Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Terézie

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

... v októbri misijnú nedeľu, v decembri na sviatok sv. Františka Xaverského misijný deň kňazov a rehoľníkov a 1. 10. na sviatok sv. Terézie z Lisieux misijný deň rehoľníc. Materiálne Odoberanie misijných ...
Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16ro) Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas sv. omše a slávnostného vyhlásenia svätej Terézie z Lisieux ...
Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého ...
... a zostáva v podvedomí mnohých ľudí, napr. v presvedčení, že "čím bližšie k Bohu, tým viac sa trpí." Na pozadí týchto úvah stojí za to prizrieť sa zblízka duchovnej skúsenosti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša ...
Povolanie a misia (poslanie) sú dve stránky tej istej skutočnosti. Od povolania závisí obsah misie, ako aj jej konkrétne podmienky a prejavy. Preto keď prenikáme do podstaty povolania sv. Terézie, automaticky ...
6. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Forma týchto cvičení bude iná. Rozhodol som sa ich viesť v štýle antológie textov, t. j, výberu textov učenia Cirkvi, slov Terézie a textov iných svätých, A napokon posledný bod - praktické veci pre náš ...
7. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... a cíti, lebo miluje pravdu a chce, aby sa jeho slová a skutky zhodovali s jeho myšlienkami." Definícia pokory od sv. Terézie od Ježiša znie: "Pokora je pravda." Je to pravda o nás samých, o našich slabostiach, ...
... v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 3.) V predchádzajúcej prednáške sme hovorili o pokore ako o základe pri kráčaní za Ježišom po ceste duchovného detstva sv. Terézie. Dnes si povieme niečo ...
9. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... a pretože je spravodlivý, je aj plný ľútosti a plný sladkosti, pomalý do hnevu a bohatý na milosrdenstvo. Kráčať po ceste dôvery znamená podľa Terézie bezhranične dôverovať. Prečítajme si slová samej Terézie, ...
10. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal." (1 Kor 13, 1) Láska je dušou karmelitánskej spirituality, ale aj malej cesty sv. Terézie z Lisieux. ...
... má modlitba prenikať celý život." (Regula a Konštitúcie Mníšok OCD, 51) Aká bola modlitba našej malej karmelitánky - Terézie z Lisieux, ako sa modlila ona? Skúsme si na to odpovedať. Už ako dieťa bola ...
... aby som Vám mohla pomáhať vo Vašom apoštolskom diele. Viete, že karmelitánka, ktorá by nebola apoštolom, vzdialila by sa od cieľa svojho povolania a prestala by byť dcérou svätej Terézie, ktorá túžila ...
... dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi ...
... dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi ...
15. Pomôž - pomôžu aj tebe!
(Misie/Formy pomoci misiám)
... (17. apríla), sv. Noe Mawaggaliho (3. júna), bl. Terézie z Kalkaty (5. septembra), Ondreja Kim-Taegona (20. septembra), sv. Magdalény z Nagasaki (28. septembra), sv. Terezky z Lisieux (1. októbra), sv. ...
16. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... v konkrétnom ráde, v realizácii povolania v konkrétnom spoločenstve, v Karmeli. Postoj sv. Terézie z Lisieux Chcem sa s vami pozastaviť nad realizáciou povolania v živote sv. Terézie z Lisieux. Ako ...
17. Kristus ako blízky priateľ (Terézia z Avily)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hlboko vtlačí do nášho srdca, bude nám všetko veľmi ľahké a za krátky čas a s malou námahou dokážeme veľmi veľa. Z diela svätej panny Terézie od Ježiša (Opusc. De libro vitae, cap. 22, 6-7. 14)  ...
... pokoj.“ Tento dialóg lásky, ktorý je srdcom teológie svätých, má byť aj srdcom života každého kresťana povolaného k svätosti (II vat. koncil). Podľa Terézie je Láska totiž základným prostriedkom ...
19. Slovensko - Základné údaje
(Európa/Slovensko)
... proti Uhrom (Juraj Jánošík). Manžel Márie Terézie - Štefan Lotrinský napomáhal rozvoju manufaktúr na západnom Slovensku. Koncom 18. storočia prichádza prvý pokus o kodifikáciu slovenčiny, ktorú povýšil ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie