Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sv. písmo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Jozefova rozvaha
(Úvahy/O Advente)
... a úvahy nad nimi. Je to ťažké a to viem o čom hovorím, ale skúsme pri rozprávaní viac dopredu rozmýšľať, uvážiť slová, ktoré sa chystám vyriecť. Ale ako hovorí sv. Ignác z Loyoly, ktorého sme dnes ráno ...
2. O radosti...
(Úvahy/O Advente)
... ich chlebom a rybami, lebo „ľúto“ mu bolo zástupu, veď už tri dni boli s ním a nemali čo jesť, píše Písmo. Blíži sa sviatok sv. Mikuláša, tak možno tých radostí druhým urobíme viac ako inokedy. ...
Pozývam vás na krížovú cestu v rímskom Koloseu, ktorú viedol sv. otec Benedikt XVI. na Veľký piatok 2011. Úvod „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1 Pt ...
4. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
Hymnus na lásku môže mať rôzne podoby, jednou z nich je súčasné prevedenie, ako by možno dnes tento Hymnus na lásku napísal sv. Pavol pre ľudí v tejto dobe... 1. Ak aj hovorím všetkými svetovými jazykmi ...
... Cítil som, že okrem vysluhovania sviatostí, slávenia sv. omší, prípravy na sviatosti je potrebné v tejto situácii spraviť aj niečo viac, respektíve skúšať niečo iné, aby som sa priblížil k ľuďom a aby ...
6. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... mladých na 1. sv. prijímanie alebo na birmovku, je to pre mňa príležitosť stretnúť sa s nimi. Chodievate do každej osady zvlášť, alebo títo mladí prídu k vám? Máme taký systém, že každá z týchto osád ...
... bol vatikánsky rozhlas veľmi dôležitým ohlasovateľom slova Sv. otca a učenia Cirkvi. Taktiež plnil dôležitú úlohu aj v oblasti katechetiky, teológie, spirituality. Formoval vieru ľudí, nakoľko na Slovensku ...
8. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... tu priateľov. Stretol sa zo zaujímavými ľuďmi a dokonca bol pri hrobe sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova. O jeho skúsenostiach hovorí v nasledujúcom rozhovore. Ako ...
... Duchu Svätom" (ako hovorí sv. Písmo), nepodarí sa mu to, lebo nemá dostatok všetkých duchovných orgánov, ktoré by mu to umožnili - všetky sa naraz rozrušili prvotným hriechom a postupne viac či menej zničili, ...
10. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... jednoducho mali vedľa seba a teraz? Teraz zmizla, rozpadla sa na márne kúsky... Ako hovorí Sv. Písmo: "Boli smutní a plakali..." Ježišu, ja viem, že si to apoštolom vyčítal, že neverili tým, ktorí ťa ...
... ako „Božia opica“, ktorý dokáže napodobniť rôzne zázraky a dary, len aby poplietol a zvábil človeka. Aj Sv. písmo nás vyzýva: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte či sú z Boha. Lebo do sveta ...
12. Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ako je veľa prenasledovaní, tak veľa je aj mučeníctiev. Denne si Kristovým svedkom. Pokúša ťa duch smilstva, ale ty sa z obavy pred budúcim Kristovým súdom neodvážiš porušiť čistotu mysle a tela: si Kristov ...
13. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Apoštol hovorí, že „Slovo sa ujalo Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom muselo pripodobniť bratom“ a vziať si telo podobné nášmu. Práve preto je tu Mária: aby si ho z nej vzal a ako vlastné obetoval ...
14. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
Ponúkame vám jednu z možností, ako urobiť adoráciu na Misijnú nedeľu a to buď po sv. omši alebo poobede osobitne v rámci akéhosi duchovného programu. Samozrejme, každú časť tejto adorácie môžete zmeniť ...
... misionára všeobecne alebo v danom kontinente). Samozrejme, najlepšie je zobrať misijné úmysly sv. otca. Okrem nich však vám však môžu poslúžiť aj tieto úmysly: za misionárov – kňazov, rehoľníkov ...
Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16ro) Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas sv. omše a slávnostného vyhlásenia svätej Terézie z Lisieux ...
Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého ...
P. Rudolf Bartal, OCD sa zamýšľa nad modlitbou v živote sv. Terezky Ježiškovej. Modliť sa je podobné opaľovaniu sa. Pred opaľovaním sa musíme natrieť krémom, aby sme sa nespálili. Ak sa chceme opáliť, ...
19. Povinnosťou dobrého pastiera je láska (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Ja som dobrý pastier.“ Je zrejmé, že Kristovi pristane názov pastier, lebo ako pastier vedie a pasie stádo, tak Kristus živí veriacich duchovným pokrmom a aj svojím telom a krvou. Apoštol hovorí: „Kedysi ...
20. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Mám veľkú radosť, milovaný brat, z horlivého nadšenia, ktoré ťa pobáda šíriť Božiu slávu. Veď v našich časoch pozorujeme, a nie bez zármutku, akúsi nákazlivú chorobu, ktorá sa volá indiferentizmus a šíri ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie