Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Syna

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... dušu, čo je protikladom ku zlu, ktorého si sa práve zriekol) a všetkými milosťami, ktoré sú potrebné k úplnému zjednoteniu s Tebou v objatí Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. Úplne ma ...
2. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... lásky, v ktorej obetoval svojho Syna, aby nik, kto ho nepozná, no žije, ako by v neho veril, mal večný život. Ak ho už však spoznal a neuveril...??? To je otázka na svedkov Víťazstva - Spoluvíťazov, ...
3. Medveď, poľovník a Boh
(Úvahy/O viere)
... aj dôveru preveriť. Bolo by to úžasné, keby si Boh získal úplne našu dôveru. Aj vtedy, keď ju občas vyskúša ako ju skúšal napr. u Abraháma, keď chcel, aby mu obetoval svojho jediného, vytúženého syna Izáka. ...
4. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
Prichádza z neba anjel. Najskôr prichádza ku Zachariášovi – kňazovi, ktorému hovorí, že bude mať syna. Zachariáš je čistý pragmatik a hovorí anjelovi, ako to spozná, akú mu dá záruku, že to, čo vidí ...
... kerygma absolútnej a totálnej lásky Boha ku každému človeku, ktorá vyvrcholila v poslaní večného a jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý sa nezdráhal prijať na seba úbohosť našej ľudskej prirodzenosti, ...
... víťazstvo nad smrťou a nebeské oslávenie podľa príkladu jej jednorodeného Syna Ježiša Krista.  A tak keď svätý Ján Damascénsky, ktorý je najslávnejším hlásateľom tejto zdedenej pravdy, porovnával ...
... povedať: „Aby časový odstup nezapríčinil vo vás neveru, hneď teraz vám hovorím: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza v sláve svojho Otca.“  A aby ...
8. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pre mamu za najkrajšie a dôležité pri výchove syna? Obetavosť, súcit a milosrdenstvo k svojmu dieťaťu napriek zlu, za ktoré ho všetci odcudzujú, prijatie dieťaťa také aké je, bez podmienok, nežnosť ...
9. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Syna.“ A keď z neba zaznel Otcov hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim,“ Ježiš povedal okolostojacim: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad svetom, teraz bude knieža tohto sveta ...
... srdca“ svätú tvár Syna, ktorý nás obnovuje na Božiu podobu! Stála Matka bolestíva, vedľa kríža ľútostivá, keď na ňom Syn milý pnel. 2. zastavenie Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž Ježiš nesie kríž, ...
11. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... okolo Ježiša a smerovalo až k hodine kríža, v ktorej si musela vidieť Spasiteľa sveta a Dávidovho potomka, Božieho Syna, zomrieť ako stroskotanca, vystaveného na posmech uprostred zločincov. Vtedy si prijala ...
12. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho ...
13. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... než kričiaci dav naokolo. O Otcovi na nebesiach, o jeho láske k ľuďom, ktorý poslal svojho Syna, aby spasil svet. Mária. Už dávno povedala Bohu svoje “áno“, už dávno odovzdala svoj život do jeho vôle. ...
14. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... stratil tak krásneho syna ako ty v nekonečne trvácom prehlbujúcom sa nešťastí, zúfalstve a nenávisti. A to ja nechcem, nedovolím... Len mi dôveruj! Ak mi budeš dôverovať a veriť, budem môcť s tvojím životom ...
Nech z teba žiari Jeho dobrota a láska, ktorá uzdravuje čokoľvek kam sa dostane... Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ...
... kráľovskou cestou služby tvojho Syna nás vyveď z našej povýšenosti a neposlušnosti k pokore srdca. Zjednoť nás svojím Svätým Duchom, aby sme službou našim bratom a sestrám odhalili tvoju skutočnú tvár; ...
17. Modlitba lásky
(Modlitby/Pre každý deň)
... ma budeš milovať ako svojho milovaného syna (dcérku) aj vtedy budeš veriť, že som napriek všetkému schopný milovať. Aj keby som urobil to najhoršie, čo sa len dá, aj vtedy ma budeš milovať a svoju lásku ...
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Milí priatelia misií, milí naši dobrodinci!   V kostolíku Božského ...
19. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... nás a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla... Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom" v nekonečnej dôvere v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho Syna, aby ...
... pripomínané, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna na svet kvôli nám, ti chcem povedať:   Tvoju správu začulo moje srdce, tvoju pieseň ohriala môj svet, tvoja láska osvietila moju ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie