Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Tomáš

Celkom: 35 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... s otcom Tomášom, ktorý je tu vo funkcii správcu farnosti. Farnosť je momentálne malá, hoci život katolíkov sa začal práve tu, no po výstavbe katedrálneho chrámu, a neblahom pôsobení jedného kňaza, zostali ...
2. Kde si bol, Bože?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... vrecka a podala ho Anne. Anna potichu so slzami na krajíčku očí začala rozprávať: "Bol to Tomášov nápad darovať svoje telo pre univerzitnú nemocnicu na štúdium. Hovoril, že by to mohlo pomôcť niekomu inému. ...
... Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to ...
4. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... sa vrhol strmhlav priamo k nemu... A to ho zachránilo... Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány ...
... meno ti aj tak nič nepovie." Keď sa Adašević nevzdával, neznámy odpovedal: "Hovoria mi Tomáš Akvinský." Toto meno Adaševićovi naozaj nič nehovorilo. Počul ho prvýkrát v živote. "A prečo sa nespýtaš, ...
6. Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toho vyplýva, že veselosť a radosť jedného úmerne rastie s radosťou všetkých.   Zo Spisov svätého kňaza Tomáša Akvinského  (Coll. super Credo in Deum: Opuscula theologica 2, Taurini 1954, pp. 216-217) ...
... (dielo Polycraticus), Hugo zo sv. Viktora (dielo Didascolicon), Albert Veľký (dielo Speculum astronomiae) a Tomáš Akvinský. Na opačnej strane stáli anglosaské spisy ako Lacnunga, Sortes Sangallenses ...
8. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... birmovancov a biblické stretnutie. No teraz zastupujem otca Tomáša v skupine pripravujúcej sa ku krstu, alebo prijatiu do Katolíckej cirkvi. Skupiny síce nie sú aké veľké, no zato je práca v nich zaujímavá ...
... svojich cností, ktoré sa uspokojí so starostlivým plnením náboženských povinností, so zbožnou praxou, ktoré nachádza záľubu v nezvyčajných kajúcich úkonoch." Podobný názor vyjadruje kňaz Tomáš Halík. Podľa ...
... Čítala Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského, alebo diela sv. Jána od Kríža, ale nadovšetko najradšej mala evanjelium, ktoré bolo "prvotriednym pokrmom" pre jej dušu. Zachovávala aj radu sv. Terézie ...
... a s radosťou mi oznámil, že akurát o niekoľko dní bude v Irkutsku aj on aj brat Tomáš a presne na dva dni môžem ísť preč, pretože potom už obidvaja odchádzajú a ja odísť z Irkutska kvôli povinnostiam nebudem ...
12. Počúvaš svet viac ako Boha? (Tomáš Kempenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Počúvaj, syn môj, moje slová, najmilšie slová, ktoré prevýšia všetku múdrosť filozofov a mudrcov tohto sveta. „Moje slová sú duch a život“ a nemožno ich hodnotiť ľudským rozumom. Neslobodno si ich privlastňovať ...
13. Povinnosťou dobrého pastiera je láska (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... položil za nás svoj život, aj my sme povinní dávať život za bratov.“ Z Výkladu Jánovho evanjelia od svätého kňaza Tomáša Akvinského (Cap. 10, lect. 3)  ...
14. Ohnivá láska Krista (Tomáš Kempenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Obráť sa celým srdcom k Pánovi a zanechaj tento biedny svet a tvoja duša nájde uspokojenie. Lebo Božie kráľovstvo je pokoj a radosť v Duchu Svätom. Príde k tebe Kristus a ukáže ti svoju útechu, ak mu vnútri ...
15. Aká vzácna a obdivuhodná hostina! (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jedinečnú útechu zarmúteným pre jeho neprítomnosť. Z Diela svätého kňaza Tomáša Akvinského (Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. 1-4)  ...
... Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho ...
17. Piatok - 6. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... bez milovaného Krista, lebo konáme z vlastného strachu. No Kristus je stále s nami, preto niet dôvodu smútiť. Božena chodila s Tomášom už dva a pol roka, každý z ich okolia čakal, že sa čochvíľa zoberú. ...
18. Páter Pio - 2 - Zázraky svätca
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... nami žije aj veľa zatvrdilých Tomášov, ktorí by neuverili ani vtedy, keby zostúpil z neba sám Ježiš Kristus a mohli by vložiť prsty do jeho rán. Je však medzi nami aj veľa skutočných kresťanov, ktorí ku ...
19. Utorok 2. veľkonočného týždňa
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
  MBaS, Tomáš Morus napísal dielo Utopia, v ktorom vykreslil ideálnu spoločnosť, ktorá je však v Nemiestie – teda U-topii. Ideálna spoločnosť je taká, kde vládne vzájomná láska a úcta. Ale ...
... mohli dotýkať a ich ruka sa neprepadla v prázdnotu – mohli ho objať a on ich, dokonca neveriaci Tomáš mohol vložiť ruku do jeho boku a prstom sa dotknúť jeho rán na rukách. Nové vzkriesené telo malo teda ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie