Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Trojica

Celkom: 22 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... len útržky, ako „Ježiš klope na dvere, ale neotvoríš mu, lebo sa bojíš, že ti všetko zje...“  –  „Tuto páter je jasný znak toho, že naša Cirkev je pravá...“ – „Svätá Trojica je ako varenie kukuričnej kaše...“ ...
... zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,   Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený ...
... Pane zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,   Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený Ján Pavol ...
... zmiluj sa. Ľ.: Pane zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh, Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený ...
5. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... utvorené zo zeme, prešlo cez nebeskú bránu. Ale Trojica, aj keď si Slovo vzalo telo z Márie, je stále Trojicou, nepozná nijaký prírastok ani úbytok; je stále úplne dokonalá: Trojica, a pritom jeden Boh. ...
... nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh, Svätá Mária, oroduj za nás, Svätá Božia Rodička, Svätá Panna panien, Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, Svätá Terézia, ...
... Pomôž nám získať "oči a srdce orla" a túžiť po tom, čo nám chce dobrý Boh darovať. "Ó, Najsvätejšia Trojica, jediný Bože! Túžim milovať ťa a pôsobiť, aby ťa milovali, túžim pracovať na oslavu svätej Cirkvi, ...
8. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... radosť. Teraz sa u nás naplnilo slovo žalmistu Dávida: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ Preto ťa pozdravujeme, svätá tajomná Trojica, že si nás všetkých zvolala do tohto chrámu svätej ...
9. Duch Svätý - 1 - On nie je holubica!
(Katechézy/Vieroučné témy)
Obrazy a symboly Ducha Svätého sa počas dvoch tisícročí vnímania jeho pôsobenia veľmi nezmenili. Keďže presne nevieme, ako si predstaviť Ducha Svätého (nikto ho predsa nevidel tak zreteľne ako apoštoli ...
10. Si ako hlboké more, večná Trojica (sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Večné Božstvo, večná Trojica, ty si spojila krv svojho jednorodeného Syna s božskou prirodzenosťou, a preto má takú veľkú cenu! Ty, večná Trojica, si ako hlboké more: čím viac v ňom hľadám, tým viac nachádzam, ...
11. Sv. Faustína II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... Trojica, dôverujem v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím Otcom, a tak ja, jeho dieťa, mám plné právo na jeho Božské srdce. Čím väčšia temnota, tým väčšia musí byť aj naša dôvera. Nechápem, ...
12. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... temnotu mojej duše na svoje svetlo. Cítim dobre, že žijem v Tebe ako jedna malá iskierka, pohltená nepochopiteľnou žiarou, ktorou planieš, ó, nepochopiteľná Trojica. Niet väčšej radosti nad Božiu lásku. ...
13. Sv. Faustína I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... pred zrakom mojej duše, lebo sám si ma pritiahol do lona tajuplnej lásky naveky. Tebe patrí chvála a sláva, nerozlučná Trojica - jediný Bože, po všetky veky. Bože, vo Svätej Trojici jediný. Túžim ťa ...
14. Denníček milosrdenstva - 4 - Vlažnosť vyvolených
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ó, Sv. Trojica, večný Bože, môj duch tonie v Tvojej kráse. Veky sú pred Tebou ničím, Ty si vždy ten istý. Ó, aký veľký je Tvoj majestát, Ježišu. Čo je dôvodom, že ukrývaš svoj majestát, opustil si trón ...
15. Denníček milosrdenstva - 3 - Odovzdanosť a dôvera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... námahu a úsilie. Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď Tvoje súdy zaznejú nado mnou, vtedy dôverujem moru Tvojho milosrdenstva. Najsvätejšia Trojica, dôverujem v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím ...
16. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Trojica - jediný Bože, po všetky veky. Bože, vo Svätej Trojici jediný. Túžim ťa tak milovať, ako Ťa ešte žiadna ľudská duša nemilovala. Hoci som veľmi biedna a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko ...
17. On seba samého vydal za nás (sv. Fulgencius Ruspenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Najsvätejšia Trojica, ten istý Boh Starého i Nového zákona, prikázala našim otcom prinášať krvavé obetné dary. Ony boli predobrazom toho najvzácnejšieho obetného daru, v ktorom mal za nás milosrdne obetovať ...
18. Milovaný Milovanému
(Úvahy/O láske)
... vytiahnuť až do tvojho stredu, milovaná Trojica, do ohňa, do stredu Slnka Lásky, do centra, z ktorého vyžaruje Dobro, Pokoj, Radosť, Múdrosť, Odvaha, LÁSKA... do Žriedla Lásky, z ktorého v celom vesmíre ...
19. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
... my. Dopúšťali sa tých istých chýb, prestáli tie isté boje. Ich bratská láska bude ešte väčšia ako bola na zemi. Preto nás neprestanú ochraňovať a prosiť za nás. Najsvätejšia Trojica, obetujem ti všetky ...
20. Ruženec Božieho milosrdenstva
(Modlitby/Ružence)
... Jej obsah je takýto : „ Najsvätejšia trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti predrahé telo, krv, dušu a božstvo Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta na odprosenie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie