myšlienky/Myšlienky)
"Pochopila som, že bez lásky sú všetky diela len ničotou, a to aj diela najúžasnejšie, ako je vzkriesenie mŕtvych alebo obrátenie národov..." Sv. Terezka z Lisieux Láska Láska môže nahradiť dlhý ...
"Aby som ťa, Ježišu, milovala, ako ty miluješ mňa, musím si požičať tvoju vlastnú lásku, jedine vtedy nájdem odpočinok." Sv. Terezka z Lisieux Láska k blížnemu Zdvihnúť čo i len špendlík z lásky ...
17. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
"Keď dôverujeme Bohu, plníme si svoje malé povinnosti a všetko očakávame od jeho milosrdenstva, dostaneme presne toľko, koľko dostali veľkí svätí." Sv. Terezka z Lisieux Túžba po svätosti Neodkladajte ...
...  Sv. Terezka z Lisieux Eucharistia Som živá monštrancia. Aj my sme hostie, ktoré chce Ježiš premeniť v seba. Ježišu, zostaň vo mne ako vo svätostánku, nevzďaľuj sa nikdy zo svojej malej hostie! ...
"Ježišu, mojou radosťou je, že ťa milujem." Sv. Terezka z Lisieux Modlitba Neprestávajme sa modliť. Dôvera robí zázraky. Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Otče náš, ktorý si na nebesiach... ...
20. Sv Terezka z Lisieux - Utrpenie Viera
(Myšlienky/Myšlienky)
"Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme." sv. Terezka z Lisieux Utrpenie Často som vybadala, že je dobré, keď človek znáša utrpenie... lebo utrpenie nás privádza ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie